Unikalne i sprawdzone teksty

Scharakteryzuj motyw rozstania i omów jego znaczenie w wybranych utworach literackich

Rozstanie to temat, który jest chętnie podejmowany przez artystów. Kojarzące się z nim emocje, choć zazwyczaj negatywne, są niezwykle silne. Rozstanie to ból, rozstanie to tęsknota, rozstanie to także idealizacja tego, co zostało pozostawione.

Motyw rozstania bywa ujmowany w różnych formach. Najczęściej dotyczy on rozstania z osobami, które się kocha, czy miejscami niezwykle bliskimi sercu. Chcąc pokazać jak ujmowany bywa motyw rozstania, przytoczone zostanę przykłady rozstania z dzieckiem, rozstania z ukochaną osobą czy rozstania z ojczyzną.

Rozstanie z dzieckiem to przeżycie niezwykle trudne, którego tematyka była niejednokrotnie podejmowana w literaturze. Jednym z przykładów literackich rozstań jest historia Demeter i Kory. Bogini Demeter, która postrzegana była jako odpowiedzialna za przyrodę, pewnego dnia pozostawiła swą córkę pod opieką nimf. Bawiąca się Kora zerwała zakazany kwiat. W kilka chwil po tym wydarzeniu przybył Hades, który porwał Korę. Od tego czasu Kora widuje swą matkę jedynie przez część roku. Pozostałe miesiące musi spędzać w Hadesie.

Rozpacz matki po rozstaniu z córką była ogromna. Mimo, że Demeter odzyskała swoją córkę na większość miesięcy w roku, jej cierpienie przeżywa cała przyroda. Wraz z wejściem Kory do Hadesu, przyroda zamiera. Grecy w ten sposób wyjaśniali zmienność pór roku.

Widocznym jest, że rozstanie z dzieckiem to przeżycie niezwykle silne. Demeter to matka cierpiąca, która nie może się pogodzić nawet z chwilową utratą córki. Innym przykładem mitologicznej matki, która rozstaje się z dzieckiem jest Niobe. Jej dzieci zostały zamordowane.

Motyw rozstania z dzieckiem to motyw, który podejmowany był także przez cierpiących po utracie dziecka artystów. Jednym z przykładów są „TrenyJana Kochanowskiego, które są wyrazem cierpienia po utracie córki.

Kolejnym z przedstawień motywu rozstania jest rozstanie dwóch kochanków. Najsłynniejszą rozdzieloną parą byli „Romeo i Julia”. Dzieci dwóch zwaśnionych rodów, były skazane na bezustanne rozstania. Ich cierpienia skończyły się dopiero po ich śmierci.

Jednak nie tylko para opisana przez Williama Szekspira przeżywała miłosne rozstania. Jedną z najbardziej znanych historii jest opowieść o wiernej Penelopie, która wyczekiwała powrotu Odyseusza. To rozstanie było pełne nie tylko tęsknoty, ale i nadziei na powrót ukochanego. Penelopa to przykład wierności.

Ostatnim z omawianych przykładów rozstania jest rozstanie z ojczyzną. Widoczne jest ono między innymi w „Panu TadeuszuAdama Mickiewicza. Kraj jego dzieciństwa wydaje się być arkadią. Idealistyczne przedstawienie wsi to wyraz niezwykłej tęsknoty za ojczyzną. Podobny wyraz miały „Sonety krymskie”, w których rozstanie stało się przyczyną tęsknoty, która jest wręcz niemożliwa do opanowania.

Jak widać, motyw rozstania jest ważnym tematem utworów. Niezależnie od ujęcia, pojawia się on w różnorodnych kontekstach, jednak zawsze pełni on ważną rolę. Jego użycie może pełnić wiele funkcji. W wielu jednak wypadkach, użycie motywu rozstania uświadamia jakie emocje żywił bohater do danej osoby czy miejsca.

Rozwiń więcej

Losowe tematy

Wyprawa do kresu pewnej moralności...”....

Termin ludobójstwo (ang. genocide) stworzył polski prawnik żydowskiego pochodzenia Rafał Lemkin by opisać hitlerowskie rządy w Europie w czasie II wojny światowej....

Fraszka czy klejnot drogi – człowieka...

Cnota jest tym co szczególnie upodobali sobie stoiccy myśliciele w starożytności. Może stanowić ona cel i sens istnienia lub dawać poczucie życia w zgodzie z własnymi...

Dziecko jako bohater literacki i...

Motyw dziecka jest motywem który chętnie wykorzystuje się zarówno w sztuce jak i w literaturze. Symbolika dziecka i jego postać pojawia się w wielu różnorodnych...

Scharakteryzuj motyw rozstania i...

Rozstanie to temat który jest chętnie podejmowany przez artystów. Kojarzące się z nim emocje choć zazwyczaj negatywne są niezwykle silne. Rozstanie to ból...

Motyw sieroty żebraka i sługi...

Twórcy literaccy często sięgają po motywy które kojarzone są z biedą trudną sytuacją życiową licznymi przymusami i wyzwaniami. Prezentacja tego typu postaw...

Człowiek w sytuacji zagrożenia...

W trakcie uroczystego wręczenia doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego Ryszardowi Kapuścińskiemu wybitny reportażysta wygłosił wykład podczas którego...

Rola lektur w życiu bohatera literackiego....

Książka może mieć bardzo ważne znaczenie w życiu człowieka - być dla niego przewodniczką wsparciem w trudnych chwilach radą w momentach niepewności. To jakie książki...

Poeta w obliczu śmierci. Na podstawie...

Stanisław Wyspiański w wierszu o incipicie „Niech nikt nad grobem mi nie płacze...” redaguje poetycki testament. Jego zdaniem jedyną osobą która powinna...

Człowiek XX wieku w sytuacjach...

Druga wojna światowa (1939 – 1945) była jednym z największych kataklizmów w historii ludzkości. Obraz jej okrucieństw i wypaczeń przekazują nie tylko kroniki...