Unikalne i sprawdzone teksty

Lektury

Do panny, Jan Andrzej Morsztyn – interpretacja i analiza

„Do panny” Jana Andrzeja Morsztyna to krótka fraszka podejmująca tematykę miłości. Została ona oparta na koncepcie zawierającym ikon oraz sumację. Analiza Dzieło liczy zaledwie sześć wersów. Jest utworem stychicznym napisanym trzynastozgłoskowcem ze średniówką... Więcej »

Więcej »

Makbet jako bohater dynamiczny

Tytułowy bohater „Makbeta” Williama Szekspira z pewnością jest jedną z najbardziej wyrazistych i najlepiej nakreślonych postaci w historii literatury. W czasie rozwoju fabuły przechodzi on zadziwiającą metamorfozę która rozgrywa się na oczach widzów (czytelników).... Więcej »

Więcej »

Makbet jako bohater tragiczny. Na czym polega tragizm postaci?

Makbet jest tytułowym bohaterem tragedii Williama Szekspira. Dzielny tan Glamis i Kawdoru podniósł rękę na karmiącą go królewską dłoń i zamordował Dunkana zagarniając tron i władzę nad Szkocją. Jednak nigdy nie stał się prawdziwym królem a los okazał się dla niego... Więcej »

Więcej »

Uwagi śmierci niechybnej, Józef Baka – opracowanie

Ksiądz Józef Baka (1706 1707 – 1780) był jezuitą misjonarzem oraz poetą. Okres jego działalności twórczej przypadł na schyłkowy czas baroku co znajduje odbicie w utworach duchownego. Za dzieło jego życia uznawany jest zbiór „Uwagi rzeczy ostatecznych i złości... Więcej »

Więcej »

Sokół – streszczenie

„Sokół” to dziewiąta opowieść piątego dnia „Dekameronu” w czasie którego poruszany jest temat szczęścia jakie przytrafiło się zakochanym po dniach obfitujących w cierpienia. Królową a zarazem postacią opowiadającą o losach Federiga degli Alberighiego... Więcej »

Więcej »

Dekameron, Giovanni Boccaccio – streszczenie, opracowanie

Streszczenie Nieopodal Florencji dziesięć młodych osób znalazło schronienie przed szalejącą zarazą (dżuma). By wypełnić wspólnie spędzany czas i oddalić się od wszechobecnej śmierci postanowiono codziennie snuć 10 opowieści – w taki sposób aby każdy przedstawił... Więcej »

Więcej »

Pan Pasek w Danii – interpretacja i analiza fragmentu

Opisana w „Pamiętnikach” wyprawa Paska do Danii miała miejsce w 1658 r. Wtedy to dla wsparcia duńskiego władcy w boju z wrogą Polsce Szwecją do skandynawskiego kraju został wysłany oddział pod dowództwem Stefana Czarnieckiego. W składzie tej kompanii znalazł się także... Więcej »

Więcej »

Bitwa z Moskwą – interpretacja i analiza fragmentu

Fragment „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska który poświęcony został bitwie z Moskwą dotyczy wojny polsko – rosyjskiej z lat 1654 – 1667. Wojska Czarnieckiego powróciwszy z Danii (1660) na krótki czas zatrzymały się w Mosinach lecz postój... Więcej »

Więcej »

Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska – opracowanie ogólne interpretacja...

GenezaJan Chryzostom Pasek (1636 – 1701) przyszedł na świat w ubogiej rodzinie szlacheckiej z Mazowsza. Jako że był to jeden z najbiedniejszych regionów ówczesnej Polski przyszły twórca pamiętników szybko podjął decyzję o wstąpieniu do armii widząc w tym... Więcej »

Więcej »

Epitafium Rzymowi Mikołaj Sęp-Szarzyński – interpretacja i analiza...

„Epitafium Rzymowi” Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego jak sama nazwa wskazuje jest utworem reprezentującym gatunek literacki wywodzący się z antycznej Grecji i powstały by upamiętniać i oddawać cześć zmarłym. Analiza Jest to utwór stychiczny napisany trzynastozgłoskowcem.... Więcej »

Więcej »

Sonet V O nietrwałej miłości rzeczy świata tego Mikołaj Sęp-Szarzyński...

„Sonet V O nietrwałej miłości rzeczy świata tego ” to dzieło zdecydowanie wyróżniające się pośród sześciu liryków wchodzących w skład cyklu autorstwa Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego. Uwagę przykuwa przede wszystkim spokojny tok wypowiedzi podmiotu lirycznego... Więcej »

Więcej »

Sonet IV O wojnie naszej którą wiedziemy z szatanem światem i ciałem...

