Unikalne i sprawdzone teksty

Kwiatki św. Franciszka – streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie

Franciszek z Asyżu podejmuje decyzję o wyrzeczeniu się wszystkich materialnych dóbr tego świata oraz pokus cielesnych i wstępuje na drogę ubóstwa, narzucając na siebie skromną tunikę przepasaną sznurem, żebrząc i za nic sobie mając szyderstwa ludzi. Dołącza do niego zafascynowany skromnością Franciszka Bernard, bogaty mieszkaniec z Asyżu, który idąc w ślady świętego, oddaje swój majątek ubogim, sam decydując się na życie w nędzy. Niedługo do tych dwojga dołączy szereg innych braci, których pokusy, sposoby radzenia sobie z podszeptami diabła oraz święte życie poznajemy w toku narracji. Święty Franciszek zakłada oficjalny Zakon i wybiera miejsca swoich pierwszych klasztorów. Swojej działalności nie ograniczy jednak wyłącznie do pobytu w murach klasztornych, gdyż pouczony zostaje przez Boga, że powinien nauczać ludzi. Tak też robi, zjednując sobie kolejnych zwolenników reguły jego Zakonu i wprowadzając ich w tajniki klasztornego życia. Franciszek na skutek ascezy coraz bardziej podupada na zdrowiu, tracąc niemal zupełnie wzrok. Pod koniec swojego życia zostaje ponadto naznaczony stygmatami, które będą mu towarzyszyły do końca jego dni. One zresztą staną się bezpośrednią przyczyną jego śmierci. Franciszek odchodzi w chwale, prosto do nieba. Odwiedza po śmierci kilkakrotnie swoich zakonników, głosząc im słowa Jezusa, pouczając ich i pocieszając. Oprócz historii św. Franciszka poznajemy także szczegółowo żywoty dwóch jego braci - niesfornego brata Jałowca, którego przywiązanie dla reguły Zakonu popycha do rozdawania wszystkich swoich oraz zakonnych dóbr biedakom oraz do wystawiania siebie na pośmiewisko innych, a także rozważnego św. Idziego, który udziela w obrazowy sposób rad Braciom Mniejszym na temat najważniejszych ludzkich cnót i występków.

