Unikalne i sprawdzone teksty

Lektury

Powracająca fala – opracowanie, problematyka, bohaterowie

Geneza czas i miejsce akcji Akcja utworu dzieje się w miejscowości która nie została w żaden sposób nazwana. Czytelnik ma okazję dowiedzieć się że mieści się tam fabryka Adlera a także domostwo pastora czy mieszkania robotnicze. Czasem akcji jest koniec wieku XIX o czym świadczą... Więcej »

Więcej »

Sachem – streszczenie, plan wydarzeń

StreszczenieAntylopa była miasteczkiem położonym w widłach rzeki. Obecnie jej społeczność czekała na przybycie cyrku. Jednak sama miejscowość powstała na zgliszczach innej. Na miejscu Antylopy była kiedyś osada Czarnych Węży o nazwie Chiavatta. Jej mieszkańcy popadli w konflikt z kolonizatorami... Więcej »

Więcej »

Powracająca fala – streszczenie, plan wydarzeń

StreszczenieNowela rozpoczyna się opisem pastora Böhme który jest człowiekiem niezwykle zacnym. Podróżował on bryczką pozdrawiając i błogosławiąc przechodniów. W ten czerwcowy dzień miał on się udać do Gotlieba Adlera i poinformować go o długach które... Więcej »

Więcej »

Ulewa – interpretacja i analiza

Analiza Utwór rozpoczyna się powtórzeniem. Pojawia się opis szczytów Tatr wokół których pojawiają się pędzone przez wiatr chmury. Wiatr jest upersonifikowany rozpościera płaszcz z mgły a także ma moc wyciśnięcia deszczu z chmur. Wszystko zasnute jest mgłą... Więcej »

Więcej »

Dzisiejszym idealistom – interpretacja i analiza

Analiza Wiersz rozpoczyna pytanie które wyrażone jest w sposób metaforyczny. Odbiorca przekazu zostaje określony jako grupa osób które bujają w obłokach i nie chcą zejść na ziemię by na niej zmieniać rzeczywistość. W kolejnych strofach zarzuca im brak działania... Więcej »

Więcej »

Pan Tadeusz – opracowanie motywy interpretacja charakterystyka bohaterów...

Geneza „Pan Tadeusz” powszechnie uznawany za polską epopeję narodową powstał w latach 1832 – 1834. Klęska powstania listopadowego bardzo mocno dotknęła Adama Mickiewicza a obraz ojczyzny po tym zrywie narodowowyzwoleńczym uległ znacznej zmianie. Bezwzględne represje i wzmożone... Więcej »

Więcej »

Pan Tadeusz – streszczenie, plan wydarzeń

Pan Tadeusz onlineKsięga pierwsza – Gospodarstwo „Pan Tadeusz” rozpoczyna się inwokacją do Litwy, w której kraj ten porównany zostaje do zdrowia. Następnie przywołane zosta Więcej »

Więcej »

Śmierć Pułkownika – interpretacja i analiza

„Śmierć Pułkownika” to wiersz Adama Mickiewicza który napisany został na początku lat trzydziestych XIX stulecia wkrótce po kapitulacji powstania listopadowego. Dzieło odnosi się do tego zrywu narodowowyzwoleńczego przedstawiając ostatnie chwile jednej z największych... Więcej »

Więcej »

Do matki Polki – interpretacja i analiza

„Do Matki Polki” to wiersz Adama Mickiewicza który napisany został latem 1830 r. a więc na krótko przed wybuchem powstania listopadowego. Dzieło jest jednym z najważniejszych tekstów podejmujących wątek patriotyzmu i walki z zaborcą jaki wyszedł spod pióra... Więcej »

Więcej »

Bajki – streszczenia i interpretacja, morały

„Przyjaciele” Streszczenie Leszek i Mieszek byli mężczyznami których łączyła szczególna więź. Mówiono o nich że gdy znaleźli orzeszek dzielili się nim by nikomu nie działa się krzywda. Któregoś dnia siedzieli w lesie i rozmawiali o swej przyjaźni.... Więcej »

Więcej »

Nad wodą wielką i czystą – interpretacja i analiza

„Nad wodą wielką i czystą” to jeden z wierszy Adama Mickiewicza który zaliczany jest do tzw. liryków lozańskich. Utwory te powstałe w okresie 1839 – 1840 odróżniały się od poprzednich dzieł poety głównie za sprawą stosowanej w nich retoryki (mniej... Więcej »

Więcej »

Niepewność – interpretacja i analiza

„Niepewność” została napisana przez Adama Mickiewicza w czasie pobytu poety w Rosji (1824 – 1829) gdzie ukarany za przynależność do tajnych stowarzyszeń zmuszony był on do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela. Jest to jeden z najbardziej znanych i najczęściej cytowanych... Więcej »

Więcej »

Dziady cz. IV – opracowanie motywy interpretacja charakterystyka bohaterów...