„Sonet IV O wojnie naszej którą wiedziemy z szatanem światem i ciałem ” autorstwa Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego przedstawia koncepcję ludzkiego życia jako walki z grzechem i siłami zła. Utwór podobnie jak inne liryki tego poety znalazł się w wydanym pośmiertnie... Więcej »

Więcej »

Sonet I O krótkości i niepewności żywota człowieczego Mikołaj Sęp-Szarzyński...

„Sonet I O krótkości i niepewności żywota człowieczego ” to niezwykle intymny i głęboki utwór w którym podmiot liryczny prowadzi rozmyślania dotyczące upływu czasu oraz ludzkiego życia. Analiza Dzieło składa się z czterech strof – trzech tetrastychów... Więcej »

Więcej »

Do Anny, Daniel Naborowski – analiza i interpretacja

Wiersz „Do Anny” autorstwa Daniela Naborowskiego stanowi dzieło które można usytuować na granicy między poezją metafizyczną a miłosną. Jak sugeruje tytuł należy reprezentuje on lirykę zwrotu do adresata. Analiza Jest to krótki utwór stychiczny. Liczy zaledwie... Więcej »

Więcej »

Marność, Daniel Naborowski – interpretacja i analiza

„Marność” Daniela Naborowskiego to krótka licząca zaledwie 10 wersów fraszka która podejmuje tematykę refleksyjno – filozoficzną. Motyw przewodni dzieła to vanitas czyli wątek nierzadko łączący przemijanie i piękno. Analiza Jest to utwór stychiczny... Więcej »

Więcej »

Krótkość żywota, Daniel Naborowski – interpretacja i analiza

„Krótkość żywota” należy do najbardziej rozpoznawalnych i cenionych wierszy Daniela Naborowskiego. Ten liczący zaledwie dwanaście wersów utwór podejmuje tematykę charakterystyczną dla barokowej poezji metafizycznej a więc przemijanie i tymczasowość ludzkiego... Więcej »

Więcej »

Na oczy królewny angielskiej Daniel Naborowski – interpretacja i analiza...

Daniel Naborowski pozostaje znany jako jeden z najwybitniejszych polskich poetów doby baroku. Jego doskonałe wykształcenie dogłębna znajomość nurtów artystycznych dominujących w ówczesnej Europie i niewątpliwy talent sprawiły że zajął miejsce wśród najbardziej... Więcej »

Więcej »

Wzorzec szlachcica i ziemianina

W okresie renesansu niezwykłą popularność zdobyły w Europie dzieła zwierające wskazówki jak prowadzić godne i dobre życie. Autorzy analizowali jaka edukacja jest najbardziej wskazana jak prowadzić swoje sprawy finansowe jak się żywić a także w jaki sposób przyjąć nadchodzącą... Więcej »

Więcej »

Romeo i Julia – geneza czas i miejsce akcji bohaterowie interpretacja...

Geneza „Romeo i Julia” to jedno z najwcześniejszych dzieł Williama Szekspira. Temat miłości rozwijającej się na przekór poważnemu konfliktowi rodzin zaczerpnął autor najprawdopodobniej z „Tragicznej historii Romea i Julii” którą w sposób poetycki... Więcej »

Więcej »

Romeo i Julia – streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie Prolog Napisany wierszem prolog nieco przybliża tło wydarzeń wspominając o zwaśnionych rodach i dwojgu kochanków. Zapowiada także przedwczesną śmierć która da kres odwiecznej nienawiści. Akt pierwszy Scena I Rzecz dzieje się w Weronie dokładniej na placu publicznym.... Więcej »

Więcej »

Transakcja wojny chocimskiej – streszczenie skrótowe opracowanie interpretacja...

Streszczenie skrótowe Epos Wacława Potockiego rozpoczyna się inwokacją do Boga. Następnie pojawia się rozbudowany pełen aluzji mitologicznych i biblijnych opis ówczesnej sytuacji politycznej. Imperium Osmańskie (czyli Turcja) ukazane zostało tutaj jako olbrzymie zagrożenie nie... Więcej »

Więcej »

Nierządem Polska stoi, Wacław Potocki – interpretacja i analiza

„Nierządem Polska stoi” to jedno z najważniejszych dzieł Wacława Potockiego. Jako poeta – polityk znał on bieżące problemy Rzeczypospolitej oraz rewelacyjnie orientował się w zawiłościach ówczesnego systemu. Wyraz niezadowolenia z kierunku w jakim zmierza ojczyzna... Więcej »

Więcej »

Zbytki polskie, Wacław Potocki – interpretacja i analiza

Wacław Potocki łączył działalność artystyczną z udaną karierą polityczną. Na niwie państwowej osiągnął m.in. godności sędziego grodzkiego bieckiego oraz podczaszego krakowskiego. Obracający się w najwyższych kręgach społecznych szlachcic doskonale orientował się w sytuacji politycznej... Więcej »

Więcej »

Motywy w poezji Jana Andrzeja Morsztyna – miłość śmierć brzydota...

