Unikalne i sprawdzone teksty

Wakacje z duchami – streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie Powieść ukazuje losy trojga przyjaciół: Perełki Paragona i Mandżaro którzy spędzają wspólnie wakacje w małej leśniczówce położonej niedaleko zamku. Chłopcy przyjeżdżają do leśniczówki by odwiedzić ciocię Perełki – panią Lichoniową.... Więcej »

Więcej »

Księga strachów – streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie Akcja utworu rozgrywa się nad jeziorem Jasień. Do pana Tomasza przychodzi trójka harcerzy: Wilhelm Tell Sokole Oko i Wiewiórka. Przynoszą ze sobą „Księgę strachów” i tajemniczą tulejkę. Opowiadają mu też o swych niezwykłych przygodach jakie spotkały... Więcej »

Więcej »

Tomek w Krainie Kangurów – streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie „Zemsta” Głównym bohaterem utworu jest chłopiec o imieniu Tomek Wilmowski – uczeń IV klasy gimnazjum w Warszawie. Akcja zaczyna się w roku 1902 kiedy to Polska była pod zaborami. W szkole prowadzono przymusową rusyfikację. Właśnie odbywa się lekcja geografii... Więcej »

Więcej »

Niebo – interpretacja i analiza

„Niebo” Wisławy Szymborskiej to wiersz w którym mamy do czynienia z filozoficzną refleksją nad światem i intelektualnymi kategoriami służącymi do jego opisu. Jak sam tytuł wskazuje poetkę interesuje przede wszystkim niebo. W sensie dosłownym jest to po prostu „otwór... Więcej »

Więcej »

Miłość szczęśliwa – interpretacja i analiza

„Miłość szczęśliwa” to wiersz Wisławy Szymborskiej w którym autorka analizuje miłość erotyczną w kontekście sztuki ale też codzienności. Tekst ma charakter ironiczny poetka przedstawia bowiem szczęśliwe zakochanie w kategoriach skandalu. Paradoksalnie okazuje się... Więcej »

Więcej »

Życie na poczekaniu – interpretacja i analiza

„Życie na poczekaniu” to wiersz Wisławy Szymborskiej w którym autorka sięga po znany topos teatru mundi. Podmiotem lirycznym tekstu jest poetka porównująca siebie do aktorki występującej na scenie. Mamy tu do czynienia z metaforą świata jako teatru i człowieka jako... Więcej »

Więcej »

Głos w sprawie pornografii – interpretacja i analiza

„Głos w sprawie pornografii” Wisławy Szymborskiej to ironiczny wiersz w którym poetka dokonuje przewrotnego porównania myślenia do pornografii. Tekst jest stylizowany na wywód w którym udowadnia się postawioną tezę: „Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie”... Więcej »

Więcej »

Kobiety Rubensa – interpretacja i analiza

„Kobiety Rubensa” Wisławy Szymborskiej to wiersz w którym poetka snuje rozważania na temat zmienności kanonów piękna. Czyni to na przykładzie słynnych „rubensowskich kształtów” a więc ulubionych modelek barokowego malarza. Jak wiadomo Peter Paul... Więcej »

Więcej »

Prospekt – interpretacja i analiza

„Prospekt” to wiersz Wisławy Szymborskiej stanowiący wypowiedź poetki na temat kondycji współczesnego człowieka. Jawi się on jako słaba istota która nie potrafi sobie radzić z codziennością bez pastylek na uspokojenie. Tytuł wiersza koresponduje z jego formą. Tekst... Więcej »

Więcej »

Terrorysta on patrzy – interpretacja i analiza

„Terrorysta on patrzy” to wiersz Wisławy Szymborskiej traktujący o groźnym zjawisku współczesnego świata jakim jest terroryzm. Jest to tekst w którym poetka stawia pesymistyczną diagnozę ludzkiej natury i teraźniejszości. Wiersz pod względem formalnym jest stylizowany... Więcej »

Więcej »

Trzy słowa najdziwniejsze – interpretacja i analiza

„Trzy słowa najdziwniejsze” to wiersz Wisławy Szymborskiej który stanowi filozoficzną refleksję nad naturą języka i jego relacji z rzeczywistością. Poetka wybiera trzy słowa: „Przyszłość” „Cisza” oraz „Nic” które nazywa „najdziwniejszymi”.... Więcej »

Więcej »

Pochwała złego o sobie mniemania – interpretacja i analiza

„Pochwała złego o sobie mniemania” to wiersz Wisławy Szymborskiej który stanowi filozoficzną refleksję nad moralnością. Pod względem formalnym tekst składa się z czterech strof które przypominają logiczny wywód z przewrotną pointą. W początkowej partii... Więcej »

Więcej »

Nienawiść – interpretacja i analiza

“Nienawiść” to wiersz Wisławy Szymborskiej w którym poetka gorzko podsumowuje karierę tego uczucia na przestrzeni dziejów. Nienawiść jawi się wręcz jako najpotężniejsza z ludzkich emocji. Poetka portretując nienawiść sięga po personifikację. Posługuje się... Więcej »

