Unikalne i sprawdzone teksty

Lektury

Jana Kochanowskiego spór z filozofią stoicką - Tren IX i inne

Jan Kochanowski jak przystało na renesansowego humanistę zatopiony był w kulturze starożytnej. Oddziaływała na niego między innymi filozofia stoicka. Stoicy zalecali odnajdywanie ładu w świecie i pogodzenie się z wyrokami losu. Stoikiem był między innymi Marek Aureliusz rzymski cesarz wzór... Więcej »

Więcej »

Treny Jana Kochanowskiego wyrazem dramatu poety, człowieka i artysty

Jan Kochanowski poświęcił jedno ze swoich najważniejszych dzieł cykl Treny swojej zmarłej córce Urszulce. Było to posunięcie jak na jego epokę niezwykłe. Utwory żałobne poświęcano zazwyczaj wpływowym osobistościom mężom stanu wodzom. Natomiast polski poeta pisze o dziecku które... Więcej »

Więcej »

Tren XIX - interpretacja i analiza

„Tren XIX albo sen” łączy wątki cyklu stanowi też jego podsumowanie. Poetę przez niemal całą noc dręczy bezsenność dopiero tuż przed świtem udaje mu się zasnąć. We śnie widzi swoją zmarłą matkę trzymają na rękach Urszulę. Jest to dowołanie do Trenu X gdzie Kochanowski... Więcej »

Więcej »

Tren X - interpretacja i analiza

Poeta zastanawia się co stało się z Urszulką po śmierci. W którą stronę w którąś się krainę udała? - pyta ją. Rozważa czy córka jest w raju gdzie została w liczbę aniołków małych policzona. Wizja przedstawiona w trenie nie wynika z chrześcijańskiej teologii... Więcej »

Więcej »

Tren I - interpretacja i analiza

W pierwszym z Trenów poeta przyzywa do siebie wszystki płacze bo tylko one pozwolą wyrazić mu żal za utraconą Urszulką. By unaocznić swoją rozpacz wzywa łzy Heraklitowe oraz „kargi Symonidowe. Wspomniany Heraklit z Efezu (VI-V w. p. n. e.) to grecki filozof uznawany za autora... Więcej »

Więcej »

Treny Jana Kochanowskiego - opracowanie

Według Czesława Miłosza w „Trenach” sztuka poetycka Kochanowskiego osiągnęła najwyższe szczyty. Cykl 19 utworów poświęconych zmarłej córce jest swego rodzaju unikatem na skalę europejską. Poezja poświęcona zmarłym pisana była od stuleci i w okresie renesansu... Więcej »

Więcej »

Z Anakreonta - interpretacja i analiza

Temat relacji damsko-męskich często pojawiał się w twórczości Jana Kochanowskiego. Tytuł fraszki odwołuje się do Anakreonta z Teos starożytnego greckiego poety (przełom VI i V wieku przed Chrystusem) który również wysławiał w swojej twórczości miłosne przygody.... Więcej »

Więcej »

Do snu - interpretacja i analiza

We fraszce „Do snu” Jan Kochanowski porusza dwa tematy. Pierwszym jest oczywiście tytułowy sen drugim natomiast – śmierć. Bohaterami utworu są spersonifikowane ciało i dusza. Na początku fraszki padają istotne słowa pod adresem snu: „uczysz człowieka umierać”.... Więcej »

Więcej »

Do Magdaleny - interpretacja i analiza

Jan Kochanowski wielokrotnie poruszał w swojej twórczości temat relacji damsko-męskich. Niejednokrotnie czynił to w sposób prześmiewczy lub wręcz frywolny. Jednak niektóre z jego utworów są pozbawione ironii i jak najbardziej poważne – jednym z takich wierszy... Więcej »

Więcej »

O żywocie ludzkim (Fraszki to wszystko) - interpretacja i analiza

Fraszki to wszystko – mówi poeta. Fraszka nie oznacza jednak lubianej przez Kochanowskiego formy literackiej a coś nieistotnego pozbawionego większego znaczenia. Autor wylicza co jest taką błahostką: zacność uroda moc pieniądze sława. Ale także wszystkie ludzkie myśli i czyny.... Więcej »

Więcej »

Do Fraszek (Fraszki moje...) - interpretacja i analiza

W utworze „Do Fraszek” autor zwraca się do tytułowych wierszy w ten zaś sposób – do samego siebie jako do ich autora. „Do Fraszek” jest właściwie programem jak należy fraszki pisać. Poeta podkreśla że nie chce by wyczytywano z nich negatywny obraz konkretnych... Więcej »

Więcej »