Poezja Jana Andrzeja Morsztyna stanowi jeden z najciekawszych przykładów polskiej twórczości barokowej. Najważniejsze dzieła zebrane zostały przez samego twórcę w dwóch książkach poetyckich – dwutomowej „Lirze” (1638 – 1661) oraz liczącym... Więcej »

Więcej »

Do tejże, Jan Andrzej Morsztyn – interpretacja i analiza

„Do tejże” Jana Andrzeja Morsztyna to epigramat zawarty w zbiorze poetyckim „Lutnia”. Podobnie jak inne utwory tego poety cechuje się on zastosowaniem interesującego i niebanalnego konceptu. Analiza Wiersz składa się z zaledwie 8 wersów które napisane zostały... Więcej »

Więcej »

Niestatek Prędzej kto wiatr Jan Andrzej Morsztyn – intepretacja i...

Napisany przez Jana Andrzeja Morsztyna epigramat „Niestatek Prędzej kto wiatr ” znalazł się w pierwszej księdze zbioru poetyckiego „Lutnia” który ostatecznie skomponowany został w 1661 r. Jest to dzieło charakterystyczne dla twórczości polskiego przedstawiciela... Więcej »

Więcej »

Cuda miłości, Jan Andrzej Morsztyn – interpretacja i analiza

„Cuda miłości” Jana Andrzeja Morsztyna to wiersz reprezentujący gatunek sonetu. Wszedł on w skład zbioru „Lutnia” (księga wtóra) co oznacza że został napisany przed 1661. Analiza Utwór składa się z czterech strof. Typowy dla sonetu podział na część... Więcej »

Więcej »

Wzorce osobowe średniowiecza – ideały przeszłości czy wartości...

Średniowiecze było epoką która ukształtowała silne wzorce godne naśladowania. Ówcześni ludzie posiadali jasne wskazówki co do tego jak powinien zachowywać się rycerz władca czy idealny święty którym był wówczas asceta. Wydaje się że utrwalane na kronikach... Więcej »

Więcej »

„Kronika polska” Galla Anonima – streszczenie i plan wydarzeń

Streszczenie Pierwsza księga „Kroniki polskiej” Galla Anonima rozpoczyna się listem do ówczesnego episkopatu Polski po którym kronikarz zamieszcza tak zwany „Skrót” czyli wierszowane streszczenie najważniejszych z jego punktu widzenia wydarzeń całej... Więcej »

Więcej »

Niepokoje matki i ich źródła na podstawie Trenu XIX

Cykl „Treny” Jana Kochanowskiego należy do najdonioślejszych osiągnięć literatury staropolskiej. W swoich utworach mistrz Jan połączył głęboką refleksję filozoficzną i religijną z wyrazem bardzo osobistych wręcz intymnych uczuć. Obok godnych wielkiego renesansowego erudyty... Więcej »

Więcej »

Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony (Pieśń XXIV Ks. 2) - interpretacja...

Pieśń XXIV Jana Kochanowskiego stanowi parafrazę ody Horacego „Do Mecenasa”. Kochanowski zachowuje konstrukcję utworu i podstawowe porównania jednak uwspółcześnia tekst – zamiast starożytnych nazw geograficznych i ówczesnych nazwy ludów pojawiają... Więcej »

Więcej »

Romantyczność – interpretacja i analiza, streszczenie

„Romantyczność” to jedna z najbardziej znanych ballad autorstwa Adama Mickiewicza. Poetycka opowieść dotyka problemu miłości odmiennego postrzegania świata a także samotności w tłumie. Przedstawiona w balladzie bohaterka prezentuje postawę bliską romantykom. Interpretacja Balladę... Więcej »

Więcej »

Konceptyzm i marinizm w poezji Jana Andrzeja Morsztyna

Twórczość poetycka Jana Andrzeja Morsztyna postrzegana jest dzisiaj jako niezwykle wartościowe zjawisko doby polskiego baroku. Doskonale wykształcony poeta – polityk zakorzenił na rodzimym gruncie nurty popularne w ówczesnej Europie. Główne źródła jego inspiracji... Więcej »

Więcej »

Niestatek Oczy są ogień... Jan Andrzej Morsztyn – interpretacja i...

