Unikalne i sprawdzone teksty

Lektury

Bajki, Ignacy Krasicki - opracowanie

„Bajki i przypowieści” Ignacego Krasickiego ukazały się po raz pierwszy w 1779 roku a w późniejszych latach wydano kilka dalszych ich tomów. Bajki Krasickiego mają formę epigramatów zazwyczaj są bardzo krótkie – często mają nie więcej niż cztery... Więcej »

Więcej »

Don Kichot – geneza czas i miejsce akcji interpretacja bohaterowie...

Geneza Książka Miguela de Cervantesa uchodzi za najważniejszą powieść w dziejach literatury hiszpańskiej. Pisarz najprawdopodobniej stworzył swoje najsłynniejsze dzieło w więziennej celi gdzie przebywał oskarżony o malwersacje finansowe. Najpierw krążyło ono w rękopisie zaś w 1605... Więcej »

Więcej »

Don Kichot - streszczenie, plan wydarzeń

Powieść Miguela de Cervantesa to jedna z najważniejszych książek w dziejach hiszpańskiej literatury. Według historyka Stanleya G. Payne’a „Don Kichot” jest na pewnym poziomie satyrą na ekstrawaganckie nierealistyczne ambicje hiszpańskiego społeczeństwa w jego imperialnym... Więcej »

Więcej »

Cyd – geneza czas i miejsce akcji interpretacja motywy bohaterowie...

Geneza „Cyd” jest jednym z najbardziej znanych utworów Corneille’a. Wystawiona po raz pierwszy w 1637 roku tragikomedia skutkowała tak zwanym „sporem o Cyda” („Querelle du Cid”). Była to zażarta dyskusja między zwolennikami a przeciwnikami dzieła.... Więcej »

Więcej »

Cyd - streszczenie, plan wydarzeń

Akcja „Cyda” Corneille’a rozgrywa się w Hiszpanii w latach walk z muzułmanami. Jednak tło historyczne jest zdecydowanie drugorzędne najważniejsze są zaś relacje łączące poszczególnych bohaterów. Na początku dzieła poznajemy Chimenę młodą szlachciankę.... Więcej »

Więcej »

Skąpiec – geneza czas i miejsce akcji interpretacja bohaterowie motywy...

Geneza czas i miejsce akcji Komedia Moliera „Skąpiec” wystawiona została po raz pierwszy w 1668 roku. Na początku nie cieszyła się powodzeniem i szybko zniknęła z desek teatralnych by powrócić na nie dopiero po pewnym czasie. Sztuka została luźno oparta na utworze starożytnego... Więcej »

Więcej »

Skąpiec - streszczenie, plan wydarzeń

W pierwszym akcie „Skąpca” poznajemy głównym bohaterów i łączące ich relacje. Eliza jest córką Harpagona zaś Walery to jej ukochany. By być bliżej obiektu swoich westchnień Walery udaje służącego. Kleant brat Elizy zakochał się w Mariannie tajemniczej... Więcej »

Więcej »

Przedstaw Świętoszka Moliera jako komedię wyśmiewająca głupotę...

Komedia Moliera pod tytułem „Świętoszek” wywołała w chwili premiery wielkie kontrowersje. Doszło nawet do czasowego zakazu jej wystawiania. Uznawano iż atakuje ona religię i osoby pobożne. Jednak mimo nakazu zdjęcia przedstawienia z desek teatrów sztuka spodobała się... Więcej »

Więcej »

Świętoszek – geneza czas i miejsce akcji interpretacja bohaterowie...

Geneza czas i miesjce akcji Sztuka „Świętoszek” („Tartuffe ou l'Imposteur” – „Tartuffe albo świętoszek") została wystawiona po raz pierwszy w 1664 roku. Wzbudziła olbrzymie kontrowersje bowiem hierarchia kościelna i część widzów uznała ją za atak... Więcej »

Więcej »

Świętoszek - streszczenie, plan wydarzeń

Na początku sztuki poznajemy matkę Orgona Panią Pernelle. Krytykuje ona wszystkich domowników swojego syna wysławia tylko jednego Tartuffe’a. Jednocześnie Pani Pernelle jest hipokrytką bowiem gromi bezbożność i niemoralność których dopatruje się wszędzie ale nie widzi... Więcej »

Więcej »

Kamizelka – streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie Nowela rozpoczyna się stwierdzeniem o ludzkiej skłonności do gromadzenia rzeczy. Podczas wyliczeń narrator szczególną uwagę zwraca na kamizelkę. Jest to ubranie niezwykle zniszczone nosi także ślady poprawek oraz przeróbek krawieckich będących świadectwem postępującego... Więcej »