Geneza Czwarta część „Dziadów” powstała w latach 1820 – 1821 w czasie pobytu Mickiewicza w Kownie (stąd „Dziady” kowieńsko – wileńskie). Treść dzieła wyraźnie nawiązuje do wątku z życia autora który znalazł w niej odzwierciedlenie. Wybitny... Więcej »

Więcej »

Rola snów i widzeń w III cz. „Dziadów” Mickiewicza

Trzecia część „Dziadów” jest dramatem w którym świat rzeczywisty przenika się ze sferą metafizyczną. Co ciekawe – oba te plany mają równorzędne znaczenie wzajemnie dopełniając się i wpływając na dalszy rozwój wydarzeń. Do stykania się dwóch... Więcej »

Więcej »

Dziady cz. III – opracowanie motywy interpretacja charakterystyka bohaterów...

Geneza Trzecia część „Dziadów” nazywana jest także „Dziadami drezdeńskimi” ze względu na fakt iż powstała właśnie w stolicy Saksonii. Mickiewicz napisał ją w 1832 r. a więc rok po klęsce powstania listopadowego. W czasie zrywu narodowowyzwoleńczego Mickiewicz... Więcej »

Więcej »

Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela – opracowanie (geneza czas...

Geneza czas i miejsce akcji Akcja noweli dzieje się na wsi w miejscu które zamieszkiwane jest przez Michasia oraz osobę go nauczającą. Można wywnioskować że przysparzająca tyle problemów szkoła znajduje się w Poznaniu. Czasem akcji jest jesień oraz zima wydarzenia skupiają... Więcej »

Więcej »

Nad głębiami – interpretacja i analiza

Interpretacja i analiza Cykl sonetów napisanych przez Adama Asnyka stanowią utwory niezwykłe. Nie tylko kunsztownie przygotowane ale i następujące po sobie w określonej kolejności. Sonety te posiadały w swej treści ukryty przekaz który bezpośrednio odwoływał się do poglądów... Więcej »

Więcej »

Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela – streszczenie plan wydarzeń...

Streszczenie Nowela rozpoczyna się opisem chłopca który do późnych godzin nocnych siedzi nad książkami. Pan Wawrzynkiewicz zauważa że przecież niedawno odrabiał lekcje z chłopcem. Ten jednak co rusz zapominał wiedzy którą powinien przyswoić. Michaś miał problemy... Więcej »

Więcej »

Latarnik – opracowanie (geneza czas i miejsce akcji) problematyka charakterystyka...

Geneza czas i miejsce akcji Akcja noweli ma miejsce na wyspie koło Panamy a jej czas to koniec wieku XIX na co wskazywać mogłaby historia opowiedziana przez latarnika dotycząca jego udziału w różnych konfliktach zbrojnych. Nowela oparta jest na autentycznej historii osoby która... Więcej »

Więcej »

Legenda żeglarska – streszczenie i problematyka

Streszczenie Utwór rozpoczyna się opisem wspaniałego statku nazywanego „Purpura”. Jest on niezwykły zdolny do pokonania najgorszych przeszkód. Jego załoga była przekonana o jego potędze i czuła się ochraniania przez wspaniały statek. Dla tego też była załogą niezdyscyplinowaną.... Więcej »

Więcej »

Janko Muzykant – opracowanie, problematyka, bohaterowie

Czas i miejsce akcji geneza Utwór to nowela która została napisana przez Henryka Sienkiewicza w Paryżu a która jest wyrazem typowego dla pozytywistów zainteresowania biedą ubóstwem a także i wsią. Miejscem akcji jest właśnie mała wieś w której dorasta... Więcej »

Więcej »

Janko Muzykant – streszczenie, plan wydarzeń

StreszczenieNowela rozpoczyna się opisem dziecka które przyszło na świat. Chłopiec wydaje się być niezwykle słabym wydawać by się mogło że niebawem umrze. Mimo wszystko chłopiec przeżył i razem ze swoją matką wiódł biedne życie. Od najmłodszych lat uczono go pracy jednakże... Więcej »

Więcej »

Aleksander Świętochowski „My i wy” – opracowanie (interpretacja)....