Utwór „Niestatek Oczy są ogień ” wszedł w skład pierwszej księgi zbioru poetyckiego „Lutnia” którego kompletowanie poeta zakończył w 1661. Ze względu na budowę i treść zaliczyć można go do fraszek miłosnych a więc krótkich utworów podejmujących... Więcej »

Więcej »

O swej pannie, Jan Andrzej Morsztyn – interpretacja i analiza

„O swej pannie” Jana Andrzeja Morsztyna to krótki bo liczący zaledwie osiem wersów utwór który reprezentuje barokowy nurt marinizmu. Dzieło oparte zostało na wyrafinowanym koncepcie zgodnie z którym piękno opiewanej kobiety porównane zostaje... Więcej »

Więcej »

Do Trupa, Jan Andrzej Morsztyn – interpretacja i analiza

Sonet Jana Andrzeja Morsztyna pt. „Do trupa” znalazł się w drugiej księdze zbioru „Lutnia”. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów reprezentanta nurtu dworskiego w polskiej poezji barokowej. Analiza Już tytuł sugeruje rodzaj liryki do którego... Więcej »

Więcej »

Sonet 61, Francesco Petrarka – interpretacja i analiza

Błogosławiony niechaj ów dzień będzie to incipit „Sonetu 62” (w przekładzie Jalu Kurka) który wchodzi w skład cyklu „Sonetów do Laury” autorstwa Francesca Petrarki. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych liryków tego zbioru –... Więcej »

Więcej »

Sonet XIV, John Donne – interpretacja i analiza

Zmiażdż moje serce Boże jak zmurszałą ścianę to incipit „Sonetu XIV” Johna Donne’a w przekładzie Stainsława Barańczaka. Już pierwszy wers sugeruje że treścią utworu jest niezwykle intymne błaganie skierowane w stronę Stwórcy. Analiza „Sonet XIV”... Więcej »

Więcej »

Sonet X, John Donne – interpretacja i analiza

„Sonet X” Johna Donne’a rozpoczyna się (w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka) niezwykle odważnym wręcz wyzywającym zwrotem adresowanym do Śmierci: Śmierci próżno się pysznisz. Już na tej podstawie można wywnioskować iż utwór należy do barokowego nurtu... Więcej »

Więcej »

Sonet 132, Francesco Petrarka – interpretacja i analiza

„Sonet 132” o incipicie Jeśli to nie jest miłość – cóż ja czuję? (w przekładzie dokonanym przez Jalu Kurka) to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów całego cyklu „Sonetów do Laury” autorstwa Francesco Petrarki. Analiza Jest to liryk o... Więcej »

Więcej »

Losowe tematy z kategorii Lektury

Zaczarowana zagroda – opracowanie...

Geneza „Zaczarowana zagroda” to książka Aliny i Czesława Centkiewiczów przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Wydana została w 1963 r. Książka ta była...

Oda do turpistów – interpretacja...

Wiersz Juliana Przybosia „Oda do turpistów” pochodzi z 1962 roku. Stanowi on krytykę młodych poetów zafascynowanych tytułowym turpizmem – tzn....

Ranyjulek – interpretacja i analiza...

Wiersz „Ranyjulek” Juliana Tuwima jest charakterystyczną dla tego autora – przynajmniej na pewnym etapie jego twórczości (lata dwudzieste) –...

Bracia Lwie Serce - opracowanie...

Powieść autorstwa Astrid Lindgren pt. „Bracia Lwie Serce” po raz pierwszy została wydana w 1973 r. od razu zapewniając pisarce sławę i stając się jednym z...

Echa leśne – opracowanie interpretacja...

„Echa leśne” są nowelą Stefana Żeromskiego po raz pierwszy opublikowaną w roku 1905. Pisarz w tym krótkim tekście powraca do tematu jaki często przewijał...

Podłogo błogosław – interpretacja...

„Podłogo błogosław” to wiersz Mirona Białoszewskiego pochodzący z 1957 roku. Już tytuł sugeruje że mamy do czynienia z typowym dla poety łączeniem sacrum...

Balon - interpretacja i analiza

W 1789 roku francuski wynalazca Jean-Pierre Blanchard odbył nad Warszawą lot balonem. Wydarzenie to zainspirowało Adama Naruszowicza do napisania ody – z dzisiejszego...

Exegi monumentum Horacy - interpretacja...

Utwór pt. „Exegi monomentum” Horacego jest zaliczany do gatunku ody czyli liryki która wywodzi się z greckiej pieśni chóralnej. Utrzymana była...

W pustyni i w puszczy – streszczenie...

StreszczenieStaś i Nel to dwoje dzieci których podobnie jak i ojców łączy przyjaźń. Mały Tarkowski z córką pana Rawilsona rozmawiają o aresztowaniu...