Więcej »

Dziady cz. IV – streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie Czwarta część „Dziadów” Adama Mickiewicza rozpoczyna się mottem z twórczości Jeana Paula Richtera niemieckiego pisarza prekursora romantyzmu autora opowieści podejmujących temat poszukiwania duchów i badania zjawisk paranormalnych. Słowa te brzmią... Więcej »

Więcej »

Dziady cz. II – opracowanie, motywy, interpretacja, bohaterowie

Geneza Druga część „Dziadów” Adama Mickiewicza powstała najprawdopodobniej w latach 1820 – 1821 a jej publikacja nastąpiła w 1823 w Wilnie (weszła w skład drugiego tomu „Poezji”). W czasie prac nad dramatem twórca przebywał w Kownie – mieście... Więcej »

Więcej »

Dziady cz. II – streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie Druga część „Dziadów” rozpoczyna się cytatem zaczerpniętym z „Hamleta” Williama Szekspira: Są dziwy w niebie i na ziemi o których ani śniło się waszym filozofom. Akcja dramatu toczy się w leżącej przy cmentarzu kaplicy gdzie zgromadzili... Więcej »

Więcej »

Reduta Ordona – opracowanie streszczenie plan wydarzeń interpretacja...

Streszczenie „Reduta Ordona” opatrzona została podtytułem „Opowiadanie adiutanta”. Jest to więc relacja jednego z uczestników obrony Warszawy przed Rosjanami która miała miejsce w 1831 r. Dzieło rozpoczyna się powszechnie znanym zwrotem: Nam strzelać nie... Więcej »

Więcej »

Konrad Wallenrod – opracowanie interpretacja motywy charakterystyka...

Geneza Pracę nad „Konradem Wallenrodem” rozpoczął Mickiewicz najprawdopodobniej w 1824 r. Jako że było to okres jego zesłania na tereny Rosji w której miał pracować jako nauczyciel (kara za działanie w tajnych organizacjach) dzieło ostatecznie ukazało się w lutym 1828... Więcej »

Więcej »

Konrad Wallenrod – streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie „Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza rozpoczyna się mottem zaczerpniętym z „Księcia” Machiavellego – Macie bowiem wiedzieć że są dwa sposoby walki… trzeba być lisem i lwem. Przedmowa Przedmowa jest próbą krótkiego zarysowania tła... Więcej »

Więcej »

Świtezianka – interpretacja i analiza streszczenie plan wydarzeń...

Streszczenie Ballada rozpoczyna się opisem spaceru. Przedstawiony strzelec każdej nocy spotyka się z ukochaną w ciemnym borze. Spacerują razem przy świetle księżyca. Dziewczyna to istota tajemnicza młodzieniec zapytuje ją o pochodzenie i jednocześnie przekonuje do wspólnego życia.... Więcej »

Więcej »

Grażyna – streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie Akcja opowieści toczy się w historycznym mieście położonym na Litwie. U wrót zamku Litawora pojawiają się Krzyżacy którzy chcą spotkać się z księciem. Po naporach przybyłych do Litawora udaje się jego wierny doradca. Rozmowa z mężczyzną wyjawia przyczynę... Więcej »

Więcej »

Grażyna – opracowanie (geneza czas i miejsce akcji) charakterystyka...

Geneza„Grażyna” to utwór którego powstanie poprzedzone było gruntownymi przygotowaniami poczynionymi przez Adama Mickiewicza. Przede wszystkim szukał on informacji historycznych o których wspomina w zakończeniu powieści. Dzięki temu czytelnikowi łatwiej jest... Więcej »

Więcej »

Oda do młodości jako manifest romantyczny

„Oda do młodości” to utwór który określany jest jako manifest romantyczny i nie jest to bezpodstawne. W utworze stworzonym przez Adama Mickiewicza dostrzec można szereg cech które potwierdzają tę tezę. Sam wybór formy oraz sposób wyrażania ekspresji... Więcej »

Więcej »

Cechy klasyczne i romantyczne w Odzie do młodości

„Oda do młodości” to utwór który stanowi przedstawienie cech klasycznych i romantycznych na zasadzie kontrastów. Dostrzec można krytykę klasycznego postrzegania świata które przeciwstawione zostaje światopoglądowi romantycznemu. Mimo to utwór posiada... Więcej »

Więcej »

To lubię – interpretacja i analiza, streszczenie

Streszczenie Ballada „To lubię” rozpoczyna się zwrotem do Maryli. Jest ona zachęcana do spojrzenia na piękny krajobraz. Na skraju lasu znajduje się cerkiew w której zamieszkują sowy. Tajemnicze miejsce jest przerażającym dla ludzi. Wraz z wybiciem północy dzieją... Więcej »

Więcej »

Oda do młodości – opracowanie (geneza motywy) streszczenie interpretacja...

