Unikalne i sprawdzone teksty

Lektury

Ewangelia św. Marka – ogólna charakterystyka najważniejsze wydarzenia...

Ogólna charakterystyka Ewangelia według św. Marka znajduje się w „Nowym Testamencie” i jest drugą z czterech Ewangelii. W przeciwieństwie do Ewangelii według św. Mateusza w tej księdze znajdują się wyjaśnienia zwyczajów żydowskich więc można przypuszczać że... Więcej »

Więcej »

Ewangelia św. Łukasza - ogólna charakterystyka najważniejsze wydarzenia...

Ogólna charakterystyka Ewangelia według św. Łukasza jest trzecią z czterech nowotestamentowych Ewangelii. Jej autorem jest prawdopodobnie lekarz uczeń apostoła Pawła. Autor tej Ewangelii zapowiada że Jezus stanie się zbawcą wszystkich ludzi tak jak Adam spowodował ich zatracenie.... Więcej »

Więcej »

Ewangelia św. Jana - ogólna charakterystyka najważniejsze wydarzenia...

Ogólna charakterystyka Ewangelia według św. Jana to ostatnia Ewangelia znajdująca się w „Nowym Testamencie”. Jej autorstwo przypisuje się Janowi który należał do uczniów Jana Chrzciciela i Jezusa. Brał on także prawdopodobnie udział w tzw. soborze jerozolimskim... Więcej »

Więcej »

Uniwersalizm przypowieści biblijnych

Przypowieści biblijne to pewne opowiadania o charakterze alegorycznym które często mają wydźwięk moralizatorski. Można je odczytywać w sposób dosłowny jako opowieści o pewnych sprawach ziemskich lub alegorycznie w odniesieniu do Boga i sfery sacrum. Przypowieści charakteryzują... Więcej »

Więcej »

Aleksander Gierymski, Powiśle - opis, analiza i interpretacja obrazu

Obraz Aleksandra Gierymskiego zatytułowany „Powiśle” to dzieło które pochodzi z końca dziewiętnastego wieku. Jest to udokumentowanie za pomocą obrazu codzienności. Opis Przedstawiona scena ukazuje odbiorcy skrawek codzienności mieszkańców tytułowego „Powiśla”.... Więcej »

Więcej »

Mit o Heraklesie - opracowanie (interpretacja, motywy, bohaterowie)

Interpretacja Mit o Heraklesie to opowieść o bohaterze który stał się późniejszym wzorcem do naśladowania dla Tezeusza. Mityczny Herakles to osoba niezwykle nadludzko silna. Opowieść o Heraklesie pokazuje że nawet bohaterowie posiadają swoje wady. To także opowieść o próbach... Więcej »

Więcej »

Kazania gnieźnieńskie - opracowanie (autorstwo okoliczności powstania...

„Kazania gnieźnieńskie” to powstałe w XV wieku utwory które cechuje niezwykła wartość nie tylko ze względu na ich tematykę ale przede wszystkim ze względu na użycie języka polskiego. Autorstwo Autorem kazań w języku polskim jest prawdopodobnie Łukasz pochodzący z Wielkiego... Więcej »

Więcej »

Psalm 144 – interpretacja i analiza

Psalm 144 znajduje się w „Księdze psalmów” i nosi tytuł „Modlitwa króla za naród”. Psalm 144 jest utworem pochwalnym oraz dziękczynnym w którym podmiot liryczny wyraża swoje uwielbienie do Boga. Jest on bowiem Tym który dodaje sił i otuchy.... Więcej »

Więcej »

Psalm 23 – interpretacja i analiza

Psalm 23 znajduje się w biblijnej „Księdze psalmów” i nosi tytuł: „Bóg pasterzem i gospodarzem”. Tytuł utworu wskazuje na jego symboliczne odczytanie gdzie Bóg występuje w roli pasterza troszczącego się o swoje owce. Bóg jest także gospodarzem... Więcej »

Więcej »

Przypowieść o skarbie i perle – streszczenie, interpretacja

Streszczenie Przypowieść o skarbie i perle opisuje Królestwo niebieskie porównane do skarbu ukrytego w polu. Ów skarb znalazł pewien człowiek ale ukrył go ponownie i odszedł. Następnie sprzedał wszystko co miał i kupił pole na którym zakopany był skarb. Ponadto... Więcej »

Więcej »

Przypowieść o sieci – streszczenie, interpretacja

Streszczenie W przypowieści o sieci królestwo niebieskie porównane jest do sieci która została zarzucona w morze i zgarnia różne ryby. Rybacy wyłowili sieć i to co dobre zebrali w naczynia a złe odrzucili. Tak samo będzie przy końcu świata gdyż aniołowie oddzielą... Więcej »

Więcej »