Napisany przez Aleksandra Świętochowskiego artykuł zatytułowany „My i Wy” jest nazywany manifestem programowym pozytywizmu i jest to nazwa jak najbardziej słuszna. Przede wszystkim zostaje w nim podkreślony szereg różnic który dzieli młode pokolenie od tego starego... Więcej »

Więcej »

Między nami nic nie było – interpretacja i analiza

Analiza „Między nami nic nie było” to utwór składający się z czterech strof. Pierwsza z nich rozpoczyna się wykrzyknieniem podkreślającym brak związku pomiędzy dwoma osobami. Wyliczenie wymienia sytuacje które nie miały miejsca pomiędzy dwoma osobami będącymi... Więcej »

Więcej »

Jednego serca – interpretacja i analiza

Analiza Utwór zatytułowany „Jednego serca” to czterostrofowy wiersz który porusza tematykę tęsknoty miłości niespełnionej braku uczucia. Trzy pierwsze strofy zbudowane są na zasadzie paralelizmu a ich pierwsze zdanie stanowi podkreślenie braków istotnych w życiu... Więcej »

Więcej »

Gdy tu mój trup – interpretacja i analiza

„Gdy tu mój trup” to wiersz Adama Mickiewicza który zaliczany jest do grupy tzw. liryków lozańskich. Teksty te powstawały najprawdopodobniej w okresie 1839 - 1840 i nie zostały opublikowane za życia wieszcza. Istnieją podejrzenia że zachowała się jedynie niewielka... Więcej »

Więcej »

Dobranoc – interpretacja i analiza

„Dobranoc” jest sonetem Adama Mickiewicza który wszedł cykl utworów napisanych w 1826 r. nazwanych „Sonetami odeskimi” i wydanych równolegle z „Sonetami krymskimi”. Wiersz podejmuje tematykę miłosną nawiązując formą do najważniejszych... Więcej »

Więcej »

Dziady cz. III – streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie Przedmowa Polska od niemal pół wieku jest ofiarą okrucieństwa bezwzględnych władców a zarazem krajem zamieszkanym przez ludzi gotowych do największych poświęceń wytrwałych niczym pierwsi chrześcijanie. W 1822 r. za sprawą cara Aleksandra I oraz senatora Nowosilcowa... Więcej »

Więcej »

Bajki, Adam Mickiewicz – opracowanie

Geneza Bajka to gatunek literacki który narodził się już w starożytności. Za ojca tego rodzaju uważany jest Ezop - przedstawiający w swych utworach gorzkie prawdy dotyczące ludzi stosując zarazem język symboliczny (postaci ludzkie ukrywały się za zwierzętami). Następnie dzieła... Więcej »

Więcej »

Do M*** – interpretacja i analiza

Wiersz zatytułowany „Do M***” Adam Mickiewicz napisał w 1823 r. Był to dla niego szczególnie ciężki okres ponieważ w tym czasie zmagał się z negatywnymi emocjami które nagromadziły się w nim na skutek zawodu miłosnego. Dzieło jest więc nie tylko lirycznym zapisem... Więcej »

Więcej »

Rękawiczka – interpretacja i analiza

„Rękawiczka” Adama Mickiewicza jest parafrazą ballady Friedricha Schillera o tym samym tytule. Dostosowując dzieło do ojczystego języka polski poeta dokonał kilku zmian (m. in. imion pojawiających się w dziele postaci) ale sens utworu pozostał zbieżny z oryginałem. „Rękawiczka”... Więcej »

Więcej »

Antek – opracowanie, problematyka, charakterystyka Antka

Czas i miejsce akcji Miejscem akcji jest rodzinna wieś Antka w której przyszedł na świat i dorastał. Miejscowość nie została nazwana czytelnik jednak wie że znajduje się ona nad Wisłą. Czasem akcji jest wiek XIX. Geneza „Antek” to nowela napisana przez Bolesława Prusa... Więcej »

Więcej »

Polały się łzy me czyste – interpretacja i analiza

Do liryków lozańskich zalicza się utwory napisane przez Adama Mickiewicza w latach 1839 – 1840 podczas pobytu w Lozannie. Są to wiersze odróżniające się od wcześniejszych dokonań artystycznych poety – cechują się prostotą odejściem od rozbudowanej retoryki i szczególną... Więcej »

Więcej »

Rozmowa wieczorna – interpretacja i analiza

„Rozmowa wieczorna” Adama Mickiewicza to wiersz który powstał w okresie rzymsko – drezdeńskim czyli w latach 1829 – 1832. Był to jeden z najtrudniejszych etapów w życiu wybitnego poety – wypełniony żalem po klęsce powstania listopadowego oraz poszukiwaniem... Więcej »

