Unikalne i sprawdzone teksty

Wypracowania

Paryż i Warszawa w „Lalce” – opis. Obraz wielkich miast okiem... | wypracowanie

Stanisław Wokulski rozczarowany obojętnością Izabeli Łęckiej opuszcza doskonale znaną mu Warszawę i udaje się do Paryża by wspólnie z Suzinem prowadzić tam interesy. Wizyta w stolicy Francji chociaż nieprzyozdobionej jeszcze wieżą Eiffla (czas budowy tejże to 1887 - 1889) wywiera... Więcej »

Więcej »

W jaki sposób uczucie do Izabeli kształtowało życie Stanisława Wokulskiego?... | wypracowanie

Ludzkie losy często kształtowane są przez wzniosłe ideały uczucia i pragnienia. Na kartach największych dzieł literackich spisane zostały historie jednostek które podporządkowały swą drogę życiową osiągnięciu pewnych celów. Faust marzył o zdobyciu niemalże nieograniczonej... Więcej »

Więcej »

Żydzi w „Lalce” – opracowanie | wypracowanie

Głównym miejscem akcji „Lalki” jest Warszawa. Prus ukazał dzisiejszą stolicę Polski w taki sposób by stanowiła ona miniaturę kraju a zamieszkujące jej społeczeństwo było reprezentatywną częścią narodu. Autor nie zapomniał więc o mniejszościach etnicznych które... Więcej »

Więcej »

Praca u podstaw w „Lalce” – opracowanie | wypracowanie

Pozytywiści chcąc poprawić sytuację społeczną i wzmocnić więzi łączące naród stanęli wobec wielu trudności będących dziedzictwem poprzednich epok. Spośród piętrzących się problemów do rangi największego urastała niezaradność ludzi najuboższych. Byli oni... Więcej »

Więcej »

Miłość – siła destrukcyjna czy wartość nadająca życiu sens? | wypracowanie

Historia miłości Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej która została przedstawiona w „Lalce” Bolesława Prusa skłania do refleksji nad istotą tego uczucia. Czy bliski prawdy jest pogląd że miłość to siła destrukcyjna prowadząca do klęski? A może wręcz przeciwnie... Więcej »

Więcej »

Kompozycja i narracja w „Lalce” – charakterystyka | wypracowanie

„Lalka” - monumentalna powieść realistyczna - należy do tych dzieł Bolesława Prusa które najlepiej obrazują jego niesamowite zdolności artystyczne. Jest to nie tylko pasjonująca opowieść o nieodwzajemnionej miłości i niespełnionych marzeniach w realiach postyczniowych... Więcej »

Więcej »

Emancypacja kobiet w „Lalce” – opracowanie | wypracowanie

Emancypacja kobiet czyli umożliwienie im bardziej aktywnego udziału w życiu publicznym zapewnienie edukacji oraz pracy zawodowej była jednym z najważniejszych haseł pozytywizmu. Wśród najważniejszych przyczyn sformułowania tego postulatu obok ambicji kobiet konieczności walki z ubóstwem... Więcej »

Więcej »

„Opowiadania” Tadeusza Borowskiego a „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego... | wypracowanie

Tadeusz Borkowski oraz Gustaw Herling-Grudzińśki to autorzy którzy w swojej twórczości poruszają trudną tematykę. Obydwa z utworów opowiadają o wydarzeniach które miały miejsce w obozach autorzy są także osobami które doświadczyły traumy tych miejsc.Zbiór... Więcej »

Więcej »

Księga dżungli – opracowanie, problematyka, bohaterowie | wypracowanie

Geneza Powstanie książki związane jest z osobistą historią samego autora. Miejsce w którym zamieszkiwał było położone w bezpośredniej bliskości przyrody i sprawiało że fascynacja nią mogła się rozwijać. Pisarz zamieszkiwał teren Indii. Czas i miejsce akcji Czas akcji nie został... Więcej »