Przypowieść o dobrym Pasterzu – streszczenie, interpretacja

Streszczenie Przypowieść o dobrym Pasterzu opisuje wizytę pasterza w owczarni który udaje się do niej przez bramę co odróżnia go od złodziei. Gdy już jest w środku nazywa swe owce i staje na ich czele by poprowadzić je na pastwisko. Jest przy nich zawsze i nie opusza ich a one... Więcej »

Więcej »

Przypowieść o dobrym i złym drzewie – streszczenie, interpretacja

Streszczenie Przypowieść o dobrym i złym drzewie opowiada o tym że dobre drzewo wydaje dobre owoce a złe drzewo złe owoce. Drzewa poznaje się po owocach. Natomiast dobry człowiek wydobywa dobro a zły wydobywa zło. Interpretacja Drzewa służą rozróżnieniu pomiędzy dobrem a złem.... Więcej »

Więcej »

Przypowieść o dobrej i złej budowli – streszczenie, interpretacja

Streszczenie Ktoś kto słucha słowa Bożego podobny jest do tego który buduje dom a fundament zbudował na skale. Gdy przyszła powódź nie zdołała go naruszyć bo był dobrze zbudowany i miał głębokie fundamenty. Tacy są ludzie którzy słuchają słowa Bożego i respektują... Więcej »

Więcej »

Przypowieść o chwaście – streszczenie, interpretacja

Streszczenie Królestwo niebieskiego porównane jest do człowieka który siał dobre nasiona. Jednakże w nocy jego nieprzyjaciel nasiał chwastów pomiędzy pszenicę. Gdy zboże urosło wyrosły też chwasty. Słudzy pytali pana skąd na roli wziął się chwast. Powiedział... Więcej »

Więcej »

Pieśń nad Pieśniami – streszczenie, interpretacja

Streszczenie „Pieśń nad pieśniami” to dialog pomiędzy Oblubieńcem i Oblubienicą. W pierwszej pieśni wzajemnie zachwycają się oni urodą swego partnera. Ona opowiada o swej tęsknocie za Oblubieńcem oraz o tym jak oczekując na swego ukochanego zaczęła przysypiać. Oblubieniec... Więcej »

Więcej »

Nowy Testament – pochodzenie nazwy autorstwo okoliczności powstania...

Pochodzenie nazwy Nazwa Nowy Testament jest wyrazem kontynuacji Starego Testamentu. „Testament” oznacza coś co ma zawierać przesłanie dla kolejny pokoleń zatem słowo to wyraża cel powstania Pisma Świętego. Autorstwo Nie ma jednego autora Nowego Testamentu. Konkretnie można określić... Więcej »

Więcej »

Księga Wyjścia – streszczenie, interpretacja

Streszczenie Księga Wyjścia znajduje się w biblijnym Starym Testamencie i jest drugą księgą w Pięcioksięgu Mojżeszowym. Zwykło się zatem uznawać że została zapisana przez Mojżesza. Księga Wyjścia opisuje wydarzenia z życia Izraelitów a rozpoczyna się ich niewolą w ziemi egipskiej.... Więcej »

Więcej »

Księga Psalmów – ogólna charakterystyka

Uznaje się że „Księga Psalmów” powstała pomiędzy XI a III w. p.n.e. za sprawą Dawida. Pierwotnie „Księga Psalmów” była pisana w języku hebrajskim dopiero później dokonano przekładów na różne języki.„Księga psalmów”... Więcej »

Więcej »

Ewangelia św. Mateusza – ogólna charakterystyka najważniejsze wydarzenia...

Ogólna charakterystyka Ewangelia według św. Mateusza znajduje się w Nowym Testamencie i jest pierwszą z czterech Ewangelii. W tej księdze jej autor często nawiązuje do wątków Starego Testamentu. Ewangelia ta powstała prawdopodobnie ok 80 – 90 r. Autorstwo księgi przypisuje... Więcej »

Więcej »

Apokalipsa św. Jana – streszczenie, opracowanie, interpretacja

Streszczenie „Apokalipsa” św. Jana jest to opis wizji końca świata i Sądu Ostatecznego. Ta wizja zaprezentowana jest z perspektywy jednego z proroków i opiera się na obrazie całkowitej zagłady. Sędzią w tej wizji jest Bóg który siedzi na tronie w towarzystwie... Więcej »

Więcej »

Mit o wojnie trojańskiej - opracowanie (interpretacja motywy bohaterowie)...

