Unikalne i sprawdzone teksty

Lektury

Przypowieść o zagubionej owcy – streszczenie, interpretacja

Streszczenie Wokół pewnego mężczyzny zgromadzili się grzesznicy by słuchać jego słowa. Powiedział im że ktoś kto ma 100 owiec i zaginie mu jedna zostawia 99 i idzie szukać tej jednej a gdy ją znajdzie bierze na ramiona i zanosi do domu. Mówi wtedy by wszyscy się z nim cieszyli... Więcej »

Więcej »

Przypowieść o wdowim groszu – streszczenie, interpretacja

Streszczenie Przypowieść o wdowim groszu znajduje się w Ewangelii wg Św. Łukasza. Jezus zwrócił uwagę na bogatych ludzi w świątyni którzy wrzucali pieniądze do skarbony. Była tam również wdowa wrzucająca dwie małe monety. Jezus powiedział wtedy że wdowa dała więcej... Więcej »

Więcej »

Przypowieść o talentach – streszczenie, interpretacja

Streszczenie Królestwo Niebieskie porównane jest do człowieka który przekazał służącym majątek przed podróżą. Jednemu dał 5 talentów drugiemu 2 trzeciemu 1 – każdemu według zdolności. Ten z 5 talentami puścił je w obieg i zyskał drugie tyle. Tak... Więcej »

Więcej »

Przypowieść o siewcy – streszczenie, interpretacja

Streszczenie Pewnego dnia Jezus usiadł nad jeziorem. Jednakże wokół niego zebrał się tłum co zmusiło go do wejścia do łodzi. Mówił do ludu że pewien siewca wyszedł siać. Niektóre ziarna padały na drogę i wyjadały je ptaki. Inne padły na ziemię skalistą gdzie... Więcej »

Więcej »

Przypowieść o robotnikach w winnicy – streszczenie, interpretacja

Streszczenie Królestwo Niebieskie porównane jest do gospodarza który najmuje robotników do winnicy. Zaoferował im denara za dzień. Około godziny 3 zobaczył że inni ludzie stoją na rynku bezczynnie. Wysłał ich więc do winnicy. Następnie około godziny 6 i 9 uczynił... Więcej »

Więcej »

Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych – streszczenie...

Streszczenie Królestwo Niebieskie porównane zostaje w tej przypowieści do dziesięciu panien które wzięły lampy i poszły na spotkanie pana młodego. Pięć z tych panien było roztropnych a pięć nierozsądnych. Nierozsądne zabrały ze sobą lampy ale bez oliwy. Natomiast... Więcej »

Więcej »

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie – streszczenie interpretacja...

Streszczenie Uczony od żydowskiego prawa religijnego zadał Jezusowi pytanie co czynić aby osiągnąć życie wieczne. Jezus odesłał go do wiedzy zawartej w Prawach gdzie napisane było że warunkiem życia wiecznego jest miłowanie Boga oraz swoich bliźnich tak jak siebie samego. Uczony zapytał... Więcej »

Więcej »

Psalm 1 – interpretacja i analiza

Tytuł Psalmu I to „Dwie drogi życia” co wskazuje na uwzględnienie dwóch sposobów na jakie można żyć. Jedna droga jest drogą do szczęścia gdyż szczęśliwy jest ktoś kto żyje w wierze i stara się omijać grzechy. Szanuje prawa Boskie i nimi się kieruje. Nie zapomina... Więcej »

Więcej »

Psalm 6 – interpretacja i analiza

Psalm 6 znajduje się w biblijnej „Księdze Psalmów” i nosi tytuł „Błaganie o litość”. Tytuł psalmu wskazuje na to że jest to utwór błagalny i w całości będzie prośbą o litość. Podmiot liryczny bezpośrednio zwraca się do Pana by zaoszczędził mu... Więcej »

Więcej »

Psalm 8 – interpretacja i analiza

Psalm 8 ma budowę klamrową: rozpoczyna się i kończy apostrofą do Boga: „O Panie nasz Boże”. Podmiot liryczny w tym utworze chwali wielkość Stwórcy. Wynosi on pod niebiosa majestat Pański który jest tak potężny że każdy docenia Jego ogrom już od najmłodszych... Więcej »

Więcej »

Psalm 130 – interpretacja i analiza

Psalm 130 to utwór znajdujący się w biblijnej „Księdze psalmów” noszący tytuł „Z otchłani grzechu ku Bożemu miłosierdziu” co wskazuje na tematykę wiersza dotyczącą nawrócenia grzesznika i zwrócenia się do Bożego miłosierdzia. Podmiot... Więcej »

Więcej »

Sodoma i Gomora – streszczenie, interpretacja

Streszczenie Lot siedział u bramy Sodomy gdy zjawili się dwaj aniołowie. Zaprosił więc przybyszów na wieczerze. Mieszkający w Sodomie mężczyźni otoczyli dom Lota i prosili by wyprowadził przybyszów. Lot powiedział mężczyznom żeby nie robili krzywdy towarzyszom on w zamian... Więcej »

Więcej »

Stary Testament – pochodzenie nazwy autorstwo okoliczności powstania...

