Unikalne i sprawdzone teksty

Lektury

Książka – interpretacja i analiza

“Książka” to wiersz Zbigniewa Herberta w którym poeta wykorzystuje topos księgi. Księga w tradycji literackiej to oznaka najwyższej tajemnej wiedzy przeznaczonej dla wybranych. Często w tej roli występuje Biblia jako zapis najistotniejszych prawd o powstaniu i końcu świata.... Więcej »

Więcej »

Przedwiośnie – streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie Rodowód W rozdziale tym narrator przedstawia rodowód głównego bohatera powieści - Cezarego Baryki. Pisze o nim jako o człowieku nowoczesnym człowieku bez wczoraj. Ojcem mężczyzny był wywodzący się ze szlachty urzędnik Seweryn Baryka matką zaś pochodząca... Więcej »

Więcej »

Potęga smaku – interpretacja i analiza

„Potęga smaku” Zbigniewa Herberta to wiersz który odnosi się do konkretnej sytuacji społeczno-politycznej Polski a mianowicie czasów PRL-u. Tekst dedykowany jest profesor Izydorze Dąmbskiej. Poeta analizuje tu sytuację polskich intelektualistów którzy nie... Więcej »

Więcej »

Pan od przyrody – interpretacja i analiza

„Pan od przyrody” Zbigniewa Herberta to wzruszający wiersz w którym poeta składa hołd swojemu dawnemu nauczycielowi. Profesor został ukazany jako wcielenie przedwojennej elegancji nienagannych manier i inteligencji. Podmiot liryczny przywołuje obraz jego złotego łańcuszka... Więcej »

Więcej »

Apollo i Marsjasz – interpretacja i analiza

„Apollo i Marsjasz” Zbigniewa Herberta to wiersz w którym poeta dokonuje reinterpretacji mitologii. Tekst pokazuje że prawdziwy pojedynek Marsjasza z Apollinem odbył się dopiero wówczas gdy ten pierwszy był torturowany przez okrutnego boga. Gra odbywała się wówczas... Więcej »

Więcej »

U wrót doliny – interpretacja i analiza

„U wrót doliny” to wiersz Zbigniewa Herberta który dotyka problematyki eschatologicznej. Tekst przedstawia poetycką wizję sądu ostatecznego. Wskazuje na to szereg znaków odnoszących się do obrazów Apokalipsy świętego Jana. Po końcu świata przedstawionym... Więcej »

Więcej »

Pan Cogito a perła – interpretacja i analiza

„Pan Cogito a perła” to bardzo interesujący i wieloznaczny wiersz Zbigniewa Herberta. Utwór ma charakter narracyjny. Oto dojrzały już Pan Cogito – bohater liryczny – przypomina sobie czasy swojej młodości. Wspomnienia te budzą wzruszenie i ciepły uśmiech ponieważ... Więcej »

Więcej »

Pan Cogito o postawie wyprostowanej – interpretacja i analiza

„Pan Cogito o postawie wyprostowanej” to jeden z najważniejszych wierszy Zbigniewa Herberta z tomu „Pan Cogito”. Podobnie jak w tekście „Przesłanie Pana Cogito” mamy tu do czynienia z problematyką etyczną – prezentacją niezłomnej postawy moralnej w obliczu... Więcej »

Więcej »

Pan Cogito a pop – interpretacja i analiza

„Pan Cogito a pop” to wiersz Zbigniewa Herberta w którym poeta analizuje dominujące tendencje kultury popularnej. Obiektem zainteresowania bohatera lirycznego jest współczesna muzyka pop która funkcjonuje jako znak całej kultury masowej. Pan Cogito podczas koncertu... Więcej »

Więcej »

Modlitwa Pana Cogito podróżnika – interpretacja i analiza

„Modlitwa Pana Cogito podróżnika” Zbigniewa Herberta to wiersz noszący cechy poezji religijnej. Poeta za pośrednictwem bohatera lirycznego – Pana Cogito – kieruje do Boga swój monolog który zawiera wszystkie rodzaje modlitwy: pochwalną dziękczynną... Więcej »

Więcej »

Co myśli Pan Cogito o piekle – interpretacja i analiza

Wiersz Zbigniewa Herberta „Co myśli Pan Cogito o piekle” stanowi poetycką refleksję nad sztuką i losem artysty. Poeta przedstawia tu sytuację która dla ludzi sztuki jest równoznaczna z piekielnymi mękami. Chodzi mianowicie o mentalne zniewolenie polegające na konieczności... Więcej »