Więcej »

Na czym polegał dramat Mowgliego? | wypracowanie

Mowgli to osoba której dramat widoczny jest niemalże przez całą książkę. Jego problem polegał na tym że nie pasował on ani do świata ludzi ani do świata zwierząt. To ludzkie dziecko przyjęte zostało przez wilki. Wychowywane przez zwierzęta poznawało ich tajemnice i samo czuło... Więcej »

Więcej »

Przemiana Raskolnikowa – droga od zbrodni do odkupienia | wypracowanie

Najważniejszym problemem powieści Fiodora Dostojewskiego „Zbrodnia i kara” jest wewnętrzna metamorfoza głównego bohatera Rodiona Raskolnikowa. Ze skrajnego racjonalisty który decyduje się na dokonanie strasznej zbrodni w imię wymyślonych przez siebie wyższych celów... Więcej »

Więcej »

Dzieje Raskolnikowa w punktach | wypracowanie

1. Ubogie życie Raskolnikowa i jego rozmyślania filozoficzne 2. Spotkanie Rodiona z Marmieładowem i historia alkoholika 3. List od matki donoszący o trudnej sytuacji Duni 4. Zabójstwo lichwiarki Alony Iwanowny i jej siostry Lizawiety przez Raskolnikowa 5. Kradzież kosztowności i powrót... Więcej »

Więcej »

Obraz Petersburga w „Zbrodni i karze” | wypracowanie

Petersburg to jedna z najpiękniejszych metropolii na świecie. Miasto wzniesione w XVIII wieku przez dynastię Romanowów miało pokazywać europejskie oblicze Rosji. Petersburg od początku swojego istnienia był ostoją nauki i sztuki. To tutaj mieści się słynny Ermitaż jedno z największych... Więcej »

Więcej »

Praca organiczna w „Lalce” – opracowanie | wypracowanie

Kiedy upadło powstanie styczniowe wszystkie marzenia o wolności i niezależności prysnęły. Osłabiony klęską militarną naród znalazł się w bardzo trudnym położeniu co wiązało się z zapóźnieniem technologicznym ziem polskich i nieprzystosowaniem ludzi do nowej rzeczywistości... Więcej »

Więcej »

Inteligencja w „Lalce” – opracowanie | wypracowanie

Nakreślony w „Lalce” obraz polskiego społeczeństwa jest niezwykle obszerny i złożony. Bolesław Prus opierając się na wnikliwej obserwacji stworzył bogatą panoramę ludności zamieszkującej Warszawę. Na kartach utworu pojawia się wielu bohaterów którzy reprezentują... Więcej »

Więcej »

Szlachta w „Lalce” – opracowanie | wypracowanie

Akcja „Lalki” Bolesława Prusa rozpoczyna się w roku 1878 a więc czternaście lat po upadku powstania styczniowego. Pamięć o klęsce na trwałe wpisała się w świadomość narodu który dzięki pozytywistycznym hasłom i programom dążył do umocnienia patriotycznego ducha... Więcej »

Więcej »

Arystokracja w „Lalce” – przedstawiciele, charakterystyka | wypracowanie

Scena w której Wokulski dostrzega pannę Łęcką siedzącą w teatralnej loży ma symboliczne znaczenie. Od tego momentu zamożny kupiec będzie starał się wspiąć na tyle wysoko po szczeblach drabiny społecznej by okazać się godnym arystokratki i bywalczyni salonów. Zakończenie... Więcej »

Więcej »

Miron Białoszewski „Wywiad” „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”... | wypracowanie

Wiersz Mirona Białoszewskiego „Wywiad” oraz „Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią” to utwory które koncentrują się na ukazaniu wizerunku śmierci. Jest jednak ona zilustrowana w sposób odmienny na co wpływ ma szereg czynników.Nie można zapomnieć... Więcej »

Więcej »

