Unikalne i sprawdzone teksty

Wypracowania

Biedota w „Lalce” – opracowanie | wypracowanie

„Lalka” Bolesława Prusa jest dziełem w którym ukazana została szczegółowa panorama polskiego społeczeństwa. Co charakterystyczne dla powieści realistycznej – narrator z wielką skrupulatnością opisuje sposób życia poszczególnych grup czyniąc... Więcej »

Więcej »

Postawa narodu polskiego wobec najazdu Szwedów w „Potopie” | wypracowanie

Sytuacja polityczna Rzeczpospolitej w drugiej połowie XVII stulecia nie była łatwa. Od wschodu kraj nękały oddziały rosyjskie na południowym wschodzie niepokoje wywoływali Kozacy na południu rósł w siłę książę Jerzy Rakoczy. Sąsiednie państwa czekały na każde potknięcie potężnego... Więcej »

Więcej »

Mieszczaństwo w „Lalce” – opracowanie | wypracowanie

Rozwój nowożytnych miast wiązał się z napływem nowych mieszkańców. Przestrzenie te z racji dostępności pracy mieszkań i innych udogodnień stały się swego rodzaju magnesem dla przedstawicieli różnych warstw społecznych i narodowości. W „Lalce” Bolesława... Więcej »

Więcej »

„Lalka” – interpretacja tytułu | wypracowanie

W jednym z listów adresowanych do Władysława Korotyńskiego (literata i dziennikarza) zawarł Bolesław Prus bardzo cenne informacje dotyczące genezy tytułu „Lalki”. Inspiracją dla autora był proces który odbył się w Genewie. Młoda kobieta została oskarżona o kradzież... Więcej »

Więcej »

Quo vadis jako powieść o miłości | wypracowanie

„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza przenosi czytelnika do Starożytnego Rzymu. Powieść ukazuje przełomowy dla historii moment narodzin i umacniania się chrześcijaństwa - wiary która w czasie rządów Teodozjusza Wielkiego stała się religią panującą w Cesarstwie Rzymskim.... Więcej »

Więcej »

Obrona Jasnej Góry w „Potopie” – opis | wypracowanie

Obrona Jasnej Góry to moment przełomowy w „Potopie” Henryka Sienkiewicza. Dla Kmicica jest ona potwierdzeniem właściwego wyboru oraz początkiem drogi do oczyszczenia swego imienia. Z kolei naród widząc Szwedów odjeżdżających spod mocnych murów klasztoru... Więcej »

Więcej »

Bitwy w Potopie – opis | wypracowanie

„Potop” Henryka Sienkiewicza jest dziełem niezwykle dynamicznym przykuwającym uwagę czytelnika zaskakującymi zwrotami akcji emocjonującymi potyczkami i wielkimi bitwami. Te ostatnie – w powieści przenoszącej czytelnika do lat 1655 – 1660 – mają miejsce bardzo często.... Więcej »

Więcej »

Wątek miłosny w „Potopie”. Dzieje miłości Oleńki i Kmicica | wypracowanie

We wstępie do „Potopu” narrator opowiada o pułkowniku Herakliuszu Billewiczu. Ten żarliwy patriota zaznaczył w testamencie że jego wolą jest aby wnuczka panna Aleksandra Billewiczówna poślubiła Andrzeja Kmicica chorążego orszańskiego. Kiedy para po upływie dziesięciu... Więcej »

Więcej »

Wokulski jako buntownik | wypracowanie

Stanisław Wokulski – główny bohater „Lalki” Bolesława Prusa – jest kreacją wielowymiarową. W jego postaci łączą się wartości przeciwstawnych epok – romantyzmu i pozytywizmu co czyni go jednostką wyróżniającą się na tle społeczeństwa i nierzadko... Więcej »

Więcej »

Stanisław Wokulski – człowiek epoki przejściowej. Romantyk czy pozytywista?... | wypracowanie