Więcej »

Dusza Pana Cogito – interpretacja i analiza

„Dusza Pana Cogito” Zbigniewa Herberta to wiersz który stanowi refleksję nad duchową kondycją współczesnego człowieka. Główną opozycją w tekście jest przeciwstawienie przeszłości i teraźniejszości. Dawniej jak powiada podmiot liryczny dusza stanowiła integralną... Więcej »

Więcej »

Pan Cogito o cnocie – interpretacja i analiza

Wiersz Zbigniewa Herberta „Pan Cogito o cnocie” jak wskazuje sam tytuł stanowi wypowiedź podmiotu lirycznego na temat roli cnoty w historii i w pojedynczej ludzkiej egzystencji. Diagnoza Pana Cogito jest w tym zakresie pesymistyczna – cnota nigdy nie cieszyła się popularnością... Więcej »

Więcej »

Przesłanie Pana Cogito – interpretacja i analiza

„Przesłanie Pana Cogito” to wiersz Zbigniewa Herberta z tomu „Pan Cogito” (1974). Podmiotem lirycznym w tym utworze podobnie jak w całym cyklu jest tytułowa postać Pana Cogito. Mamy zatem do czynienia z liryką maski. Wiersz stanowi swoisty dekalog moralny dla człowieka... Więcej »

Więcej »

Pan Cogito – opracowanie cyklu (geneza, interpretacja, motywy)

Geneza „Pan Cogito” to jeden z najbardziej znanych tomów poetyckich Zbigniewa Herberta. Został on wydany w 1974 roku. Bohater liryczny – pan Cogito – pojawia się również w innych zbiorach Herberta. Interpretacja Poeta stworzył w swoim poetyckim cyklu postać... Więcej »

Więcej »

Spadanie – interpretacja i analiza

„Spadanie” to poemat Tadeusza Różewicza pochodzący z tomu „Twarz trzecia” (1968). Wiersz pod względem strukturalnym stanowi rodzaj poetyckiego kolażu. Mamy tu bowiem do czynienia z dialogiem podmiotu z rozmaitymi głosami filozofów i pisarzy które zostają... Więcej »

Więcej »

Unde malum – interpretacja i analiza

„Unde malum” Tadeusza Różewicza to wiersz pochodzący z tomu „Zawsze fragment. Recycling” z 1998 roku. Wiersz podejmuje tematykę etyczną dotyczy uniwersalnego filozoficznego pytania: skąd się bierze się zło? Poeta podejmuje tu swoisty dialog z europejską filozofią... Więcej »

Więcej »

Alicja w Krainie Czarów – opracowanie, problematyka, bohaterowie

Geneza Lewis Carroll jako wykładowca postrzegany był przez studentów za dość nieporadnego i w sumie nudnego nauczyciela. Mimo to potrafił znakomicie łączyć swe matematyczne zdolności z pisarstwem i pasją fotograficzną. Cechowała go też wybujała wyobraźnia za pomocą której... Więcej »

Więcej »

Alicja w Krainie Czarów – streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie Pewnego letniego dnia Alicja odpoczywała siedząc na brzegu rzeki. Razem z siostrą przeglądały książeczkę ale Alicji wydała się nudna ponieważ nie było w niej ilustracji. W pewnym momencie dziewczynka zauważyła Białego Królika w białej kamizelce który właśnie... Więcej »

Więcej »

Jak dobrze – interpretacja i analiza

„Jak dobrze” to wiersz Tadeusza Różewicza w którym mamy do czynienia z poetyckim zdziwieniem nad ludzkim istnieniem. Podmiot liryczny doznaje swoistej epifanii świata po długim okresie zwątpienia. Tytułowe stwierdzenie „jak dobrze” odnosi się do błogości... Więcej »

Więcej »

Bez – interpretacja i analiza

„Bez” Tadeusza Różewicza to wiersz z tomu „Płaskorzeźba” z 1991 roku. Utwór ten stanowi próbę określenia stosunku współczesnego człowieka do sacrum. Co więcej Różewicz wyraźnie stoi na stanowisku zgodnie z którym odpowiedź... Więcej »

Więcej »

Termopile polskie – interpretacja i analiza

„Termopile polskie” Tadeusza Różewicza pochodzi z tomu „Niepokój”. Wiersz nawiązuje do tragicznych wydarzeń II wojny światowej – holocaustu a także śmierci tysięcy Polaków zamordowanych przez niemieckiego najeźdźcę. Sam tytuł stanowi natomiast... Więcej »