Więcej »

Minuta ciszy po Ludwice Warzyńskiej – interpretacja i analiza

„Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej” to wiersz Wisławy Szymborskiej poświęcony bohaterskiej postawie nauczycielki która oddała życie ratując dzieci z płonącego domu. Poetka jest pełna podziwu dla czynu kobiety i zastanawia się czy ona sama w podobnej sytuacji miałaby... Więcej »

Więcej »

Gawęda o miłości ziemi ojczystej – interpretacja i analiza

„Gawęda o miłości ziemi ojczystej” Wisławy Szymborskiej to wiersz należący do liryki patriotycznej. Poetka wyraża w nim zachwyt nad pięknem rodzinnego kraju a także wymienia zalety patriotyzmu. Mocno akcentuje również swoją własną postawę wobec ojczyzny która... Więcej »

Więcej »

Rozmowa z kamieniem – interpretacja i analiza

„Rozmowa z kamieniem” Wisławy Szymborskiej to wiersz pochodzący z tomu „Sól” z 1962 roku. Utwór wpisuje się w poetykę i problematykę poezji tego okresu a mianowicie zanegowanie estetyki socrealizmu. Kamień podobnie jak u Zbigniewa Herberta („Kamyk”)... Więcej »

Więcej »

Portret kobiecy – interpretacja i analiza

„Portret kobiecy” Wisławy Szymborskiej to wiersz w którym autorka jak sam tytuł wskazuje podejmuje próbę stworzenia wizerunku kobiety. Szybko jednak okazuje się że jest to zadanie niewykonalne ponieważ pod pojęciem „kobieta” kryje się nieskończona ilość... Więcej »

Więcej »

O śmierci bez przesady – interpretacja i analiza

„O śmierci bez przesady” to wiersz Wisławy Szymborskiej w którym poetka rozważa problematykę umierania. Podmiot liryczny podchodzi do śmierci bez zwyczajowego patosu jak w tytule – „bez przesady” zamiast tego pojawia się zaś poetyka ironii i dyskretnego żartu.... Więcej »

Więcej »

Miłość od pierwszego wejrzenia – interpretacja i analiza

„Miłość od pierwszego wejrzenia” to wiersz Wisławy Szymborskiej który można zaliczyć do liryki miłosnej. Przedmiotem refleksji podmiotu jest tu bowiem pierwsze spotkanie kochanków. Staje się ono również punktem wyjścia do filozoficznych rozważań na temat... Więcej »

Więcej »

Pierwsza fotografia Hitlera – interpretacja i analiza

„Pierwsza fotografia Hitlera” Wisławy Szymborskiej to wiersz który pod względem poetyki przypomina ekfrazę. Różnica polega jednak na tym że przedmiotem opisu nie jest dzieło sztuki ale okolicznościowe zdjęcie. Chodzi o fotografię małego Adolfa Hitlera zrobioną w... Więcej »

Więcej »

Losowe tematy

Pan i pies - interpretacja i analiza...

Bohaterem bajki Ignacego Krasickiego „Pan i pies” jest tytułowe zwierzę. Sam właściciel nie pojawia się bezpośrednio w utworze dowiadujemy się tylko o jego...

Moralność pani Dulskiej – opracowanie...

Geneza i interpretacja czas i miejsce akcji „Moralność pani Dulskiej” to dramat kontrowersyjnej w swoim czasie pisarki i aktorki Gabrieli Zapolskiej (prawdziwe...

Do tejże Jan Andrzej Morsztyn –...

„Do tejże” Jana Andrzeja Morsztyna to epigramat zawarty w zbiorze poetyckim „Lutnia”. Podobnie jak inne utwory tego poety cechuje się on zastosowaniem...

Matka powieszonych – interpretacja...

„Matka powieszonych” to wiersz Tadeusza Różewicza z tomu „Niepokój” (1947). Poeta sięga tu do doświadczeń wojennych i konstruuje portret...

Dwie miłości – interpretacja...

Wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Dwie miłości” pochodzi z 1943 roku. W utworze tym zestawione zostały dwa uczucia – miłość do ukochanej osoby oraz...

Żal – interpretacja i analiza

„Żal” jest wierszem Józefa Czechowicza napisanym w przededniu II wojny światowej. Możemy wyraźnie zakwalifikować utwór do nurtu znanego jako katastrofizm....

Ludzie którzy szli – streszczenie...

Streszczenie Jest wiosna Tadek wraz z innymi więźniami buduje boisko do gry w piłkę. Wieczorami na boisku pojawiają się ludzie. Nieopodal znajdują się tory kolejowe na...

Telemach w dżinsach – streszczenie...

Streszczenie W książce „Telemach w dżinsach” Adama Bahdaja poznajemy losy piętnastoletniego chłopca – Maćka Łańki. Bohater urodził się w Jerzmanowie....

Kazania gnieźnieńskie - opracowanie...

„Kazania gnieźnieńskie” to powstałe w XV wieku utwory które cechuje niezwykła wartość nie tylko ze względu na ich tematykę ale przede wszystkim ze...