Stanisław Wokulski – główny bohater „Lalki” Bolesława Prusa – jest postacią złożoną która łączy w sobie ideały i wartości charakteryzujące dwie bardzo różniące się od siebie epoki – romantyzm i pozytywizm. Ujawniające się w nim sprzeczności... Więcej »

Więcej »

Motyw domu i rodziny w literaturze i sztuce | wypracowanie

Dom i rodzina zajmują istotne miejsce w życiu każdego człowieka. Paradoksalnie ma to miejsce nawet w przypadku osób które ich nie posiadają – w końcu tęsknota za nimi stanowi istotne uczucie. Literatura nie pozostaje oczywiście głucha na odczucia ludzi. Na kartach książek... Więcej »

Więcej »

Bądźmy dumni ze swojego pochodzenia... - napisz przemówienie skierowane... | wypracowanie

Szanowne koleżanki! Drodzy koledzy! chciałem zwrócić się dziś do was z ważnym apelem. Pragnę zachęcić was byście czuli się dumni z powodu swojego pochodzenia! W dzisiejszych czasach nie jest to rzecz oczywista. W telewizji i Internecie każdy może obserwować życie w bogatych krajach.... Więcej »

Więcej »

Życie ludzkie szpilki niewarte – rozważania o XX wiecznym doświadczeniu... | wypracowanie

Przemoc od wieków towarzyszyła ludzkości. W czasie wojen ludzie tracili życie tysiącami. Dwory królewskie plamiła krew rozlewana w skutek niezliczonych spisków. Najsłynniejszy bodaj historyk XVIII wieku Edward Gibbon napisał wręcz że historia to niewiele więcej niż spis... Więcej »

Więcej »

Sarmatyzm i szlachta w „Potopie” – charakterystyka | wypracowanie

„Potop” roztacza przed czytelnikiem bogaty krajobraz Rzeczpospolitej z lat 1655 - 1660. Był to okres bujnego rozkwitu baroku epoki kojarzonej w historii polskiej literatury z Morsztynem Szarzyński Potocki Paskiem i rzecz jasna sarmatyzmem. Ten model kulturowy który ukształtował... Więcej »

Więcej »

Na czym polegała przemiana Kmicica. Andrzej Kmicic jako bohater dynamiczny... | wypracowanie

Andrzej Kmicic - chorąży orszański - jest głównym bohaterem „Potopu” Henryka Sienkiewicza. Postać ta po raz pierwszy zostaje wspomniana we wstępie w którym narrator zarysowuje pokrótce sytuację rodu Billewiczów. W testamencie pułkownika Herakliusza Billewicza... Więcej »

Więcej »

Obraz Polaków w „Potopie” („Potop” o Polakach. Prawdy uniwersalne... | wypracowanie

„Potop” Henryka Sienkiewicza jest powieścią historyczną w której autor nakreślił szeroki pejzaż polskiego społeczeństwa z czasów kultury sarmackiej. Ze szczególną wiernością przedstawiona została szlachta. Twórca powieści ukazując obyczaje zwyczaje... Więcej »

Więcej »

Scharakteryzuj filozoficzne i teologiczne poglądy średniowiecza i określ... | wypracowanie

Scharakteryzuj filozoficzne i teologiczne poglądy średniowiecza i określ jaki wpływ wywarły na kształt ówczesnej literaturyŚredniowiecze często bywa określane jako epoka zacofania i okrucieństwa. Nazywa się ją wręcz mrocznymi wiekami. Na pierwszy rzut oka dziedzictwo owego okresu... Więcej »

Więcej »

Archaizmy w „Krzyżakach” | wypracowanie

Świat przedstawiony „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza został stworzony z niebywałą wręcz precyzją. Autor zadbał nie tylko o uwzględnienie w swym dziele wydarzeń i postaci historycznych (z okresu 1399 - 1410) ale także o dokładne przedstawienie ówczesnej obyczajowości.... Więcej »

Więcej »