Opracowanie „Oda do młodości” to powstały w 1820 roku utwór który bywa nazywany manifestem romantycznym. Powstała na przełomie epok oda pokazuje nowy sposób myślenia i postrzegania świata. W utworze najważniejsze motywy to motyw młodości i kontraktującej... Więcej »

Więcej »

Świteź – interpretacja i analiza streszczenie plan wydarzeń bohaterowie...

Streszczenie Ballada rozpoczyna się opisem położenia jeziora oraz zwrotem do adresata i zachętą do zobaczenia jeziora. Pojawia się opis jeziora Świteź zarówno dzień jak i w nocy. Jezioro przedstawia sobą widok niezwykły jednak aby odwiedzić to miejsce w nocy trzeba być niezwykłym... Więcej »

Więcej »

Pani Twardowska – interpretacja i analiza, streszczenie

Streszczenie Utwór rozpoczyna opis zabawy. Zebrani ucztują a Twardowski popisuje się swoimi umiejętnościami. Wtem w jego kieliszku pojawia się diabeł. Mefistofeles przypomina Twardowskiemu o podpisanym cyrografie. Według niego mężczyzna miał oddać się we władze diabłowi w Rzymie.... Więcej »

Więcej »

Pieśń Filaretów – interpretacja i analiza, streszczenie

Streszczenie Pieśń rozpoczyna zwrot do braci który zawiera w sobie zachętę do wspólnej zabawy. Podkreślając że żyje się tylko raz osoba mówiąca zachęca do skorzystania z tego co znajduje się w czarze. Kolejne strofy wychwalają polskość oraz polski miód. Zgromadzeni... Więcej »

Więcej »

Ballady i romanse jako manifest romantycznego światopoglądu

Powstanie cyklu zatytułowanego „Ballady i romanse” było ważnym wydarzeniem w historii polskiej literatury. Utwory zawarte w tomie stanowią manifest romantycznego patrzenia na świat. Został on przedstawiony zarówno bezpośrednio w treści ballad jak i zaznaczony poprzez nawiązania... Więcej »

Więcej »

Ballady i romanse – opracowanie (geneza cechy motywy bohaterowie) ogólna...

„Ballady i romanse” ukazały się w roku 1822 w Wilnie. Utwory w nich zawarte stanowią część cykli zatytułowanego „Poezyje”. W skład utworów przede wszystkim wchodzą ballady czyli utwory literackie o synkretycznym charakterze które były szczególnie... Więcej »

Więcej »

Widok gór ze stepów Kozłowa – interpretacja i analiza

„Widok gór ze stepów Kozłowa” to utwór który podzielony jest na kilka części i przedstawia on punkt widzenia zarówno Pielgrzyma jak i Mirzy. Sam ten podział jest przejawem orientalizacji w „Sonetach krymskich” i umożliwia porównanie... Więcej »

Więcej »

Burza – interpretacja i analiza

Utwór zatytułowany „Burza” jest jednym z tych sonetów które podejmują tematykę morza jego natury oraz opisu. Pierwszą strofę rozpoczyna szereg wyliczeń. Dodają one dynamizmu całości sprawiają że odbiorca ma wrażenie chaosu oraz tempa w którym rozgrywają... Więcej »

Więcej »

Bakczysaraj – interpretacja i analiza

„Bakczysaraj” to sonet w którym pokazane są przemyślenia podmiotu lirycznego który dostrzega problem jakim jest przemijanie oraz kruchość tworów ludzkich. Pierwsze dwie strofy stanowią opis tego co dostrzega osoba mówiąca. Zwiedza on pałac należący do... Więcej »

Więcej »

Cisza morska – interpretacja i analiza

„Cisza morska” to jeden z sonetów stworzonych przez Adama Mickiewicza który wchodzi w skład „Sonetów krymskich”. Czterostrofowy utwór skupia się przede wszystkim na przedstawieniu elementu przyrody którym jest morze. Pierwsza strofa stanowi... Więcej »

Więcej »

Bakczysaraj w nocy – interpretacja i analiza

„Bakczysaraj w nocy” to kolejny z sonetów który stanowi opis miasta chanów. Bakczysaraj to jeden z przystanków w podróży bohatera cyklu. Krajobraz miasta jest nie tylko źródłem estetycznego zachwytu ale i przyczyną przemyśleń. Pierwsza strofa... Więcej »

Więcej »