Pochodzenie nazwy i autorstwo Nazwa Starego Testamentu została stworzona przez św. Pawła z Tarsu. Określenie „stary” nie oznacza anachronizmu lecz odnosi się do wydarzeń które działy się przed powstaniem Nowego Testamentu. Okoliczności powstania Najstarszy fragment Starego... Więcej »

Więcej »

Stworzenie człowieka i świata – streszczenie, interpretacja

Streszczenie Opis stworzenia świata i człowieka znajduje się w Księdze Rodzaju w Starym Testamencie.Pierwszego dnia Bóg stworzył dzień i noc. Drugiego dnia stworzone zostały niebo i ziemia trzeciego wody lądy i rośliny. Czwartego dnia Bóg stworzył słońce księżyc oraz gwiazdy... Więcej »

Więcej »

Wędrówka do Ziemi Obiecanej – streszczenie, interpretacja

Streszczenie Wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu przez Mojżesza oraz wędrówka do Ziemi Obiecanej stanowią centralne wydarzenia Księgi Wyjścia. Z Egiptu Izraelici ruszyli przez Morze Czerwone gdzie odziały żołnierzy egipskich zostały zatopione. Wkrótce jednak wśród... Więcej »

Więcej »

Wieża Babel – interpretacja, streszczenie

Streszczenie Biblia głosi że pierwotnie ludzie posługiwali się jednym wspólnym językiem. Ludzie jednak chcieli udowodnić swą wielkość dlatego też postanowili zbudować wieżę tak dużą że sięgałaby nieba. Był to wyraz buntu przeciwko Bogu dlatego też chciał on ukarać ich za... Więcej »

Więcej »

Wygnanie z Raju – streszczenie, interpretacja

Streszczenie Kluczową rolę w wygnaniu ludzi z Raju stanowił wąż. Wąż-kusiciel był wrogiem Boga czyli uosobieniem zła. Potrafi jednak mówić i jest istotą rozumną. Okazuje się że było to wcielenie szatana. Wąż był najbardziej przebiegłym ze wszystkich zwierząt. Zapytał więc... Więcej »

Więcej »

Próba ofiara Abrahama – interpretacja streszczenie opis postaci i...

Opis postaci i życiorys Abrahama Abraham jest synem Teracha i mężem Sary. Pochodził z Ur skąd wędrował do Charanu. Po śmierci ojca udał się do Egiptu. Abraham zawarł przymierze którego uwieńczeniem było obrzezanie i zmiana imienia z Abram na Abraham. Taka przemiana sytuuje go w... Więcej »

Więcej »

Potop biblijny – interpretacja, streszczenie

Streszczenie W biblijnej „Księdze Rodzaju” znajduje się opis potopu. Spowodowany był on zepsuciem moralnym ludzkości. Bóg niezadowolony był z tego że człowiek stał się istotą cielesną. Mężczyźni brali sobie za żony kobiety piękne. Nie patrzyli więc na piękno duchowe.... Więcej »

Więcej »

Mojżesz wyprowadza Izraelitów z Egiptu – interpretacja streszczenie...

Streszczenie Bóg objawił się Mojżeszowi i wspomniał że Egipcjanie nadmiernie obciążyli pracą Izraelitów. Pan zapragnął więc uwolnić Izraelitów z niewoli egipskiej. Izraelici byli jednak zbyt udręczeni by słuchać słów Mojżesza. Bóg nakazał mu więc... Więcej »

Więcej »

Księga Koheleta – streszczenie plan wydarzeń opracowanie interpretacja...

StreszczenieW Księdze Koheleta pojawia się pytanie retoryczne: Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu Jaki sobie zadaje pod słońcem? Odpowiedź brzmi nic gdyż wszystkie pokolenia przychodzą i odchodzą ludzie rodzą się i umierają a dni nastają i się kończą. Zwrócona... Więcej »

Więcej »

Księga Hioba - streszczenie plan wydarzeń opracowanie interpretacja...

