Unikalne i sprawdzone teksty

Jak napisać sprawozdanie – wskazówki, przykład sprawozdania

Sprawozdanie to jedna z form pisemnych, których tworzenie ma na celu przedstawienie wydarzeń. Sprawozdanie powinno, więc zawierać dokładne informacje o danym zdarzeniu, a także opinię autora.

Sprawozdanie warto zacząć od przedstawienia ogólnych informacji o wydarzeniu. W pierwszym akapicie powinno zostać zapisane, jaki charakter ma wydarzenie, zostać wymieniona jego nazwa lub tytuł (jeśli sprawozdanie dotyczy na przykład wycieczki do teatru). Kolejną rzeczą, która powinna się pojawić we wstępie jest data całego wydarzenia, a także jego miejsce. Ważną informacją jest także to, kto w danym wydarzeniu uczestniczył.

Następnie powinno zostać opisane samo wydarzenie. Warto pamiętać, że sprawozdanie powinno być napisane stylem informacyjnym. Przedstawione muszą zostać najważniejsze momenty, jednak warto także uwzględnić szczegóły. Całość powinna zostać przedstawiona w porządku chronologicznym.

Ostatnią część sprawozdania można poświęcić na refleksje własne. Jest to ten element pracy, w którym przedstawia się własny pogląd na opisywane wydarzenie i dzieli się swoimi przemyśleniami. Przykład sprawozdania został przedstawiony poniżej.

Sprawozdanie z udziału w lekcji muzealnej.

W dniu 10 marca 2014 wraz z całą klasą mieliśmy okazję uczestniczyć w lekcji muzealnej zatytułowanej „Historia garncarstwa”. Lekcja przeprowadzana była w pobliskim skansenie, znajdującym się w miejscowości Kołodziejówka. O godzinie 9:00 cała klasa zebrała się na parkingu koło szkoły, gdzie wsiadła do autokaru. Podróż trwała godzinę. Po dotarciu do skansenu zostaliśmy zaprowadzeni do jednego ze zabytkowych budynków gospodarczych.

W budynku tym czekał na nas pan Czesław Kowalski – pracownik skansenu, który prowadził całą lekcję. Kazał nam zająć miejsca, które wcześniej przygotował. Każde z nas miało dostęp do własnego koła garncarskiego. O godzinie 10:15 rozpoczął się wykład. Jego głównym tematem była historia garncarstwa na pobliskich ziemiach. Przedstawione zostały znaleziska archeologiczne, które świadczyły, że garncarstwo znane było już w VII wieku. Posługując się przykładami, prelegent prezentował kolejne wykopaliska i nawiązywał do okresu, w którym powstały dane eksponaty. Podczas wykładu szczególna uwaga została poświęcona zdobieniom, które uważa się za charakterystyczne dla rejonu koło Kołodziejówki. Po opowiedzeniu historii prowadzący przedstawił, jak robi się garnki. Każdy z uczniów miał możliwość spróbowania tej trudnej sztuki. Muzealnik pomagał każdemu z uczniów, do udziału w zabawie zachęcił także wychowawcę. Wytworzone garnki zostały przez nas pozostawione do wypalenia. Efekty naszej pracy będzie można odebrać w późniejszym czasie. Na zakończenie lekcji otrzymaliśmy materiały edukacyjne odnoszące się do historii garncarstwa. Po podziękowaniach wróciliśmy do autokaru, który o godzinie 15:30 odwiózł nas na parking koło szkoły.

Moim zdaniem lekcja była bardzo ciekawa. Przedstawione przykłady zapadły nam w pamięć lepiej niż niejeden wykład z historii. Prowadzący nie tylko znał historię garncarstwa, ale i potrafił ją ciekawie zaprezentować. Możliwość samodzielnego stworzenia garnka była równie ciekawą atrakcją. Takie lekcje zostaną zapamiętane przez każdego ucznia.

Rozwiń więcej

Losowe tematy

Jak napisać rozprawkę – wskazówki...

Coraz popularniejszą formą wypowiedzi w szkolnictwie jest rozprawka – bez doskonałej znajomości reguł jakimi się rządzi trudno osiągnąć dobre wyniki. Jednak nie...

Jak napisać sprawozdanie – wskazówki...

Sprawozdanie to jedna z form pisemnych których tworzenie ma na celu przedstawienie wydarzeń. Sprawozdanie powinno więc zawierać dokładne informacje o danym zdarzeniu...

Jak napisać esej – wskazówki...

Jak napisać esej? 1. Znajdź temat problem czy zjawisko które chcesz poddać subiektywnej interpretacji. Problematyka eseju powinna mieć charakter ogólny a więc...

Dialog – definicja, wyznaczniki

Dialog to pojęcie które w języku łacińskim oznacza rozmowę i tak też jest rozumiane. Dialog może przybierać różnorodne formy oraz służyć różnorodnym...

Reportaż – definicja wyznaczniki...

Reportaż to gatunek dziennikarstwa polegający na przedstawianiu wydarzeń których autor był świadkiem lub też które rekonstruuje dzięki rozmowom ze świadkami...

Jak napisać opowiadanie - wskazówki...

Pisanie opowiadań wbrew pozorom nie jest wyzwaniem szczególnie wymagającym. Poczyniwszy odpowiednie przygotowania każdy może napisać udany tekst. Kluczem do sukcesu...

Rozprawka - definicja

W szkole do popularniejszych form wypowiedzi należy rozprawka. Jest to dłuższa forma pisemna w której analizujemy zadany problem. Rozprawka rządzi się jasnymi regułami....

Esej - definicja, wyznaczniki

Esej to prozatorski gatunek z pogranicza literatury i nauki o rodowodzie renesansowym. Sama nazwa wywodzi się od francuskiego słowa essai które znaczy tyle co „próba”...

Jak napisać felieton – wskazówki...

Felieton jest doskonałym gatunkiem kształcącym umiejętności pisarskie oraz dziennikarskie. Pozwala na zastanowienie się nad bieżącymi sprawami ich ocenę oraz wyrażenie...