Na zdrowie - interpretacja i analiza

We fraszce podmiot liryczny zwraca się do zdrowia zauważając że jest ono potrzebne by cieszyć się jakimikolwiek radościami życia. Bez niego nie dają szczęścia ani władza ani uroda ani młodość i bogactwo. Zdrowie jest prawdziwym „klinotem” (klejnotem). Ludzie jednak nie zdają... Więcej »

Więcej »

Na dom w Czarnolesie - interpretacja i analiza

Podobnie jak inne utwory Kochanowskiego (np. „Na lipę”) fraszka „Na dom w Czarnolesie” jest pochwałą wiejskiego życia. Po okresie podróży po Europie i sprawowaniu funkcji sekretarza królewskiego Jan Kochanowski osiadł w swoim majątku w Czarnolesie. W omawianym... Więcej »

Więcej »

Na lipę - interpretacja i analiza

Fraszka „Na lipę” przedstawia radości wiejskiego spokojnego życia (topos arkadyjski). Tytułowe drzewo zwraca się do człowieka przechodzącego obok: Gościu siądź pod mym liściem a odpocznij sobie Nie dojdzie cię tu słońce przyrzekam ja tobie Spoczynek pod drzewem oferuje nie... Więcej »

Więcej »

Do gór i lasów - interpretacja i analiza

W utworze „Do gór i lasów” Kochanowski odwołuje się do Horacjańskiego hasła „carpe diem” (chwytaj życie). Na początku podmiot liryczny zwraca się do „wysokich gór i odzianych lasów” i wspomina swoje dzieje. Góry i lasy są... Więcej »

Więcej »

O doktorze Hiszpanie - interpretacja i analiza

Fraszka „O doktorze Hiszpanie” przedstawia dowcipną anegdotę związaną z okresem gdy Kochanowski żył na dworze królewskim. Doktor Hiszpan to Piotr Rozjusz pochodzący z Hiszpanii doradca królewski doktor praw. Doktor decyduje skończyć biesiadowanie i udaje się na spoczynek.... Więcej »

Więcej »

Raki - interpretacja i analiza

Fraszka „Raki” to pozornie hymn na część kobiet. Poeta zaleca służyć im wiernie ponieważ bogate są we wszelkie cnoty – są szczere nie zwracają uwagi na pieniądze dochowują danego słowa. Żeby jednak właściwie odczytać fraszkę zwróćmy uwagę na tytuł. Wydawałoby... Więcej »

Więcej »

Fraszki Jana Kochanowskiego - opracowanie

W 1584 roku ukazały się w Krakowie „Fraszki” Jana Kochanowskiego. Miało to miejsce niedługo przed jego śmiercią. W sumie poeta napisał kilkaset fraszek składających się na trzy cykle. Słowo „fraszka” pochodzi z języka włoskiego (frasca - gałązka błahostka). Oznacza... Więcej »

Więcej »

Miło szaleć kiedy czas po temu (Pieśń XX Ks. 1.) - interpretacja...

Pieśń XX („Miło szaleć kiedy czas po temu”) łączy refleksję nad życiem charakterystyczną dla poważniejszych utworów Kochanowskiego z dowcipem i „biesiadnym” nastrojem cechującym wiele z jego fraszek. Już pierwsze zdania wprowadzają w nastrój uczty:... Więcej »

Więcej »

Wy którzy pospolitą rzeczą władacie (Pieśń XIV Ks. 2.)- interpretacja...

W Pieśni XIV („Wy którzy pospolitą rzeczą władacie”) Jan Kochanowski odnosi się do spraw publicznych państwowych. Był to wątek częsty w jego twórczości a sama pieśń stanowi również fragment dramatu „Odprawa posłów greckich” gdzie jest... Więcej »

Więcej »

Nie masz i po drugi raz nie masz wątpliwości (Pieśń XII Ks. 2) -...

W Pieśni XII (Niemasz i po drugi raz niemasz wątpliwości) Kochanowski porusza temat zaskakują swoją aktualnością. Otóż odnosi się do zazdrości która zawsze towarzyszy ludziom czyniącym dobro. Niemasz i po drugi raz niemasz wątpliwości Żeby cnota miała być kiedy bez zazdrości:Jako... Więcej »

Więcej »

Pieśni Jana Kochanowskiego - opracowanie

Rok 1586 przyniósł pośmiertne wydanie „Pieśni” Jana Kochanowskiego. Tom zawierał 49 pieśni i dzielił się na „Pieśni” oraz „Pieśni wtóre”. Prócz tego znalazła się w nim „Pieśń świętojańska o Sobótce” oraz hymn... Więcej »

Więcej »

Hamlet jako dramat o zemście, zbrodni i władzy – opracowanie

Napisany na przełomie XVI i XVII stulecia „Hamlet” jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych dramatów Williama Szekspira. Decydują o tym nie tylko jego walory formalne ale także gorące dyskusje interpretacyjne jakie rozgorzały wokół utworu. Nie podlega wątpliwościom... Więcej »