Więcej »

Antek – streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie Antek był chłopcem zamieszkującym wieś nad Wisłą. Od najmłodszych lat musiał on pomagać swojej rodzinie. Początkowo zajmował się siostrą następnie przydzielono mu zadanie wypasu świń. Antka jednak interesowały widoczny na horyzoncie wiatrak i nie dopilnował świń. Zaciekawiony... Więcej »

Więcej »

Oda do radości - interpretacja i analiza

„Oda do radości” (Ode „An die Freude”) Fryderyka Schillera powstała w 1785 roku opublikowana została rok później. W kolejnych wydaniach (1803 1808) autor wprowadził niewielkie poprawki do tekstu. Według niektórych interpretacji utwór pierwotnie miał... Więcej »

Więcej »

Przypadki Robinsona Crusoe - opracowanie

Najsłynniejsze dzieło Daniela Defoe ukazało się w 1719 roku – jego popularność okazała się tak duża że jeszcze w tym samym roku doczekało się czterech dodruków zaś autor napisał jego kontynuację. Powieść owa do dzisiaj ma grono zagorzanych wielbicieli i jest często adaptowana... Więcej »

Więcej »

Przypadki Robinsona Crusoe - streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie Bohaterem powieści Daniela Defoe jest tytułowy Robinson Crusoe żyjący w połowie XVII wieku syn angielskiego handlarza. Ojciec pragnie zapewnić mu karierę prawniczą ale młodego Robinsona ciągnie do morza – jeszcze jako nastolatek ucieka z domu i dołącza do załogi żaglowca.... Więcej »

Więcej »

Podróże Guliwera - opracowanie

Pełny tytuł słynnej powieści Jonathana Swifta to „Podróże do wielu odległych narodów świata w czterech częściach przez Lemuela Gullivera początkowo lekarza okrętowego a następnie kapitana licznych okrętów”. Książka ukazała się w 1726 i w ciągu roku... Więcej »

Więcej »

Podróże Guliwera - streszczenie, plan wydarzeń

Bohaterem a zarazem narratorem powieści Jonathana Swifta „Podróże Guliwera” jest Lemuel Gulliver (w niektórych polskich przekładach zwany także Guliwerem). Wiemy o nim dość dużo – urodził się w 1661 roku studiował medycynę matematykę i nawigację oraz posiadł... Więcej »

Więcej »

Losowe tematy z kategorii Lektury

Zaczarowana zagroda – opracowanie...

Geneza „Zaczarowana zagroda” to książka Aliny i Czesława Centkiewiczów przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Wydana została w 1963 r. Książka ta była...

Oda do turpistów – interpretacja...

Wiersz Juliana Przybosia „Oda do turpistów” pochodzi z 1962 roku. Stanowi on krytykę młodych poetów zafascynowanych tytułowym turpizmem – tzn....

Ranyjulek – interpretacja i analiza...

Wiersz „Ranyjulek” Juliana Tuwima jest charakterystyczną dla tego autora – przynajmniej na pewnym etapie jego twórczości (lata dwudzieste) –...

Bracia Lwie Serce - opracowanie...

Powieść autorstwa Astrid Lindgren pt. „Bracia Lwie Serce” po raz pierwszy została wydana w 1973 r. od razu zapewniając pisarce sławę i stając się jednym z...

Echa leśne – opracowanie interpretacja...

„Echa leśne” są nowelą Stefana Żeromskiego po raz pierwszy opublikowaną w roku 1905. Pisarz w tym krótkim tekście powraca do tematu jaki często przewijał...

Podłogo błogosław – interpretacja...

„Podłogo błogosław” to wiersz Mirona Białoszewskiego pochodzący z 1957 roku. Już tytuł sugeruje że mamy do czynienia z typowym dla poety łączeniem sacrum...

Balon - interpretacja i analiza

W 1789 roku francuski wynalazca Jean-Pierre Blanchard odbył nad Warszawą lot balonem. Wydarzenie to zainspirowało Adama Naruszowicza do napisania ody – z dzisiejszego...

Exegi monumentum Horacy - interpretacja...

Utwór pt. „Exegi monomentum” Horacego jest zaliczany do gatunku ody czyli liryki która wywodzi się z greckiej pieśni chóralnej. Utrzymana była...

W pustyni i w puszczy – streszczenie...

StreszczenieStaś i Nel to dwoje dzieci których podobnie jak i ojców łączy przyjaźń. Mały Tarkowski z córką pana Rawilsona rozmawiają o aresztowaniu...