Streszczenie Hiob miał duży majątek siedmiu synów i trzy córki. Żył dobrze i cnotliwie był bogobojny. Pewnego razu szatan zarzucił Bogu że Hiob jest mu wierny tylko dlatego że ma tak wiele dobrodziejstw. Bóg założył się z nim więc że Hiob będzie wierny mimo wszystko.... Więcej »

Więcej »

Kain i Abel – streszczenie, interpretacja

Streszczenie Epizod o Kainie i Ablu dotyczył czasów nieco późniejszych niż grzech pierworodny Adama i Ewy ale funkcjonuje jako jego efekt. Kain był starszym bratem Abla obaj byli dziećmi Adama i Ewy. Abel był pasterzem a Kain pracował na roli. Gdy obaj bracia składali ofiarę... Więcej »

Więcej »

Hymn o miłości – interpretacja i analiza

Hymn to uroczysta pieśń która chwali w niniejszym utworze Boga. Charakteryzuje się wzniosłym nastrojem a podmiot liryczny wypowiada się by zaprezentować jakieś ogólne idee zbiorowości. Tematem utworu jest miłość która stanowi cel i sens ludzkich działań. Nic nie jest... Więcej »

Więcej »

Dawid i Goliat – streszczenie, interpretacja

Streszczenie Filistyni i Izraelici szykowali się do wojny. Z obozu filistyńskiego wystąpił wtedy Goliat. Miał hełm z brązu łuskowy pancerz nagolenice z brązu i zakrzywiony nóż. Giermek niósł mu tarczę. Krzyknął wtedy do Izraelitów: Po co się ustawiacie w szyku bojowym?... Więcej »

Więcej »

Biblia – problematyka okoliczności powstania i autorstwo podział...

Problematyka Biblia porusza wiele uniwersalnych problemów dotyczących egzystencji ludzkiej. Jest ona nazywana najczęściej cytowanym bestsellerem świata gdyż stanowi źródło wiedzy o kulturze i sensie życia ludzkiego w ogóle. Biblia porusza często problem winy i grzechów... Więcej »

Więcej »

Hamlet – streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie Akt pierwszy Scena I „Hamlet” rozpoczyna się sceną mającą miejsce przed zamkiem. Dwóch strażników - Bernardo i Francisko - wymienia się wartą. Niebawem dołącza do nich para mężczyzn - Horacy i Marcellus. Bohaterowie rozmawiają o tajemniczej zjawie... Więcej »

Więcej »

Mit o Midasie - opracowanie (interpretacja, motywy, bohaterowie)

Interpretacja Istnieją dwa mity w których występuje postać króla Midasa. Pierwszy z nich opowiada o przyprawieniu władcy oślich uszu drugi o życzeniu króla Midasa. W pierwszym micie Midas zostaje ukarany za swoje poglądy. Midas który uważa że Apollo niesłusznie... Więcej »

Więcej »

Mit o Nike - opracowanie (interpretacja, motywy, bohaterowie)

Interpretacja Postać bogini Nike nie od zawsze była obecna w mitologii. Osobą która przywołała jej dzieje był dopiero Hezjod. Mit o bogini Nike jest przede wszystkim przedstawieniem wyobrażeń i powiązań bogini z sukcesem. Nike to symbol zwycięstwa i potęgi. Była ona czczona zarówno... Więcej »

Więcej »

Mit o Nike - streszczenie

Streszczenie Bogini Nike to kobieta o czarnych włosach której znakiem szczególnym są skrzydła u jej ramion. Jest ona córką bogini rzeki Styks oraz tytana Pallasa. Bogini ta obecna jest przy wszelakich bitwach i wojnach. Po zwycięskiej potyczce obwieszcza trąbą radosną nowinę.... Więcej »

Więcej »

Mit o czterech wiekach ludzkości- opracowanie (interpretacja motywy...

Interpretacja Mit o czterech wiekach ludzkości jest opowieścią o etapach rozwoju ludzkości. Jako pierwszy pokazany zostaje wiek złoty którego obraz jest idylliczny czas ten jest pokazany jako czas absolutnego szczęścia. Jednak on przemija wraz z przeminięciem okresu panowania Kronosa.... Więcej »

Więcej »

Mit o czterech wiekach ludzkości - streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie Pierwszym z wieków ludzkości był wiek złoty. Przypadał on na czas panowania Kronosa. Był to okres niezwykle dobry dla ludzi. Mieli oni czas na uczty i zabawę rzeki płynęły mlekiem nie musieli trudzić się pracą a jednocześnie ziemia dawała im pożywienie. Ludzie nie... Więcej »

Więcej »

Mit o Pandorze - opracowanie (interpretacja, motywy, bohaterowie)

Interpretacja Mit o Pandorze należy do mitów które wyjaśniać miały funkcjonowanie świata. Opowieść o zesłaniu kobiety z glinianą beczką pokazuje skąd na ziemi pojawiły się nieszczęścia. Zesłana kobieta nie była jednak bezpośrednią przyczyną. To człowiek którego... Więcej »

Więcej »

Mit o Orfeuszu i Eurydyce - opracowanie (interpretacja motywy opisy bohaterów)...