Trzy pokolenia idealistów w „Lalce” | wypracowanie

W „Lalce” Bolesława Prusa ukazany został panoramiczny obraz rzeczywistości ziem polskich w późnych latach 70 XIX stulecia. Był to okres widocznej zmiany światopoglądowej - ze sceny schodzili ostatni romantycy swe zmagania z życiem wciąż toczyło pokolenie przejściowe z... Więcej »

Więcej »

Obraz miasta w „Lalce” – opracowanie | wypracowanie

Miasta są areną ludzkiego życia już od starożytności. Każda epoka wytworzyła indywidualny obraz tej przestrzeni. Renesans dążył na przykład do stworzenia miasta idealnego kierując się głównie ustaleniami Witruwiusza (starożytny rzymski architekt) i Leonarda da Vinci. Jednakże... Więcej »

Więcej »

Miłość Wokulskiego do Izabeli – czy uczucie Stanisława w ogóle... | wypracowanie

Stanisław Wokulski pokochał Izabelę Łęcką od pierwszego wejrzenia. W dniu w którym dostrzegł ją w teatralnej loży postanowił uczynić wszystko by zdobyć jej rękę. Warto jednak zastanowić się czy uczucie żywione przez głównego bohatera do niebywale urodziwej arystokratki... Więcej »

Więcej »

Charakterystyka porównawcza Danusi i Jagienki | wypracowanie

Danusia Jurandówna i Jagienka Zychówna to dwie bohaterki kobiece które pojawiają się w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza. Już na pierwszy rzut oka wydają się one zupełnie odmienne a tym co je łączy jest postać Zbyszka z Bogdańca gdyż obie darzą młodego... Więcej »

Więcej »

Dzieje Ignacego Rzeckiego | wypracowanie

Ignacy Rzecki jest jednym z pierwszoplanowych bohaterów „Lalki” Bolesława Prusa. Podobnie jak protagonista dzieła - Stanisław Wokulski - postać ta odznacza się barwnym interesującym życiorysem. Jednakże nie jest to człowiek którego ukształtowały idee dwóch... Więcej »

Więcej »

Andrzej Kmicic jako szlachcic sarmata | wypracowanie

Kultura sarmacka była zjawiskiem jedynym w swoim rodzaju. Połączyła ona rodzime tradycje Rzeczpospolitej z szeroko rozumianymi Wschodem i Zachodem a obecne w niej idee republikańskie sprawiały że dawna Polska nazywana była krajem złotej wolności. Późniejsze epoki brutalnie rozprawiły... Więcej »

Więcej »

Andrzej Kmicic jako bohater romantyczny | wypracowanie

Romantyzm był epoką literacką która wykształciła specyficzny i bardzo wyrazisty rodzaj bohatera literackiego. W swoich dziełach twórcy tego okresu ukazywali jednostki wybitne często nierozumiane przez społeczeństwo. Kluczowy moment biografii takich postaci stanowiło podjęcie... Więcej »

Więcej »

„Potop” jako powieść ku pokrzepieniu serc | wypracowanie

Rok 1886 w którym wydany został „Potop” Henryka Sienkiewicza był 91 rokiem zaborów. Naród polski miał za sobą trzy wielkie powstania - wszystkie zakończone klęską. Niepodległość była więc odległym marzeniem a wynaradawiająca polityka zaborców zbierała... Więcej »

Więcej »

„Potop” jako powieść historyczna | wypracowanie

Nowoczesna powieść historyczna narodziła się na początku XIX stulecia. Za jej ojca uważany jest Walter Scott szkocki pisarz autor dzieł takich jak „Rob Roy” „Ivanhoe”. Świat przedstawiony w jego utworach łączył historyczną rzeczywistość z postaciami fikcyjnymi... Więcej »

Więcej »