Epikureizm i stoicyzm – scharakteryzuj oba kierunki filozoficzne wskaż... | wypracowanie

Epikureizm oraz stoicyzm to kierunki filozoficzne które powstały w czasach starożytnych. Pierwszy z nich w swoich założeniach odwoływał się do ludzkiego powołania do bycia szczęśliwym. Każdy człowiek powinien dążyć do celu którym jest szczęście. Epikurejczycy definiowali... Więcej »

Więcej »

Opis tajemniczego ogrodu | wypracowanie

Tajemniczy ogród był niegdyś miejscem niezwykle pięknym i tętniącym życiem. Jednakże po tragicznym wypadku sytuacja uległa zmianie. Tajemniczy ogród stał się miejscem ukrytym do którego ciężko jest znaleźć klucz a zarośnięta furtka jest niemalże niemożliwą do... Więcej »

Więcej »

Opis najciekawszej przygody Małej Księżniczki | wypracowanie

Sara bohaterka powieści „Mała księżniczka” miała wiele ciekawych przygód. Choć nie zawsze były one pozytywne wszystko zakończyło się dobrze. Jedną z najciekawszych przygód jest ta która doprowadziła ją do spotkania z przyjacielem ojca oraz rozpoznania jej... Więcej »

Więcej »

Symbolizm i realizm w „Tajemniczym ogrodzie” | wypracowanie

Powieść „Tajemniczy Ogród” to nie tylko opowiadanie ukazujące dzieje zagubionych dzieci które zaczyna łączyć przyjaźń oraz wspólny cel czy zaangażowanie. To także opowieść która zawiera w sobie warstwę symboliczną. Patrząc na przedstawione wydarzenia... Więcej »

Więcej »

Człowiek renesansu – cechy, definicja, charakterystyka | wypracowanie

Definicja Człowiek renesansu to określenie które niejednokrotnie używane jest w codziennych kontaktach i weszło do języka potocznego. Oznacza ono osobę która jest wszechstronnie uzdolniona potrafi wiele rzeczy nieobca jest jej wiedza z wielu różnych dziedzin. Samo określenie... Więcej »

Więcej »

Oceń postępowanie panny Minchin wobec Sary | wypracowanie

Panna Minchin była właścicielką pensji do której udała się Sara. Była to osoba której postępowanie mogę ocenić jako złe. Na początku jednak wydawało się że nie ma ona złych zamiarów i będzie opiekowała się dziewczynką w należyty sposób. Tak się jednak... Więcej »

Więcej »

„Zbrodnia i kara” jako powieść psychologiczna | wypracowanie

„Zbrodnię i karę” Fiodora Dostojewskiego można określić mianem powieści psychologicznej. Jej najistotniejsza płaszczyzna znaczeniowa obejmuje bowiem przeżycia wewnętrzne bohaterów a zwłaszcza głównej postaci Rodiona Raskolnikowa. Dzieło stanowi fascynujące studium... Więcej »

Więcej »

Opis Placu Broni | wypracowanie

Plac Broni był miejscem które dzięki wyobraźni chłopców na nim się bawiących stawał się przestrzenią niezwykłą która przenosiła ich w dalekie kraje. Pozornie jednak nie był miejscem ciekawym czy nadającym się do zabawy. Dla dzieci miał on wiele wspólnego... Więcej »

Więcej »

„Zbrodnia i kara” jako powieść polifoniczna | wypracowanie

W studium „Problemy poetyki Dostojewskiego Michaił Bachtin określił „Zbrodnię i karę” oraz inne powieści tego autora mianem powieści polifonicznych. Termin ten oznacza dosłownie „ powieść wielogłosową” i opisuje metodę przedstawiania bohaterów jaką... Więcej »

Więcej »

Liryka apelu (inwokacyjna) – charakterystyka znaczenie rola przykłady... | wypracowanie