Interpretacja Mit o wojnie trojańskiej to opowieść o jednym z największych konfliktów starożytność. Mit stanowi opowieść o wojnie która wywołana była pośrednio przez próżne boginie. Przedstawieni w micie ludzie to postaci niezwykle dzielne ale i też niezwykle uparte.... Więcej »

Więcej »

Mit o wojnie trojańskiej - streszczenie, plan wydarzeń

StreszczenieTetyda jak głosiła przepowiednia na świat miała wydać syna który będzie potężniejszy niż jego ojciec. Mimo to Peleus postanowił wziąć ślub z boginią. U Chejrona odbyło się huczne wesele. Pojawiła się jednak na nim bogini niezgody. Eris położyła na stole jabłko... Więcej »

Więcej »

Mit o powstaniu świata - opracowanie (interpretacja motywy opisy bohaterów)...

Interpretacja Mit o powstaniu świata to mit który opowiada o kształtowaniu się rzeczywistości która w następnym okresie znana była ludziom. Mit przedstawia poszczególne etapy jest też mitem kosmogenicznym który pokazuje sam proces wyłonienia się świata z Chaosu.... Więcej »

Więcej »

Psałterz floriański - opracowanie (autorstwo okoliczności powstania...

„Psałterz floriański” to jeden z zabytków języka polskiego który jest świadectwem niegdysiejszego kształtu polszczyzny. Autorstwo Psałterz stworzony został prawdopodobnie dla Jadwigi z rodu Andegawenów. Stanowiący najstarszy przekład psalmów w języku... Więcej »

Więcej »

Mit o Minotaurze Mit o Tezeuszu - opracowanie (interpretacja motywy opisy...

Interpretacja Mit o Tezeuszu to opowieść o niezwykle mężnym wojowniku który żył w brązowym okresie dziejów ludzkości. To opowieść o niezwykłej odwadze ale też o zagubieniu i poszukiwaniu drogi. Jest to także przedstawienie miłości bezinteresownej i skłonnej do poświęceń... Więcej »

Więcej »

Mit o Narcyzie - opracowanie (interpretacja, motywy, bohaterowie)

Interpretacja Mit o Narcyzie to opowieść o miłości która stała się uczuciem zgubnym. Narcyz odrzucał miłość innych by pokochać własne odbicie uczuciem które stało się dla niego zgubne. Mit o Narcyzie to także opowieść o tęsknocie. Tak wielkiej że nie pozwala ona na... Więcej »

Więcej »

Biblia królowej Zofii - opracowanie (autorstwo okoliczności powstania...

„Biblia królowej Zofii” zwana inaczej „Biblią Szaroszpatacką” to jeden z ważniejszych zabytków istotny nie tylko z powodów religijnych ale i ze względu na użyty w nim język polski. Autorstwo Przekład został stworzony przez kilku autorów na... Więcej »

Więcej »

Odprawa posłów greckich - opracowanie

Geneza Wojna trojańska należała do najpopularniejszych motywów wykorzystywanych przez artystów starożytnych. Korzystali z niego także twórcy średniowieczni oraz renesansowi. Również Jan Kochanowski artysta rozmiłowany w tradycji antycznej postanowił użyć go jako... Więcej »

Więcej »

Odprawa posłów greckich jako dramat polityczny

Jan Kochanowski wykorzystał popularny motyw wojny trojańskiej by w dramacie „Odprawa posłów greckich” zabrać głos w dyskusji nad sprawami państwa i polityki. Głos jego był o tyle istotny że pierwsze wystawienie utworu miało miejsce przed znaczącymi politykami ówczesnego... Więcej »

Więcej »

Kazania świętokrzyskie - opracowanie (autorstwo okoliczności powstania...

„Kazania świętokrzyskie” to zbiór ważny przede wszystkim dla tego że przedstawia on kazania pisane w języku polskim. Rękopis zawierał kazania na poszczególne dni. Autorstwo Autor „Kazań świętokrzyskich” nie został uwzględniony. Nazwa kazań wywodzi... Więcej »

Więcej »

Psałterz puławski - opracowanie (autorstwo okoliczności powstania...

„Psałterz Puławski” to jak sama nazwa wskazuje zbiór psalmów który stanowi tłumaczenie Księgi Psalmów. Autorstwo Nieznany jest autor owego dzieła. Natomiast w dedykacji wskazana jest rodzina Komorowskich którzy prawdopodobnie byli właścicielami... Więcej »

Więcej »

Księga henrykowska - opracowanie (autorstwo okoliczności powstania...