Plan wydarzeń
1. Pochwała Stworzenia według św. Franciszka (modlitwa).
2. Wykazanie podobieństwa Zakonu św. Franciszka do działalności Jezusa i jego Apostołów.
3. Dołączenie bogatego Bernarda z Asyżu do żyjącego w ubóstwie i pogardzanego przez ludzi Franciszka.
4. Pełna pokory i obopólnego umartwienia umowa św. Franciszka i brata Bernarda.
5. Założenie klasztoru w Val di Spoleto.
6. Wizyta anioła w zakonie i pouczenie brata Eliasza.
7. Założenie klasztoru w Bolonii przez brata Bernarda z pomocą tamtejszego doktora praw.
8. Błogosławieństwo św. Franciszka dla brata Bernarda na łożu śmierci.
9. Spędzenie przez św. Franciszka Wielkiego Postu na wyspie bez picia i jedzenia (naśladownictwo Chrystusa).
10. Nauka św. Franciszka przekazana bratu Leonowi na temat radości doskonałej, którą jest cierpienie i niesienie krzyża w imię Pana.
11. Modlitwa św. Franciszka z bratem Leonem oraz przemówienie Boga ustami brata Leona pełne pochwały dla świętości Franciszka.
12. Rozmowa brata Masseo i św. Franciszka oraz okazanie niezwykłej pokory przez świętego, wystawionego na próbę.
13. Wizyta św. Franciszka i brata Masseo w Sienie, gdzie święty dokonuje cudu pojednania skłóconych mieszkańców miasta.
14. Ciężka praca brata Masseo w roli furtiana i prośba pozostałych braci do Franciszka o podział jego obowiązków między nich wszystkich.
15. Nauka św. Franciszka o skarbie świętego ubóstwa i modlitwa wraz z bratem Masseo o jego zesłanie.
16. Objawienie się św. św. Piotra i Pawła św. Franciszkowi w Rzymie.
17. Objawienie się Jezusa w Zakonie św. Franciszka i przemawianie ustami Braci Mniejszych.
18. Wspólne spożywanie posiłku przez św. Franciszka i św. Klarę przed kościołem Maryi Panny Anielskiej.
19. Otrzymanie przez św. Franciszka polecenia od Boga, za pośrednictwem św. Klary i św. Sylwestra, by nauczał ludzi.
20. Założenie trzeciego klasztoru w Savurniano.
21. Pouczanie ptaków przez św. Franciszka, by chwaliły Boga za Stworzenie.
22. Zobaczenie przez małego chłopca, mieszkającego w klasztorze, św. Franciszka w otoczeniu Jezusa, Maryi, Jana Chrzciciela oraz Jana Ewangelisty.
23. Zwołanie przez św. Franciszka kapituły na polach przed kościołem Maryi Panny Anielskiej.
24. Kazanie św. Franciszka podczas kapituły oraz okazanie wsparcia braciom przez miejscową ludność pod postacią pożywienia i napoju.
25. Pogarszająca się choroba oczu św. Franciszka i wizyta u księdza Rieti, gdzie ma miejsce cud pomnożenia owoców w winnicy księdza, zniszczonej przez ludzi odwiedzających św. Franciszka.
26. Historia młodego zakonnika, który znienawidził habit i chciał wystąpić z klasztoru oraz jego cudowna wizja.
27. Oswojenie wilka z Gubbio przez św. Franciszka.
28. Uratowanie dzikich gołębi z rąk młodzieńca i przyjęcie go do Zakonu.
29. Oblężenie klasztoru przez diabły, zdobycie duszy jednego z braci i ratunek ze strony św. Franciszka.
30. Wizyta św. Franciszka w Babilonie i nawrócenie tamtejszego sułtana.
31. Uleczenie trędowatego przez św. Franciszka oraz skłonienie go do skruchy i nawrócenia.
32. Nawrócenie zbójników przez św. Franciszka, wstąpienie trzech z nich do Zakonu, wizja jednego z nich i wstąpienie do nieba.
33. Wstąpienie da zakonu św. Franciszka dwóch studentów z Bolonii, Pellegrina i Rinieriego; pokusa Rinieriego i odsunięcie jej dzięki pomocy świętego.
34. Ekstaza brata Bernarda.
35. Kuszenie brata Rufina przez diabła pod postacią ukrzyżowanego Chrystusa, pouczenie św. Franciszka i w efekcie odpędzenie diabła przez Rufina.
36. Kazanie brata Rufina i św. Franciszka, wygłoszone przez nich bez płaszczy i kapturów.
37. Znajomość przyszłości Braci Mniejszych przez św. Franciszka.
38. Dostąpienie upragnionej cnoty pokory przez brata Masseo.
39. Błogosławieństwo św. Klary nad bochenkami chleba, na których pojawia się cudowny znak krzyża.
40. Wizyta króla Francji, Ludwika, w przebraniu pielgrzyma u św. Idziego oraz nieme ich spotkanie.
41.Cudowne przeniesienie chorej św. Klary do kościoła św. Franciszka i jej uczestnictwo w nabożeństwie Bożego Narodzenia.
42. Wizja ojca Leona dotycząca przeprawy ludzi przez rzekę i wyjaśnienie jej przez św. Franciszka.
43. Wstąpienie do Zakonu św. Franciszka bogatego szlachcica, który oddał swe bogactwo ubogim i wszedł na drogę ubóstwa.
44. Objawienie św. Franciszkowi przyszłego potępienia brata Eliasza, modlitwy świętego w jego intencji oraz wysłuchanie ich przez Boga.
45. Cudowne przemówienie św. Antoniego na konsystorzu.
46. Wygłoszenie kazania przez św. Antoniego do ryb w Rimini oraz nawrócenie heretyków w obliczu cudu.
47. Historia wyjątkowej religijności brata Szymona oraz młodzieńca, który wstąpił do zakonu i dręczony przez pokusy otrzymał wsparcie od brata Szymona.
48. Cuda z udziałem braci: Bentivoglio z Severino (cudowne przeniesienie trędowatego), Piotra z Monticello (rozmowa z Michałem Archaniołem) oraz Konrada z Offidy (objawienie Maryi z Dzieciątkiem).
49. Nawrócenie młodego brata przez Konrada z Offidy oraz późniejsze wybawienie duszy młodzieńca od męki czyśćcowej.
50. Wizja brata Piotra z udziałem Maryi, św. Jana Ewangelisty i św. Franciszka.
51. Historia św. Jana della Penna, który wstąpił do Zakonu jako chłopiec i wędrując przez życie dokonał wielu cudów.
52. Wizja brata Pacyfika, w której widzi rodzonego brata Umile idącego prosto do nieba oraz oddanie czci jego szczątkom.
53. Choroba jednego z braci oraz wizyta Matki Boskiej, która uzdrawia jego duszę i ciało cudownymi maściami.
54. Wizja brata Jakuba z Massy dotycząca przyszłości Zakonu i jego Braci Mniejszych.
55. Historia brata Jana z Alwerni, który przez trzy lata znajdował się w ekstazie i później, wystawiony na próbę przez Boga, znów spotkał Jezusa.
56. Wyzwolenie dusz czyśćcowych w Święto Zmarłych za sprawą wstawiennictwa brata Jana z Alwerni.
57. Śmierć brata Jakuba Fallerone i ukazanie się jego duszy w chwale bratu Janowi z Alwerni.
58. Ekstaza brata Jana z Alwerni i poznanie tajemnicy Świętej Trójcy.
59. Objawienie Chrystusa w orszaku anielskim w trakcie mszy konsekrowanej przez brata Jana z Alwerni oraz zdrętwienie brata na skutek widzenia.
60. Rozważania w związku ze stygmatami św. Franciszka:
- otrzymanie od bogatego wiernego góry Alwerni i wyprawa św. Franciszka do nowego locum,
- pobyt św. Franciszka i wybranych przez niego braci na Alwerni oraz związane z nim cuda,
- objawienie się św. Franciszkowi Jezusa pod postacią serafina i odciśnięcie na jego ciele pięciu stygmatów,
- powrót św. Franciszka do kościoła Panny Maryi Anielskiej, śmierć i kanonizacja,
- cuda z udziałem św. Franciszka po jego śmierci.
61. Żywot brata Jałowca:
- obcięcie nogi świni i pokrzepienie nią chorego brata,
- lęk diabła przed bratem Jałowcem wyznany ustami opętanej kobiety,
- niesłuszne skazanie brata Jałowca na szubienicę i uratowanie go przez gwardiana zakonu,
- oddawanie biedakom wszystkich własnych oraz należących do Zakonu dóbr przez brata Jałowca,
- milczenie brata Jałowca przez sześć miesięcy,
- sposób brata Jałowca na walkę z pokusą przeciw czystości ciała,
- wystawianie się brata Jałowca na pośmiewisko dla większej duchowej chwały,
- ugotowanie jedzenia dla braci na dwa tygodnie,
- cudowne widzenia brata Jałowca,
- śmierć towarzysza brata Jałowca, Amazalbene.
62. Żywot brata Idziego:
- wstąpienie brata Idziego do zakonu św. Franciszka,
- pielgrzymki św. Idziego do św. Jakuba Większego oraz do Grobu Pańskiego,
- nauka św. Idziego o przewadze posłuszeństwa nad modlitwą,
- oddanie się św. Idziego pracy rąk,
- modlitwa w kościele św. Wawrzyńca w Wielki Post i wsparcie ludzi z miasteczka,
- śmierć brata Idziego i cuda towarzyszące jego odejściu.
63. Pouczenia brata Idziego na temat różnego rodzaju ludzkich cnót i występków.