Charakterystyka znaczenia rolaLiryka inwokacyjna to szczególny typ liryki który bywa nazywany również liryką zwrotu do adresata. Jak sama nazwa wskazuje jest to szczególny typ liryki w której to podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do adresata lirycznego.... Więcej »

Więcej »

Przygoda (najciekawsza) chłopców z Placu Broni – opowiadanie | wypracowanie

Zapadał wieczór. Nemeczek odczuwał chłód coraz bardziej. Od kilku dni był przeziębiony i miał wrażenie że czuje się coraz gorzej. Jednak miał ważną misję do wykonania i tylko dobro grupy liczyło się dla niego w tym momencie. Przeskoczył przez parkan i szybko przebiegł... Więcej »

Więcej »

Dlaczego nigdy nie zapomnę Nemeczka? | wypracowanie

W wielu książkach pojawiają się dzielni bohaterowie którzy gotowi są do niezwykłych czynów. Nie każdy jednak jest takim bohaterem jakim moim zdaniem był Nemeczek którego nigdy nie zapomnę. Był to chłopiec niezwykły o dobrym sercu. Nemeczek był prawdziwym przyjacielem.... Więcej »

Więcej »

Realizm i naturalizm w literaturze – podobieństwa i różnice | wypracowanie

Zarówno realizm jak i naturalizm były prądami związanymi z epoką pozytywizmu. To właśnie w trakcie jej trwania przypadał ich największy rozwój. Obydwa ze wspomnianych prądów widocznymi były w literaturze ale miały także swoje odbicie między innymi w sztuce. Zarówno... Więcej »

Więcej »

Wymyśl inne zakończenie książki „Chłopcy z Placu Broni” | wypracowanie

Mały Nemeczek czuł się coraz gorzej. Jego przeziębienie zmieniło się w poważną chorobę która każdego dnia postępowała. Pomóc mu mogło tylko jedno bardzo drogie lekarstwo. Rodzina jednak nie mogła sobie na nie pozwolić. Gdy o tym rozmawiano Boka usłyszał o kłopotach mamy... Więcej »

Więcej »

List do autora powieści „Chłopcy z Placu Broni” Ferenca Molnara... | wypracowanie

Szanowny Panie piszę do Pana w ważnej dla mnie i moich kolegów z klasy sprawie. Niedawno miałam okazję przeczytać powieść „Chłopcy z Placu Broni”. Historia napisana przez Pana bardzo mnie zaciekawiła ale jej zakończenie było moim zdaniem zbyt smutne. Rozmawiałam z kolegami... Więcej »

Więcej »

Pytanie retoryczne – co to jest pytanie retoryczne? Przykłady funkcja... | wypracowanie

DefinicjaPytanie retoryczne to pytanie które często pojawia się w literaturze czy też w różnego rodzaju mowach przemówieniach oraz wypowiedziach kierowanych bezpośrednio do adresata. Jest to pytanie które nie potrzebuje uzyskania odpowiedzi. Ma ono charakter jasny nakierowujący... Więcej »

Więcej »

Katastrofizm w literaturze Młodej Polski | wypracowanie

Młoda Polska to epoka literacka która cechowała się wieloma ciekawymi tendencjami. Jedną z nich było pojawienie się katastrofizmu jako elementu literatury tamtej epoki. Na jego funkcjonowanie miało wpływ wiele czynników jednakże jego geneza ściśle powiązana jest z samą epoką... Więcej »

Więcej »

Maski w teatrze greckim – geneza zjawiska, znaczenie | wypracowanie

Geneza zjawiskaTeatr grecki był teatrem specyficznym który dał początki współczesnym formom teatru. Jego początkiem były obchody związane z kultem boga Dionizosa. Wykształciły się dwie podstawowe formy przedstawień – tragedia o smutnym charakterze oraz komedia o charakterze... Więcej »

Więcej »