Więcej »

Hamlet jako bohater tragiczny

Tytułowy bohater dzieła Williama Szekspira przerywa swój pobyt w Wittenberdze gdzie studiował by na wieść o niespodziewanej śmierci ojca powrócić do Danii. Na rodzinnej ziemi ukazuje mu się zjawa byłego władcy która wyjawia prawdę o niedawnych wydarzeniach. Na wieść... Więcej »

Więcej »

„Kronika polska” Galla Anonima – opracowanie i interpretacja

Geneza Według ustaleń historyków literatury (mam tu na myśli przede wszystkim Mariana Plezię) utwór pisany był na zlecenie najpewniej jakiegoś dostojnika duchownego lub też kanclerza książęcego (być może kanclerza Michała z rodu Awdańców). Gall Anonim nie ukrywa w... Więcej »

Więcej »

Jest kto co by wzgardziwszy (Pieśń XIX Ks. 2) - interpretacja i analiza...

W Pieśni XIX („Jest kto co by wzgardziwszy”) Jan Kochanowski zawiera renesansowe i zarazem chrześcijańskie wyznanie wiary w wyjątkowość człowieka. Już na samym początku utworu pyta: Jest kto co by wzgardziwszy te doczesne rzeczyChciał ze mną dobrą tylko sławę mieć na pieczy... Więcej »

Więcej »

Nie porzucaj nadzieje (Pieśń IX, Ks. 2)

W Pieśni IX podmiot liryczny zwraca się do nieznanego adresata którym może być sam czytelnik. Zaleca: Nie porzucaj nadzieje Jakoć się kolwiek dzieje W życiu człowieka zdarzają się złe chwile jednak obserwacja przyrody i świata sprawia że dostrzegamy przejściowość złych stanów.... Więcej »

Więcej »

Pieśń o spustoszeniu Podolea (Pieśń V Ks. 2) - interpretacja i analiza...

W 1575 roku Tatarzy najechali na znajdujące się wówczas w granicach Polski Podole. Jan Kochanowski poświęcił temu wydarzeniu „Pieśń o spustoszeniu Podola”. Jest to utwór o charakterze politycznym i patriotycznym. Na początku utworu poeta odmalowuje tragedię jaka spotkała... Więcej »

Więcej »

Serce roście (Pieśń II, Ks.1) - interpretacja i analiza

„Serce roście” (rośnie) to kolejny utwór w którym Jan Kochanowski wysławia radości prostego ale porządnego życia. Pieśń zaczyna się od opisu radości jakie sprawia odejście zimy. Wcześniej gołe były lasy i śnieg leżał na wysokość łokcia (ok. 60 cm). Po nadejściu... Więcej »

Więcej »

Czego chcesz od nas Panie (Hymn-Pieśń XXV) - interpretacja i analiza

„Czego chcesz od nas Panie…” jest pieśnią dziękczynną skierowaną do Boga. Podmiot liryczny chwali go za stworzenie i utrzymywanie w istnieniu świata. Podkreśla że dobrodziejstwa którymi Ojciec Niebieski obdarza ludzi nie mają miary. Bóg jest istotą potężną... Więcej »

Więcej »

Odprawa posłów greckich - streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie: „Odprawa posłów greckich” (1578) Jana Kochanowskiego oparta jest na micie dotyczącym wojny trojańskiej. Dramat zaczyna się od monologu Antenora trojańskiego polityka przedstawiającego sprawę porwania Heleny i poselstwa Greków które przybyło by... Więcej »

Więcej »

Mit o Minotaurze/Mit o Tezeuszu - streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie Tezeusz był synem Ejgeusza oraz Ajtry. Ojciec Tezuesza porzucił matkę jednak wskazał jej miejsce w którym ukryte były miecz i sandały dla ich syna. Tezeusz dorastał marząc o tym by być bohaterem jak Herakles. Gdy dorósł otrzymał podarunek ojca i wyruszył w drogę.... Więcej »

Więcej »

Mit o Zeusie - opracowanie (interpretacja, motywy, bohaterowie)

Interpretacja Mit o Dzeusie jest opowieścią o najważniejszym z bogów który władał całym Olimpem. Jest to mit który doskonale oddaje antropomorficzność bogów podkreślając nadmiar wad posiadanych przez władcę Olimpu. Mit o Zeusie pokazuje także jego niezwykłą... Więcej »

Więcej »

Mit o Dedalu i Ikarze - streszczenie plan wydarzeń opracowanie (interpretacja...

Streszczenie Dedal był budowniczym labiryntu który zamieszkiwał Minotaur. Doceniany nie tylko za swój talent ale i pomysły wynalazcze Dedal był zatrzymywany przez króla Minosa. Twórca jednak marzył o powrocie do ojczyzny. Ateńczyk stworzył ogromne skrzydła. Obdarował... Więcej »

Więcej »

Mitologia - opracowanie ogólne (informacje ogólne definicja mitu toposy...