Rozwiń więcej

Losowe tematy

Hymn o miłości – interpretacja...

Hymn to uroczysta pieśń która chwali w niniejszym utworze Boga. Charakteryzuje się wzniosłym nastrojem a podmiot liryczny wypowiada się by zaprezentować jakieś...

Stara baśń – opracowanie problematyka...

Geneza czas i miejsce akcji Opowieść o dziejach Polski była wyrazem historycznego zainteresowania pisarza. „Stara Baśń” ukazała się w roku 1876. Akcja utworu...

Żeńcy jako sielanka realistyczna...

„Żeńcy” Szymona Szymonowica wydani zostali w tomie „Sielanki” w 1614 roku. Utwory wchodzące w skład wspomnianej książki wzorowane były na poezji...

Krzak dzikiej róży w ciemnych...

„Krzak dzikiej róży w ciemnych smreczynach” to cykl liryków tatrzańskich Jana Kasprowicza. Składa się on z czterech sonetów o tej samej tematyce....

Tango – streszczenie plan wydarzeń...

Streszczenie Osoby dramatu: Młody Człowiek czyli Artur Eleonora matka Artura Stomil ojciec Artura Osoba na razie zwana Babcią czyli Eugenia Starszy partner czyli Eugeniusz...

Tren IX- interpretacja i analiza

Tren IX jest rozliczeniem Kochanowskiego z filozofią stoicką. Stoicy uważali że człowiek może stać ponad cierpieniem i nędzą gdy posiądzie mądrość wyjaśniającą...

Ten czas – interpretacja i analiza...

„Ten czas” to kolejny utwór Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w którym autor analizuje losy swojego pokolenia. W wierszu zwraca się do mojej kochanej...

Pan Cogito – opracowanie cyklu...

Geneza „Pan Cogito” to jeden z najbardziej znanych tomów poetyckich Zbigniewa Herberta. Został on wydany w 1974 roku. Bohater liryczny – pan Cogito...

Lolita – streszczenie skrótowe...

„Lolita” to najsłynniejsza (i najbardziej kontrowersyjna) powieść Vladimira Nabokova. Książka ukazała się w 1955 roku. Jej głównym bohaterem a zarazem...