Napisz opowiadanie o przyjaźni, która zostaje poddana próbie | wypracowanie

W szkole mam mnóstwo przyjaciół ale chyba najchętniej spędzam czas z Markiem. Znajomi żartują że jesteśmy jak bracia – rozumiemy się bez słów mamy podobne zainteresowania i gdy ktoś chce spotkać jednego z nas zazwyczaj dopytuje się gdzie jest drugi. Wiadomo przecież... Więcej »

Więcej »

Społeczeństwo w „Lalce” – opis | wypracowanie

„Lalka” jako powieść realistyczna prezentuje szeroką panoramę polskiego społeczeństwa. Nie jest to jedynie pobieżne przedstawienie polegające na wyliczeniu poszczególnych grup - wręcz przeciwnie dzieło Bolesława Prusa uwidacznia nici wzajemnych zależności relacje i oceny.... Więcej »

Więcej »

Miłość w „Lalce” – różne aspekty miłości ukazane przez Prusa... | wypracowanie

Ogrom świata przedstawionego w „Lalce” Bolesława Prusa wypełnieją najróżniejsze uczucia. Nie brakuje tu zazdrości kierowanej pod adresem tych którym lepiej się powiodło pogardy dla ludzi niższego stanu nienawiści dla głoszących odmienne poglądy. Jednakże szczególne... Więcej »

Więcej »

Hasła pozytywizmu w „Lalce” – opracowanie | wypracowanie

Pozytywizm jako nurt ideowy rozwijał się na ziemiach polskich po upadku powstania styczniowego - jego początek datowany jest więc na rok 1864. Kolebką tego nowego prądu umysłowego była Warszawa (mieściła się tam Szkoła Główna). Wśród najbardziej wpływowych pozytywistów... Więcej »

Więcej »

Opis ulubionego aktora filmowego | wypracowanie

Moim ulubionym aktorem filmowym jest Amerykanin Harrison Ford. Uważam iż jest on nie tylko wybitnym artystą ale również niezwykle interesującą postacią. Filmy z jego udziałem zarobiły ponad 6 miliardy dolarów ale swoją karierę Ford zaczynał jako… stolarz! Harrison Ford... Więcej »

Więcej »

Napisz apel do Polaków przebywających na emigracji aby wracali do kraju... | wypracowanie

Szanowni Emigranci! zwracam się do was z bardzo ważną sprawą! Chciałem mianowicie ze wszystkich sił prosić was byście wrócili do Polski! Kraj was potrzebuje my was potrzebujemy! Zdaję sobie sprawę że decyzja o emigracji była dla was bardzo ciężka. Nigdy nie jest łatwo porzucać... Więcej »

Więcej »

„Człowiek nie może żyć bez miłości”. Rozwiń myśl Jana Pawła... | wypracowanie

Największy z Polaków papież Jan Paweł II stwierdził że człowiek nie może żyć bez miłości. Sądzę że to jedna z najważniejszych lekcji jakich udzielił nam ów wielki przywódca religijny a zarazem wybitny intelektualista. Nie trzeba być katolikiem a nawet człowiekiem... Więcej »

Więcej »

Człowiek uczy się całe życie – rozprawka | wypracowanie

Wielu z nas słyszało nieraz mądrość „człowiek uczy się przez całe życie”. Zazwyczaj nie przywiązujemy do tej myśli specjalnej uwagi. Stwierdzamy że to jedna z maksym które brzmią ładnie w czasie rozmowy ale nie mają specjalnego przełożenia na zwyczajne życie. No... Więcej »

Więcej »

Jakie cechy charakteru cenisz w ludziach najbardziej i dlaczego? Napisz... | wypracowanie

Które cechy charakteru są najważniejsze? Zapewne każdy z nas wielokrotnie zastanawiał się nad tym pytaniem. To bardzo istotna kwestia bowiem wbrew pozorom nie jest oderwana od życia codziennego. Możemy się zastanawiać czy w kosmosie żyją inne rozumne stworzenia ale rozmyślania te... Więcej »

Więcej »