Definicja mitu Mity to historie które były dziełem całego społeczeństwa. Początkowo powstawały one jako legendy opowiadane które były przekazywane ustnie. Podczas tych przekazów zmieniały się one kształtowały. Istnieją cztery rodzaje mitów: kosmogoniczne teogoniczne... Więcej »

Więcej »

Mit o Zeusie - streszczenie, plan wydarzeń

StreszczenieDzeus był władcą Olimpu który panował również nad piorunami i burzami. Niezwykle potężny bóg lubił przechwalać się swoją siłą co nieco zdenerwowało Aresa. Przypomniał on historię spisku zawiązanego przez Herę Atenę oraz Posejdona. Związany przez... Więcej »

Więcej »

Apollo i Dafne, Gianlorenzo Bernini - opis, analiza i interpretacja

Rzeźba pod tytułem „Apollo i Dafne” to wykonane z marmuru odwzorowanie sceny znanej z mitologii autorstwa Gianlorenzo Berniniego. Rzeźba powstała w XVII wieku. Opis Przedstawione postaci to najpiękniejszy z bogów – Apollo oraz nimfa Dafne. Obydwoje uchwyceni są w ruchu... Więcej »

Więcej »

Księga Rodzaju – streszczenie i interpretacja

Streszczenie W Księdze Rodzaju znajduje się opis stworzenia świata oraz dwa opisy stworzenia człowieka. Stworzenie świata trwało siedem dni. Pierwszego dnia Bóg stworzył ziemie oddzielił światłość od ciemności i w ten sposób stworzył dzień i noc. W drugi dzień oddzielił... Więcej »

Więcej »

Amor i Psyche, Antonio Canova - opis, interpretacja i analiza rzeźby

Rzeźba „Amor i Psyche” która została stworzona przez Antoniego Canova inspirowana była utworem zatytułowanym „Metamorfozy”. Opis Rzeźba przedstawia mężczyznę i kobietę którzy spleceni są ze sobą w uścisku. Obdarzony skrzydłami amor schyla głowę ku... Więcej »

Więcej »

Przypowieść o Synu Marnotrawnym – streszczenie, interpretacja

Streszczenie Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy zapragnął swojej części majątku by odjechać z dala od domu gdzie roztrwonił wszystko. Zaczął więc odczuwać głód i niedostatek. W związku z tym zatrudnił się jako służba który pasie świnie. Chciał... Więcej »

Więcej »

Losowe tematy z kategorii Lektury

Wielkie lanie – streszczenie plan...

Streszczenie Przed domem konstruktora Klapaucjusza stała brzuchata czteronożna maszyna. Jak sama powiedziała - była Maszyną Do Spełniania Życzeń którą przysłał...

Przygody Tomka Sawyera – opracowanie...

Geneza „Przygody Tomka Sawyera” to chyba najpopularniejsza książka słynnego amerykańskiego pisarza Marka Twaina. Zarazem jest to jedno z najważniejszych dzieł...

Bogurodzica – opracowanie interpretacja...

Autorstwo i czas powstania Przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej najstarszy rękopis „Bogurodzicy” pochodzi z początku XV w. Został on odnaleziony w oprawie...

Dym – opracowanie (geneza czas...

Geneza czas i miejsce akcji Akcja krótkiej noweli nie ma określonego miejsca ani też czasu. Można mniemać że czas ten przypada na wiek XIX natomiast o miejscu wiadomo...

Sklepy cynamonowe – opracowanie...

Geneza „Sklepy cynamonowe” po raz pierwszy zostały wydane w 1933 r. (chociaż opatrzono je datą o rok późniejszą). Był wtedy Schulz artystą znanym i...

Kłamczucha – opracowanie problematyka...

Czas i miejsce akcji Akcja rozgrywanych wydarzeń toczy się w dwóch miejscach. Początkowo miejscem akcji jest nadmorska miejscowość wypoczynkowa Łeba oraz plaża....

Pierwsza przechadzka – interpretacja...

„Pierwsza przechadzka” to wiersz Leopolda Staffa napisany w 1946 roku. Utwór powstał tuż po II wojnie światowej i traktuje właśnie o owym trudnym czasie...

Samotność bogów - opracowanie...

„Samotność bogów” uchodzi za najbardziej niezwykła powieść Doroty Terakowskiej. Książka ukazała się w 1998 roku. Pisząc ją autorka czerpała mocno...

Sonet 61 Francesco Petrarka –...

Błogosławiony niechaj ów dzień będzie to incipit „Sonetu 62” (w przekładzie Jalu Kurka) który wchodzi w skład cyklu „Sonetów do Laury”...