Opis Zielonego Wzgórza | wypracowanie

Zielone Wzgórze to miejsce które stało się domem małej Ani Shirley. Zamieszkiwane było przez dwie osoby – Mateusza oraz Marylę. Nie było to miejsce pełne przepychu jednak czyste i schludne. Dom był miejscem funkcjonalnym posiadającym pomieszczenia które służyły... Więcej »

Więcej »

Najciekawsza przygoda Ani z Zielonego Wzgórza – opis | wypracowanie

Ania z Zielonego Wzgórza to dziewczynka która dobrze radziła sobie w szkole i starała się być zawsze roztropną. Jednak często wpadała w tarapaty a każda z nich stawała się prawdziwą przygodą. Najciekawszą ale i najgorszą w skutkach było upicie Diany podczas oficjalnego... Więcej »

Więcej »

Wygląd Ani z Zielonego Wzgórza | wypracowanie

Ania z Zielonego Wzgórza to dziewczynka która została wzięta pod opiekę przez rodzeństwo – Marylę oraz Mateusza. Jest ona osobą niezwykle wrażliwą na piękno której bardzo przeszkadza własny wygląd zewnętrzny. Ania to dziewczynka bardzo chuda co zarzuca jej między... Więcej »

Więcej »

Napisz list do Ani Shirley z propozycją przyjaźni i przedstaw się... | wypracowanie

Droga Aniu! Mam na imię Asia i bardzo chciałabym być Twoją przyjaciółką. Myślę że świetnie byśmy się razem bawiły ponieważ posiadamy wiele wspólnych cech. Mam nadzieję że po przeczytaniu tego listu też będziesz tak myślała. Mam 12 lat i chodzę do szkoły podstawowej.... Więcej »

Więcej »

Losowe tematy z kategorii Wypracowania

Czy zawsze trzeba mówić prawdę?...

Prawda może być bolesna. Niemal każdy ma doświadczenia które mogłyby potwierdzić te słowa. Jednak ludzie nie lubią być okłamywani często podkreślając że...

Charakterystyka porównawcza Achillesa...

Hektor i Achilles to dwóch herosów którzy reprezentowali wzorzec idealnego rycerza. Wiernie służyli swojej ojczyźnie. Byli oni dobrze urodzeni i nienagannie...

Koncepcja ludzkiego losu w "Chłopach"...

„Chłopi” to powieść wielowątkowa i bogata w różnorodne sensy. Jedną z jej płaszczyzn znaczeniowych jest koncepcja ludzkiego losu. Władysław Reymont...

Czy hospicja są potrzebne?

Śmierć choć nieuchronna nigdy nie jest łatwa. W jej obliczu każdy człowiek czuje się zagubiony przerażony. Niezależnie czy to jego dotyczy to co nieuchronne czy jego...

Edgar Degas Błękitne tancerki...

Poświęcony ulubionemu przez Degasa tematowi obraz „Błękitne tancerki” przedstawia grupę czterech dziewcząt w niebieskich trykotach i tutu stojących najpewniej...

Impresjonizm i symbolizm w „Jądrze...

„Jądro ciemności” Josepha Conrada jest powieścią modernistyczną. Można tu odnaleźć ślady poetyk charakterystycznych dla literatury przełomu XIX i XX wieku...

Literackie portrety rodziny –...

Rodzina jest istotną wartością dla polskiego społeczeństwa. W ciągu zaborów i okupacji jakich nie brakowało w czasie naszej najnowszej historii to właśnie grono...

Jacek Soplica jako nowy typ bohatera...

Jacek Soplica to bohater wyrazisty i niejednoznaczny – z pewnością jedna z najciekawszych postaci wykreowanych w rodzimej literaturze. Wina która naznaczyła jego...

Humanizm – definicja cechy przedstawiciele...

Definicja Humanizm to pogląd który powstał w czasach renesansu. Był on powiązany z ogólnym zainteresowaniem człowiekiem które cechowało tę epokę....