„Księga Henrykowska” jest niezwykle ważnym zabytkiem ze względu na jej treść. Księga została zgłoszona w 2014 roku jako propozycja do wpisu na listę „Pamięć Świata UNESCO”. Autorstwo „Księga Henrykowska” to kronika prowadzona była przez Cystersów... Więcej »

Więcej »

Mit o Apollo - opracowanie (interpretacja, motywy, bohaterowie)

Interpretacja Mit o Apollo to opowieść o najpiękniejszym i niezwykle utalentowanym bogu. Jest to opowieść o niezwykłym talencie który powinien być doceniony. Jest to także mit o pewności swojego talentu. Apollo karze Midasa który uważa że zwycięstwo Apolla w pojedynku z Marsjaszem... Więcej »

Więcej »

Mit o Pigmalionie - opracowanie (interpretacja, motywy, bohaterowie)

Interpretacja Mit o Pigmalionie to przede wszystkim opowieść o uczuciu którym obdarza się osobę niezwykłą osobę idealną. Stworzona kobieta to ideał ucieleśnienie snów rzeźbiarza. Mit opowiada o miłości które jest tak mocna że staje się przyczyną ożywienia obiektu... Więcej »

Więcej »

Mit o Apollo - streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie Apollo był najpiękniejszym z bogów. Syn Dzeusa i Latony przyszedł na świat na wyspie Delos. Apollo który był patronem dla wieszczów sam posiadał niezwykły talent. Jego gra na cytrze zachwycała wszystkich. Pewnego dnia bóg wdał się w potyczkę z Marsjasem.... Więcej »

Więcej »

Mit o Heraklesie - streszczenie, plan wydarzeń

StreszczenieHerakles był niezwykle silnym synem Dzeusa oraz królowej Alkmeny. Jego ojciec chciał zapewnić mu nieśmiertelność i podstawił dziecko do piersi Hery. Ta jednak go odrzuciła a następnie prześladowała przez całe życie. Kilka kropel mleka które się rozlały stało... Więcej »

Więcej »

Mit o powstaniu świata - streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie Początkiem narodzin świata był Chaos. To z niego wyłoniła się para bogów – Uranos i Gaja. Niebo i Ziemia byli rodzicami pokolenia tytanów cyklopów oraz hekatonchejrów. Ojciec przerażającego potomstwa strącił je do Tartaru. Gaja postanowiła zemścić... Więcej »

Więcej »

Bulla gnieźnieńska - opracowanie (autorstwo okoliczności powstania...

Autorstwo „Bulla gnieźnieńska” jest niezwykle ważnym dokumentem wydanym w Pizie w roku 1136. Sama sformułowanie – bulla – wskazuje na wagę dokumentu. Słowo to służyło za określenie ważnych dokumentów wydanych przez papieża. „Bulla gnieźnieńska”... Więcej »

Więcej »

Hamlet - opracowanie, interpretacja, bohaterowie

Geneza Szukając motywów i tematów do swych dzieł Szekspir często posiłkował się historią. Nie inaczej było w przypadku napisanego między 1599 a 1602 „Hamleta”. Opowieść o poszukującym zemsty synu duńskiego króla wywodzi się od legendarnej postaci Amletha... Więcej »

Więcej »

Losowe tematy z kategorii Lektury

Wielkie lanie – streszczenie plan...

Streszczenie Przed domem konstruktora Klapaucjusza stała brzuchata czteronożna maszyna. Jak sama powiedziała - była Maszyną Do Spełniania Życzeń którą przysłał...

Przygody Tomka Sawyera – opracowanie...

Geneza „Przygody Tomka Sawyera” to chyba najpopularniejsza książka słynnego amerykańskiego pisarza Marka Twaina. Zarazem jest to jedno z najważniejszych dzieł...

Bogurodzica – opracowanie interpretacja...

Autorstwo i czas powstania Przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej najstarszy rękopis „Bogurodzicy” pochodzi z początku XV w. Został on odnaleziony w oprawie...

Dym – opracowanie (geneza czas...

Geneza czas i miejsce akcji Akcja krótkiej noweli nie ma określonego miejsca ani też czasu. Można mniemać że czas ten przypada na wiek XIX natomiast o miejscu wiadomo...

Sklepy cynamonowe – opracowanie...

Geneza „Sklepy cynamonowe” po raz pierwszy zostały wydane w 1933 r. (chociaż opatrzono je datą o rok późniejszą). Był wtedy Schulz artystą znanym i...

Kłamczucha – opracowanie problematyka...

Czas i miejsce akcji Akcja rozgrywanych wydarzeń toczy się w dwóch miejscach. Początkowo miejscem akcji jest nadmorska miejscowość wypoczynkowa Łeba oraz plaża....

Pierwsza przechadzka – interpretacja...

„Pierwsza przechadzka” to wiersz Leopolda Staffa napisany w 1946 roku. Utwór powstał tuż po II wojnie światowej i traktuje właśnie o owym trudnym czasie...

Samotność bogów - opracowanie...

„Samotność bogów” uchodzi za najbardziej niezwykła powieść Doroty Terakowskiej. Książka ukazała się w 1998 roku. Pisząc ją autorka czerpała mocno...

Sonet 61 Francesco Petrarka –...

Błogosławiony niechaj ów dzień będzie to incipit „Sonetu 62” (w przekładzie Jalu Kurka) który wchodzi w skład cyklu „Sonetów do Laury”...