Sonety krymskie – opracowanie, ogólna interpretacja cyklu

Opracowanie „Sonety krymskie” to cykl utworów stworzonych przez Adama Mickiewicza po podroży którą odbył sam wieszcz. Przeżycia związane z odwiedzeniem Krymu a także towarzyszące im przemyślenia stały się zalążkiem cyklu składającego się z 18 utworów.... Więcej »

Więcej »

Bajronizm – definicja, cechy, przykłady

Bajronizm to pojęcie które powstało w okresie romantyzmu i związane było z twórczością Anglika George Byrona. Zarówno postawa samego twórcy jak i cechy którymi obdarzał swoich bohaterów miały wpływ na stworzenie zjawiska określanego mianem bajronizmu.... Więcej »

Więcej »

Stepy akermańskie – interpretacja i analiza, środki stylistyczne

Utwór zatytułowany „Stepy akermańskie” to sonet który otwiera cały cykl „Sonetów krymskich” napisanych przez Adama Mickiewicza. Utwór można podzielić na dwie części. Pierwsza z nich jest opisowa druga stanowi refleksję. Podmiot liryczny wyrażony... Więcej »

Więcej »

Powrót taty – interpretacja i analiza, streszczenie

Streszczenie Utwór rozpoczyna bezpośredni zwrot do dzieci. Są one nawoływane do pójścia na wzgórze i zmawiania modlitwy za tatę. Podkreślone są zagrożenia które mogą spotkać ojca w drodze. Dzieci posłusznie słuchają nawoływań do modlitwy. W trakcie modlitwy... Więcej »

Więcej »

Lilije – interpretacja i analiza streszczenie plan wydarzeń bohaterowie...

Streszczenie Utwór rozpoczyna opis zbrodni popełnionej na mężu przez żonę. Pojawiają się słowa kierowane do roślin które mają sprawić że lilie szybciej zakwitną. W dalszej części pojawia się opis wędrówki kobiety przez puszczę. Dociera do chatki pustelnika do... Więcej »

Więcej »

Listy do Marysieńki Jan III Sobieski – opracowanie (geneza charakterystyka...

Geneza Związek Jana Sobieskiego z Marią Kazimierą d’Arquien był czymś szczególnym w XVII stuleciu. Kiedy para wzięła potajemny ślub – 14 maja 1665 a więc zaledwie nieco ponad miesiąc po śmierci pierwszego męża przyszłej królowej - jasnym stało się że ich uczucie... Więcej »

Więcej »

Losowe tematy z kategorii Lektury

Zaczarowana zagroda – opracowanie...

Geneza „Zaczarowana zagroda” to książka Aliny i Czesława Centkiewiczów przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Wydana została w 1963 r. Książka ta była...

Oda do turpistów – interpretacja...

Wiersz Juliana Przybosia „Oda do turpistów” pochodzi z 1962 roku. Stanowi on krytykę młodych poetów zafascynowanych tytułowym turpizmem – tzn....

Ranyjulek – interpretacja i analiza...

Wiersz „Ranyjulek” Juliana Tuwima jest charakterystyczną dla tego autora – przynajmniej na pewnym etapie jego twórczości (lata dwudzieste) –...

Bracia Lwie Serce - opracowanie...

Powieść autorstwa Astrid Lindgren pt. „Bracia Lwie Serce” po raz pierwszy została wydana w 1973 r. od razu zapewniając pisarce sławę i stając się jednym z...

Echa leśne – opracowanie interpretacja...

„Echa leśne” są nowelą Stefana Żeromskiego po raz pierwszy opublikowaną w roku 1905. Pisarz w tym krótkim tekście powraca do tematu jaki często przewijał...

Podłogo błogosław – interpretacja...

„Podłogo błogosław” to wiersz Mirona Białoszewskiego pochodzący z 1957 roku. Już tytuł sugeruje że mamy do czynienia z typowym dla poety łączeniem sacrum...

Balon - interpretacja i analiza

W 1789 roku francuski wynalazca Jean-Pierre Blanchard odbył nad Warszawą lot balonem. Wydarzenie to zainspirowało Adama Naruszowicza do napisania ody – z dzisiejszego...

Exegi monumentum Horacy - interpretacja...

Utwór pt. „Exegi monomentum” Horacego jest zaliczany do gatunku ody czyli liryki która wywodzi się z greckiej pieśni chóralnej. Utrzymana była...

W pustyni i w puszczy – streszczenie...

StreszczenieStaś i Nel to dwoje dzieci których podobnie jak i ojców łączy przyjaźń. Mały Tarkowski z córką pana Rawilsona rozmawiają o aresztowaniu...