Unikalne i sprawdzone teksty

„Chłopi” jako powieść realistyczna

„Chłopi” Władysława Reymonta noszą wyraźne cechy powieści realistycznej. Pisarz stworzył w tym dziele niezwykle szczegółowy obraz wiejskiej społeczności i jej wewnętrznego zróżnicowania. Drobiazgowo przedstawił funkcjonowanie wsi na wszystkich znaczących poziomach:... Więcej »

Więcej »

„Chłopi” jako epopeja

„Chłopów” Władysława Reymonta można nazwać epopeją wsi ponieważ ukazują drobiazgowy i sugestywny obraz tej warstwy społecznej. Reymont posługując się w dużej mierze realistyczną techniką narracji stworzył niezwykle prawdziwe dzieło odzwierciedlające skomplikowaną... Więcej »

Więcej »

Narracja w „Chłopach”

W „Chłopach” Władysława Reymonta mamy do czynienia z narracją charakterystyczną dla powieści modernistycznej. Jej główną cechą jest synkretyzm stylistyczny. Występuje tu narrator stylizowany z jednej strony na realistę w tekście pojawiają się bowiem drobiazgowe opisy... Więcej »

Więcej »

Impresjonizm w „Chłopach”

„Chłopi” Władysława Reymonta posiadają wiele cech impresjonistycznych. Impresjonizm to kierunek wywodzący się z malarstwa powstały w drugiej połowie XIX wieku. Do najważniejszych twórców tej techniki zalicza się Claude’a Moneta E. Maneta E. Degasa czy W. Podkowińskiego.... Więcej »

Więcej »

Naturalizm w „Chłopach” – opracowanie

W „Chłopach” Władysława Reymonta można odnaleźć liczne elementy naturalizmu. Kierunek ten w literaturze zapoczątkował Emil Zola w drugiej połowie XIX wieku. Charakteryzuje się on szczegółowym przedstawianiem fragmentu rzeczywistości z uwzględnieniem jej najbardziej drastycznych... Więcej »

Więcej »

Chłopi i ich widzenie świata – charakterystyka

Władysław Reymont rekonstruuje w „Chłopach” specyficzną strukturę wiejskiej społeczności i jej mentalność. Spojrzenie na świat członków lipieckiej gromady wyznacza głównie przywiązanie do ziemi oraz wartości religijnych. Największym szacunkiem obdarza się tych... Więcej »

Więcej »

Konflikty w „Chłopach”

Fabuła „Chłopów” Władysława Reymonta obfituje w konflikty o różnym charakterze. Na pierwszy plan wysuwa się spór Macieja Boryny z dziećmi – Antkiem oraz zięciem kowalem. Antek i kowal liczą bowiem na to że ojciec przepisze im ziemię tymczasem stary... Więcej »

Więcej »

Społeczeństwo i hierarchia w „Chłopach” – opis

Wiejska społeczność przedstawiona w „Chłopach” Władysława Reymonta jest zbiorowością wyraźnie zhierarchizowaną. Pisarzowi udało się pokazać że chłopi nie są wcale warstwą jednolitą ale jak każda klasa społeczna mają swoją elitę a także członków zepchniętych... Więcej »

Więcej »

Zaduszki w „Chłopach” – opis

Zaduszki stanowią w Lipcach jedno z najważniejszych świąt wpisujących się w ogólny stosunek wiejskiej społeczności do śmierci. Śmierć jest traktowana z dużą powagą i szacunkiem równie ważna jest także pamięć o zmarłych. Rankiem w Zaduszki ludzie modlą się za zmarłych... Więcej »

Więcej »

Obyczaje w „Chłopach”

Chłopi z powieści Władysława Reymonta tworzą własną odrębną kulturę będącą swoistą mieszaniną obrzędów religijnych i pogańskich. Bardzo ważną rolę odgrywają w Lipcach święta kościelne w których uczestniczy cała zbiorowość. Wszyscy bardzo przeżywają kościelne... Więcej »

Więcej »

Charakterystyka Bylicy i jego relacji z córkami

Bylica jeden z bohaterów „Chłopów” Stanisława Reymonta to ubogi bezrolny chłop ojciec Hanki Borynowej i Weronki. Wdowiec w przeszłości pracował jako parobek u zamożniejszych gospodarzy jednak podeszły wiek uniemożliwia mu dalsze zarobkowanie. Co więcej Bylica przepisał... Więcej »

Więcej »

Sposoby postrzegania wsi i chłopów przez inteligentów – "Wesele"

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego to jeden z najważniejszych polskich dramatów narodowych. Pisarz zawarł w nim trafną i wyrazistą ocenę społecznych podziałów pokazując brak solidarności pomiędzy inteligencją i chłopami. Przedstawione w dramacie wesele Lucjana... Więcej »

Więcej »

Jak przeszłość kształtuje relacje miedzy inteligencją i chłopami...