Więcej »

Obłoki – interpretacja i analiza

Wiersz „Obłoki” stanowi część przedwojennej twórczości Czesława Miłosza. Przyszły noblista był wówczas młodym poetą związanym z wileńską grupą „Żagary”. Jego twórczość przepełniał nastrój katastrofizmu – jednak omawiany wiersz... Więcej »

Więcej »

O książce – interpretacja i analiza

Wiesz Czesława Miłosza „O książce” pochodzi z 1934 roku. W tym okresie przyszły noblista działał w wileńskiej grupie poetyckiej „Żagary” a jego twórczość odwoływała się do nastrojów katastroficznych. Tak jest również w przypadku tego wiersza.... Więcej »

Więcej »

Walc – interpretacja i analiza

Wiersz Czesława Miłosza „Walc” pochodzi z 1942 roku. Poeta jednak nie opisuje w utworze trwającej właśnie wojny a cofa się kilka dekad do roku 1910. Przedstawia w wierszu elegancki bal w którym biorą udział elity społeczne. Już lustra dźwięk walca powoli obraca I świecznik... Więcej »

Więcej »

Krzyczałem w nocy – interpretacja i analiza

„Krzyczałem w nocy” to wiersz Tadeusza Różewicza z tomu „Poemat otwarty” z 1957 roku. Utwór ten przywołuje wojenne wspomnienia poety. Sam tytuł przywodzi na myśl koszmarny sen który kończy się krzykiem przerażenia. Różewicz konstruuje obraz... Więcej »

Więcej »

Matka powieszonych – interpretacja i analiza

„Matka powieszonych” to wiersz Tadeusza Różewicza z tomu „Niepokój” (1947). Poeta sięga tu do doświadczeń wojennych i konstruuje portret kobiety udręczonej życiową tragedią. Już samy tytuł wskazuje że nie chodzi o wypadek czy nieszczęście ale o sytuację... Więcej »

Więcej »

Roki – interpretacja i analiza

„Roki” to wiersz Czesława Miłosza pochodzący z przedwojennego okresu twórczości poety. Autor związany był wówczas z wileńską grupą „Żagary” a jego poezja wyrażała nastroje katastrofizmu. Tak jest również w przypadku omawianego utworu. Tytuł... Więcej »

Więcej »

Ferdydurke - opracowanie, problematyka, bohaterowie

Geneza W 1933 r. ukazał się debiutancki zbiór opowiadań Witolda Gombrowicza – „Pamiętnik z okresu dojrzewania”. Nie zaskarbił on autorowi uznania krytyków a niektóre opinie były bardzo niepochlebne. W odpowiedzi twórca postanowił przedstawić recenzentom... Więcej »

Więcej »

Zanurzcie mnie w niego – interpretacja i analiza

„Zanurzcie mnie w Niego” to wiersz erotyczny autorstwa Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Zanurzcie mnie w Niego jakby różę w dzbanek po oczy po czoło - rozpoczyna poetka. Później następuje ciąg obrazów przedstawiających wzajemne przenikanie się kochanków.... Więcej »

Więcej »

Nike – interpretacja i analiza

Wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej „Nike” pochodzi z 1926 roku. Był to okres fascynacji autorki japońską poezją haiku – i właśnie takim polskim odpowiednikiem owych krótkich form poetyckich jest omawiany utwór. Tytuł odwołuje się do postaci Nike greckiej... Więcej »

Więcej »

Laura i Filon – interpretacja i analiza

Wiesz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej „Laura i Filon” odnosi się do sielanki Franciszka Karpińskiego. Powstały w XVIII wieku utwór Karpińskiego przedstawiał modny wówczas motyw miłości pasterza i pastereczki. Pierwsze wersy utworu Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej mogłyby... Więcej »

Więcej »

Zostawcie nas – interpretacja i analiza

„Zostawcie nas” to wiersz Tadeusza Różewicza z tomu „Poemat otwarty” (1956). Poeta nawiązuje w tym utworze do wojennego doświadczeń swojego pokolenia. Podmiot liryczny zwraca się do tych którzy nie przeżyli wojny i nie wyobrażają sobie jak ona wygląda.... Więcej »

Więcej »

List do ludożerców – interpretacja i analiza

„List do ludożerców” Tadeusz Różewicza pochodzi z tomu „Formy” (1958). Mamy tu do czynienia z liryką zwrotu do adresata. Podmiot liryczny w formie listu zwraca się do „ludożerców” którymi okazują się po prostu zwykli ludzie - nieżyczliwi... Więcej »

