Unikalne i sprawdzone teksty

Felieton - definicja, wyznaczniki

Felieton to jeden z gatunków publicystycznych, który dotyczy przeważnie aktualnych wydarzeń i/lub problemów. Składa się często ze swobodnych dywagacji, które mogą przybierać zabarwienie satyryczne. Felieton, jako jedyny gatunek publicystyczny, dopuszcza istnienie fikcji literackiej. Jest lekki, swobodny, o barwnym, gawędziarskim stylu.

Na początku felietony identyfikowano z odcinkami gazety. Dopiero Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz zaliczyli je do literatury pięknej.

Źródeł felietonu w Polsce należy jednak szukać wcześniej. Widoczne są one już w literaturze sowizdrzalskiej w XVI i XVII w. Jednakże podwaliny felietonistyki stworzyli: Bohomolec, Krasicki czy Jezierski w XVIII w.

Wśród słynnych felietonistów odnaleźć możemy takie nazwiska jak: Prus, Sienkiewicz, Mickiewicz, Słonimski i Putrament.

Rodzaje felietonów ze względu na technikę wypowiedzi:

• Prasowy
• Telewizyjny
• Radiowy
• Internetowy

Odmiany felietonu:

Mikrofelieton ma prostą konstrukcję i wykorzystuje tylko jeden fakt. Zakończony jest uogólnieniem w formie puenty.

Kronika zawiera przegląd kilku wydarzeń, które opisywane są w odstępach czasowych.

Gawęda wykorzystywana jest w programach telewizyjnych oraz radiowych. Często dokonuje się w niej aktualizacji tematyki z przeszłości, dostosowując ją do współczesnych realiów.

Klasyczny felieton charakteryzuje się dominacją przemyśleń, skojarzeń myślowych autora, które wyrażają jego postawę względem problemu opisywanego. Nasycony jest ironią. Felieton klasyczny może także zawierać fakty, które prezentowane są w sposób obiektywny, a następnie zostają skomentowane i opatrzone subiektywną opinią.

Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem pisania felietonu?

1. Przyjmujemy postawę badacza: odnajdujemy problemy, które są godne uwagi i rozważenia; dystansujemy się wobec nich oraz staramy się wyrazić subiektywną ocenę.

2. Zwracamy uwagę na specyfikę tekstu i przestrzegamy poszczególnych reguł:

• W prasie felieton posiada graficznie wyodrębnione miejsce, stały nagłówek oraz podpis lub pseudonim
• Wiąże się z tematyczną swobodą, przeważnie dotyczy wydarzeń aktualnych
• Jest rodzajem wyrażenia pewnych refleksji, a nie wiernym relacjonowaniem faktów
• Zezwala na manifestowanie własnego stosunku wobec opisywanych zdarzeń

3. Stosujemy niektóre charakterystyczne chwyty narracyjne, które pomogą zaskoczyć odbiorcę tekstu:

• Nadawanie wydawanym sądom wymowy dwuznacznej lub przewrotnej
• Przejaskrawienie sądów do granic absurdu
• Uchylanie się od oceny opisywanych zdarzeń
• Wyrażenie dystansu wobec siebie (np. nadmiernego zachwytu lub autoironii)
• Możliwość wprowadzenia fikcji
• Zastosowanie luźnej, fragmentarycznej kompozycji

4. Styl felietonu to styl konkretnej osoby. Nie ma ściśle ograniczonej struktury stylistyki felietonu. Tekst ma zazwyczaj bardzo swobodny i lekki charakter.

5. Felieton jest przeważnie tekstem niewielkich rozmiarów.

6. Istotne jest uwzględnienie konstrukcji tekstu: tytuł, budowa wywodu, puenta.

Rozwiń więcej

Losowe tematy

Jak napisać felieton – wskazówki...

Felieton jest doskonałym gatunkiem kształcącym umiejętności pisarskie oraz dziennikarskie. Pozwala na zastanowienie się nad bieżącymi sprawami ich ocenę oraz wyrażenie...

Dialog – definicja, wyznaczniki

Dialog to pojęcie które w języku łacińskim oznacza rozmowę i tak też jest rozumiane. Dialog może przybierać różnorodne formy oraz służyć różnorodnym...

Jak napisać esej – wskazówki...

Jak napisać esej? 1. Znajdź temat problem czy zjawisko które chcesz poddać subiektywnej interpretacji. Problematyka eseju powinna mieć charakter ogólny a więc...

Recenzja – definicja wyznaczniki...

Recenzja – gatunek z pogranicza krytyki i publicystyki; opis interpretacja i ocena tekstu kultury (dzieła literackiego muzycznego malarskiego teatralnego filmowego itd.)...

Sprawozdanie - definicja wyznaczniki...

Definicja Sprawozdanie to gatunek którego głównym wyznacznikiem jest oddanie wydarzeń. Sprawozdawca ma za zadanie przedstawić za jego pomocą sytuacje które...

Jak napisać sprawozdanie – wskazówki...

Sprawozdanie to jedna z form pisemnych których tworzenie ma na celu przedstawienie wydarzeń. Sprawozdanie powinno więc zawierać dokładne informacje o danym zdarzeniu...

Jak napisać reportaż – wskazówki...

Dostajemy zadanie „napisać reportaż” i zapewne od razu chwytamy się za głowę. Ja mam napisać reportaż? Przecież dobry reporter powinien udać się do jakiegoś...

Jak napisać recenzję? – wskazówki...

1. Wybierz dzieło aktualne. Zarówno krytyka jak i publicystyka zajmują się wydarzeniami aktualnymi a w dziedzinie literatury obie interesują się prawie wyłącznie...

Jak napisać rozprawkę – wskazówki...

Coraz popularniejszą formą wypowiedzi w szkolnictwie jest rozprawka – bez doskonałej znajomości reguł jakimi się rządzi trudno osiągnąć dobre wyniki. Jednak nie...