Stanisław Wyspiański w „Weselu” dogłębnie analizuje kwestię wzajemnych relacji inteligencji i chłopów. Duże znaczenie na podjęcie tej problematyki miał fakt że dramat powstawał w okresie panującej w Galicji chłopomanii. Inteligencja tłumnie wyjeżdżała wówczas... Więcej »

Więcej »

„Wesele” jako dramat narodowy

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego jest wielkim dramatem narodowym sytuującym pisarza na pozycji czwartego wieszcza. Dzieło to porusza najistotniejsze sprawy związane z polską historią mentalnością a także ocenia kwestię społecznych podziałów. Narodowe konotacje dramatu... Więcej »

Więcej »

Chocholi taniec - symbolika

Chochoł pełni w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego bardzo istotną funkcję. Jest to rodzaj słomianego snopa którym zimą ochrania się róże. W dramacie chochoł symbolizuje uśpienie i marazm polskiego narodu który niejako zapadł w zimowy sen. Chochoł otrzymuje... Więcej »

Więcej »

Kobieta w literaturze i sztuce renesansu

Renesans uchodzi za epokę w której ponownie odkryto pewne uroki życia „zapomniane” w średniowieczu. Wrócono do realistycznego przedstawiania ludzkiego ciała zaczęto więcej uwagi poświęcać życiu ziemskiemu. Jednak nie należy zapominać iż zmiany nie były rewolucyjne... Więcej »

Więcej »

Postawy ludzi wobec wojennej rzeczywistości w filmie "Pianista" Romana...

Roman Polański uchodzi za jednego z najwybitniejszych reżyserów w historii kina. Krytycy zachwycali się jego „Nożem w wodzie” „Chinatown” czy „Dzieckiem Rosemary”. Jednak sam Polański pytany o swoje najważniejsze osiągniecie wskazuje „Pianistę”.... Więcej »

Więcej »

„Wesele” jako dramat symboliczny – Symbole w „Weselu”

Wyspiański w „Weselu” posługuje się wyrazistymi symbolami które są nośnikami określonych znaczeń i funkcji. W dramacie odnajdziemy zatem symboliczne postaci działania oraz rekwizyty. Cały akt II „Wesela” przybiera kształt swoistego seansu zjaw i duchów.... Więcej »

Więcej »

Ocena społeczeństwa polskiego w „Weselu”

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego to dramat w którym autor zawarł wyrazistą ocenę polskiego społeczeństwa. Jawi się ono przede wszystkim jako głęboko podzielone pozbawione solidarności i niezdolne do zjednoczenia nawet w obliczu wielkich idei. Źródłem owego podziału... Więcej »

Więcej »

Obraz inteligencji i chłopów w „Weselu”

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego to jeden z najważniejszych dramatów narodowych. Najistotniejszym kręgiem tematycznym utworu są wzajemne relacje polskiej inteligencji i chłopów. Tytułowe wesele to bowiem mariaż inteligenta Lucjana Rydla (Pana Młodego) i dziewczyny... Więcej »

Więcej »

Losowe tematy

Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej...

Podróże kształcą. Mówią o tym wielcy filozofowie pisarze i artyści. Nic tak nie rozwija człowieka jak długa i pełna przygód wycieczka. Z drugiej...

Bóg, świat, człowiek w Biblii

Wszystkie z ksiąg Pisma Świętego przedstawiają relacje Boga z człowiekiem. Istotne jest również otoczenie w którym żyje człowiek – świat. Wzajemne...

Dlaczego ciekawie byłoby żyć...

Czy zastanawialiście się kiedyś w jakich czasach chcielibyście żyć? Ja nieraz spędzałem całe dnie rozmyślając nad tym. Świat za oknem wydaje mi się dość nudny...

Opis owocu

Owoce to ważna część diety. Zawierają mnóstwo witamin mikroelementów i są najzwyczajniej w świecie bardzo smaczne! Spośród wszystkich owoców...

Czym są dla mnie symbole narodowe?...

Symbole narodowe to takie rzeczy które dla każdego przedstawiciela danego narodu mają szczególną wartość.Dla mnie polskie symbole narodowe też ją posiadają....

Aspiracje cele plany życiowe –...

Marzenia ludzi zmieniają się z upływem dziesięcioleci jest to rzecz oczywista. W końcu ilu z nas planuje zakup nowej bryczki albo marzy o karierze ułana? A przecież sto...

Krytyka obyczajów szlacheckich...

Epoka oświecenia przyniosła gwałtowny rozwój myśli społecznej i filozoficznej. XVIII-wieczna Europa zapełniła się utworami krytykującymi wady jej narodów...

Gustav Klimt Drzewo życia - opis...

Gustav Klimt to jeden z najważniejszych być może nawet najważniejszy twórca okresu secesji. „Drzewo życia” jest tym spośród jego dzieł które...

„O doktorze Hiszpanie” i „Pijaństwo”...

Uczty i biesiady zawsze stanowiły ważny motyw w kulturze i literaturze – w samym Piśmie Świętym pojawia się motyw ucztowania przed Bogiem (Wj 18 12). Rzecz to zupełnie...