Więcej »

Warkoczyk – interpretacja i analiza

„Warkoczyk” to wiersz Tadeusza Różewicza który powstał po wizycie poety w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Podmiotem lirycznym jest osoba oglądająca gabloty z rzeczami więźniów obozu skradzionymi im zaraz po przybyciu na miejsce. Uwagę podmiotu przyciąga przede wszystkim... Więcej »

Więcej »

Lament – interpretacja i analiza

„Lament” to wiersz Tadeusza Różewicza z tomu „Niepokój” wydanego w 1947 roku. Utwór został mocno osadzony w wojennych przeżyciach autora. Podmiotem lirycznym jest młody dwudziestoletni mężczyzna który ma za sobą wstrząsające doświadczenia.... Więcej »

Więcej »

Prawa i obowiązki – interpretacja i analiza

„Prawa i obowiązki” to wiersz Tadeusza Różewicza pochodzący z tomu „Nic w płaszczu Prospera” (1963). Pod względem formalnym utwór jest ekfrazą a więc artystycznym nawiązaniem do obrazu Pietera Bruegela „Upadek Ikara”. Poeta dokonuje reinterpretacji... Więcej »

Więcej »

Film amerykański – interpretacja i analiza

„Film amerykański” to wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Utwór poświęcony jest przemijaniu i związkom sztuki z życiem. Punktem wyjścia do refleksji poety jest kino. Dzisiaj stanowi ono coś bliskiego każdemu z nas normalny element rzeczywistości taki jak sklep czy... Więcej »

Więcej »

Ocalony – interpretacja i analiza

„Ocalony” to jeden z najbardziej znanych wierszy Tadeusza Różewicza. Utwór pochodzi z tomu „Niepokój” (1947) pierwszego powojennego zbioru poety. Sam tytuł wiersza stanowi polemiczne nawiązanie do książki poetyckiej Czesława Miłosza – „Ocalenie”.... Więcej »

Więcej »

Płyty Carusa – interpretacja i analiza

„Płyty Carusa” to cykl wierszy-miniatur autorstwa Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Autorka odnosi się w nich do postaci włoskiego tenora Enrico Caruso. Ów mistrz sceny zmarł w 1921 roku zdążywszy jednak nagrać swój wokal na płytę winylową – pamiętajmy że... Więcej »

Więcej »

Losowe tematy z kategorii Lektury

Zmierzch - streszczenie plan wydarzeń...

Streszczenie W krótkim opowiadaniu „Zmierzch” Stefan Żeromski w przejmujący sposób przedstawia dolę chłopów. Akcja toczy się pod koniec...

Don Kichot – geneza czas i miejsce...

Geneza Książka Miguela de Cervantesa uchodzi za najważniejszą powieść w dziejach literatury hiszpańskiej. Pisarz najprawdopodobniej stworzył swoje najsłynniejsze dzieło...

W 80 dni dookoła świata – streszczenie...

Streszczenie „W 80 dni dookoła świata” to powieść przygodowo-podróżnicza autorstwa Juliusza Verne’a. Ukazała się w 1872 roku i od razu zyskała...

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech...

„Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” znana także jako „Mazurek Dąbrowskiego” została napisana w lipcu 1797 roku na terenie Włoch. Autorem...

Dusza Pana Cogito – interpretacja...

„Dusza Pana Cogito” Zbigniewa Herberta to wiersz który stanowi refleksję nad duchową kondycją współczesnego człowieka. Główną opozycją...

Do losu – interpretacja i analiza...

W wierszu „Do losu” Julian Tuwim podąża za swoimi wielkimi poprzednikami (Horacy Kochanowski) i niejako zdaje czytelnikom raport ze swojego życia i twórczości....

Sklepy cynamonowe – opracowanie...

Geneza „Sklepy cynamonowe” po raz pierwszy zostały wydane w 1933 r. (chociaż opatrzono je datą o rok późniejszą). Był wtedy Schulz artystą znanym i...

Echa leśne - streszczenie plan...

„Echa leśne” to nowela Stefana Żeromskiego opublikowana po raz pierwszy w 1905 roku. Akcja rozgrywa się na ziemi świętokrzyskiej kilka (kilkanaście?) lat po...

Modlitwa – interpretacja i analiza...

„Modlitwa” jest jedną z najpopularniejszych pieśni słynnego rosyjskiego barda gruzińskiego pochodzenia. Bułat Okudżawa o nim bowiem mowa uczynił z tego krótkiego...