Dlaczego jest coraz mniej patriotów? | wypracowanie

Współczesny świat co raz zadziwia nas kolejnymi zmianami. Nowe technologie sprawiają że życie ludzi jest coraz łatwiejsze kolejne choroby zostają pokonane przez nowoczesną medycynę. Nasi przodkowie spędzali całe dnie pracując na roli nasi rodzice zaś pracują zazwyczaj osiem godzin... Więcej »

Więcej »

Wpływ domu i rodziny na kształtowanie postawy narodowej bohaterów... | wypracowanie

Niewiele rzeczy kształtuje nas tak mocno jak dom rodzinny. To wśród najbliższych uczymy się co jest dobre a co złe. To ojciec i matka wyjaśniają nam skomplikowany świat a zarazem wpajają najprostsze prawdy moralne. Również patriotyzm jest czymś czego uczą nas wychowawcy. Między... Więcej »

Więcej »

Opis Warszawy | wypracowanie

Warszawa jest miejscem szczególnym dla każdego Polaka – przede wszystkim dlatego że to stolica naszego kraju! Ale z miastem tym wiążę się również pamięć o wielu wydarzeniach bardzo istotnych dla naszej ojczyzny. Nie ma się więc co dziwić że wiele osób ze wzruszaniem... Więcej »

Więcej »

Jaką rolę odgrywa cierpienie w życiu Rodiona Raskolnikowa? | wypracowanie

Jednym z poważniejszych problemów „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego jest rola cierpienia w ludzkim życiu. Pisarz opisuje jego znaczenie w kategoriach chrześcijańskich. Cierpienie stanowi nieodłączny element ludzkiej kondycji i jest dane człowiekowi po to by zrozumiał... Więcej »

Więcej »

Losowe tematy z kategorii Wypracowania

Historia Kostylewa

Michaił Aleksiejewicz Kostylew to jeden z więźniów radzieckiego łagru w Jercewie. Zanim został aresztowany był studentem Akademii Morskiej we Władywostoku. Pochodził...

„Nie-boska komedia” jako dramat...

„Nie-boska komedia” Zygmunta Krasińskiego to dzieło podejmujące bardzo rozległą tematykę. W tym kontekście wyraźnie zaznacza się jego dwudzielność. Pierwsza...

Motyw holocaustu w literaturze....

Dokonana w czasie II wojny światowej przez III Rzeszę eksterminacja Żydów należy do najmroczniejszych kart historii XX wieku a być może całych dziejów ludzkości....

Motyw domu i rodziny w literaturze...

Dom i rodzina zajmują istotne miejsce w życiu każdego człowieka. Paradoksalnie ma to miejsce nawet w przypadku osób które ich nie posiadają – w końcu...

Opis pozytywnych przeżyć wewnętrznych...

Myślałem że ta środa będzie zwyczajnym dniem. Nic nie zapowiadało że przeżyję wspaniałą przygodę! Lekcje skończyłem jak zawsze o godzinie dwunastej. Byłem trochę...

Charakterystyka Mikołajka

Mikołajek jest małym ośmioletnim chłopcem pochodzącym z Francji. To główny bohater cyklu powieści autorstwa Rene Goscinnego. Mikołajek wraz z rodzicami mieszka...

Rozstrzelanie powstańców madryckich...

„Rozstrzelanie powstańców madryckich” to obraz którego autorem był Francisco Goya. Obraz namalowany został sześć lat po tym jak przedstawione wydarzenie...

Apoteoza wojny poświęcona wszystkim...

Wasilij Wierieszczagin był wybitnym rosyjskim malarzem reprezentantem naturalizmu w sztukach plastycznych. Kojarzony jest on głównie ze scenami batalistycznymi oraz...

Tren – definicja i wyznaczniki...

Definicja i wyznaczniki gatunku Tren to utwór który posiada jasno zarysowany charakter żałobny funeralny. Jego zadaniem jest wyrażenie rozpaczy po odejściu...