Interpretacja Mit o Orfeuszu i Eurydyce jest przede wszystkim opowieścią o niezwykłej miłości której nie przerywa nawet śmierć. Zrozpaczony Orfeusz gotów jest zrobić wszystko by odzyskać ukochaną. Mimo swoich wysiłków traci ją. Przyczyną jest niezwykła tęsknota i... Więcej »

Więcej »

Mit o Orfeuszu i Eurydyce - streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie Orfeusz i Eurydyka byli małżeństwem. Orfeusz czyli król Tracji posiadał niezwykły dar. Potrafił grać na lutni i śpiewać tak pięknie że wszystkie stworzenia zasłuchiwały się w jego pieśniach. Król był niezwykle zakochany w swojej żonie – nimfie Eurydyce.... Więcej »

Więcej »

Mit o Prometeuszu - opracowanie (interpretacja, motywy, bohaterowie)

Interpretacja Mit o Prometeuszu jest jednym z tych mitów które wyjaśniają funkcjonowanie świata. Jest to przede wszystkim mit antropogeniczny. Opowieść wyjaśnia w jaki sposób na ziemi pojawili się ludzie kto jest ich stwórcą oraz kto podarował im podstawową wiedzę... Więcej »

Więcej »

Mit o Prometeuszu - streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie Prometeusz który był jednym z tytanów uznawany jest za stwórcę człowieka. Wykradł kilka iskier z rydwanu słońca i z tego stworzył ludzką duszę. Ciało człowieka ulepił z gliny zmieszanej ze łzami. Twór Prometeusza był jedynie zewnętrznie podobny... Więcej »

Więcej »

Mit o Tantalu - opracowanie (interpretacja, motywy, bohaterowie)

Opracowanie Mit o Tantalu to opowieść o ulubieńcu bogów który przez swą zuchwałość został skazany na wieczną karę. Mit może być interpretowany przede wszystkim jako ten który pokazuje wszechmoc bogów oraz zasłużoną karę która spotyka zuchwałych śmiertelników.... Więcej »

Więcej »

Mit o Tantalu - streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie Władca Tantalos był człowiekiem szczęśliwym którego bogowie darzyli przyjaźnią. Król brał udział w boskich ucztach miał okazję pić nektar i ambrozję. Tantalos wynosił z Olimpu te przysmaki i częstował nimi swoich dworzan. Dzeus który widział zuchwałość... Więcej »

Więcej »

Mit o Pigmalionie - streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie Pigmalion był królem Cypru – wyspy z którą emocjonalnie związana była Afrodyta ponieważ Cypr znajdował się w pobliżu miejsca jej narodzin. Król wyspy posiadał zdolności rzeźbiarskie. Pewnego dnia wyrzeźbił kobietę która była jego ideałem.... Więcej »

Więcej »

Losowe tematy z kategorii Lektury

Wielkie lanie – streszczenie plan...

Streszczenie Przed domem konstruktora Klapaucjusza stała brzuchata czteronożna maszyna. Jak sama powiedziała - była Maszyną Do Spełniania Życzeń którą przysłał...

Przygody Tomka Sawyera – opracowanie...

Geneza „Przygody Tomka Sawyera” to chyba najpopularniejsza książka słynnego amerykańskiego pisarza Marka Twaina. Zarazem jest to jedno z najważniejszych dzieł...

Bogurodzica – opracowanie interpretacja...

Autorstwo i czas powstania Przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej najstarszy rękopis „Bogurodzicy” pochodzi z początku XV w. Został on odnaleziony w oprawie...

Dym – opracowanie (geneza czas...

Geneza czas i miejsce akcji Akcja krótkiej noweli nie ma określonego miejsca ani też czasu. Można mniemać że czas ten przypada na wiek XIX natomiast o miejscu wiadomo...

Sklepy cynamonowe – opracowanie...

Geneza „Sklepy cynamonowe” po raz pierwszy zostały wydane w 1933 r. (chociaż opatrzono je datą o rok późniejszą). Był wtedy Schulz artystą znanym i...

Kłamczucha – opracowanie problematyka...

Czas i miejsce akcji Akcja rozgrywanych wydarzeń toczy się w dwóch miejscach. Początkowo miejscem akcji jest nadmorska miejscowość wypoczynkowa Łeba oraz plaża....

Pierwsza przechadzka – interpretacja...

„Pierwsza przechadzka” to wiersz Leopolda Staffa napisany w 1946 roku. Utwór powstał tuż po II wojnie światowej i traktuje właśnie o owym trudnym czasie...

Samotność bogów - opracowanie...

„Samotność bogów” uchodzi za najbardziej niezwykła powieść Doroty Terakowskiej. Książka ukazała się w 1998 roku. Pisząc ją autorka czerpała mocno...

Sonet 61 Francesco Petrarka –...

Błogosławiony niechaj ów dzień będzie to incipit „Sonetu 62” (w przekładzie Jalu Kurka) który wchodzi w skład cyklu „Sonetów do Laury”...