Unikalne i sprawdzone teksty

Lektury

Wakacje z duchami – streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie Powieść ukazuje losy trojga przyjaciół: Perełki Paragona i Mandżaro którzy spędzają wspólnie wakacje w małej leśniczówce położonej niedaleko zamku. Chłopcy przyjeżdżają do leśniczówki by odwiedzić ciocię Perełki – panią Lichoniową.... Więcej »

Więcej »

Księga strachów – streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie Akcja utworu rozgrywa się nad jeziorem Jasień. Do pana Tomasza przychodzi trójka harcerzy: Wilhelm Tell Sokole Oko i Wiewiórka. Przynoszą ze sobą „Księgę strachów” i tajemniczą tulejkę. Opowiadają mu też o swych niezwykłych przygodach jakie spotkały... Więcej »

Więcej »

Tomek w Krainie Kangurów – streszczenie, plan wydarzeń

Streszczenie „Zemsta” Głównym bohaterem utworu jest chłopiec o imieniu Tomek Wilmowski – uczeń IV klasy gimnazjum w Warszawie. Akcja zaczyna się w roku 1902 kiedy to Polska była pod zaborami. W szkole prowadzono przymusową rusyfikację. Właśnie odbywa się lekcja geografii... Więcej »

Więcej »

Niebo – interpretacja i analiza

„Niebo” Wisławy Szymborskiej to wiersz w którym mamy do czynienia z filozoficzną refleksją nad światem i intelektualnymi kategoriami służącymi do jego opisu. Jak sam tytuł wskazuje poetkę interesuje przede wszystkim niebo. W sensie dosłownym jest to po prostu „otwór... Więcej »

Więcej »

Miłość szczęśliwa – interpretacja i analiza

„Miłość szczęśliwa” to wiersz Wisławy Szymborskiej w którym autorka analizuje miłość erotyczną w kontekście sztuki ale też codzienności. Tekst ma charakter ironiczny poetka przedstawia bowiem szczęśliwe zakochanie w kategoriach skandalu. Paradoksalnie okazuje się... Więcej »

Więcej »

Życie na poczekaniu – interpretacja i analiza

„Życie na poczekaniu” to wiersz Wisławy Szymborskiej w którym autorka sięga po znany topos teatru mundi. Podmiotem lirycznym tekstu jest poetka porównująca siebie do aktorki występującej na scenie. Mamy tu do czynienia z metaforą świata jako teatru i człowieka jako... Więcej »

Więcej »

Głos w sprawie pornografii – interpretacja i analiza

„Głos w sprawie pornografii” Wisławy Szymborskiej to ironiczny wiersz w którym poetka dokonuje przewrotnego porównania myślenia do pornografii. Tekst jest stylizowany na wywód w którym udowadnia się postawioną tezę: „Nie ma rozpusty gorszej niż myślenie”... Więcej »

Więcej »

Kobiety Rubensa – interpretacja i analiza

„Kobiety Rubensa” Wisławy Szymborskiej to wiersz w którym poetka snuje rozważania na temat zmienności kanonów piękna. Czyni to na przykładzie słynnych „rubensowskich kształtów” a więc ulubionych modelek barokowego malarza. Jak wiadomo Peter Paul... Więcej »

Więcej »

Prospekt – interpretacja i analiza

„Prospekt” to wiersz Wisławy Szymborskiej stanowiący wypowiedź poetki na temat kondycji współczesnego człowieka. Jawi się on jako słaba istota która nie potrafi sobie radzić z codziennością bez pastylek na uspokojenie. Tytuł wiersza koresponduje z jego formą. Tekst... Więcej »

Więcej »

Terrorysta on patrzy – interpretacja i analiza

„Terrorysta on patrzy” to wiersz Wisławy Szymborskiej traktujący o groźnym zjawisku współczesnego świata jakim jest terroryzm. Jest to tekst w którym poetka stawia pesymistyczną diagnozę ludzkiej natury i teraźniejszości. Wiersz pod względem formalnym jest stylizowany... Więcej »

Więcej »

Trzy słowa najdziwniejsze – interpretacja i analiza

„Trzy słowa najdziwniejsze” to wiersz Wisławy Szymborskiej który stanowi filozoficzną refleksję nad naturą języka i jego relacji z rzeczywistością. Poetka wybiera trzy słowa: „Przyszłość” „Cisza” oraz „Nic” które nazywa „najdziwniejszymi”.... Więcej »

Więcej »

Pochwała złego o sobie mniemania – interpretacja i analiza

„Pochwała złego o sobie mniemania” to wiersz Wisławy Szymborskiej który stanowi filozoficzną refleksję nad moralnością. Pod względem formalnym tekst składa się z czterech strof które przypominają logiczny wywód z przewrotną pointą. W początkowej partii... Więcej »

Więcej »

Nienawiść – interpretacja i analiza

“Nienawiść” to wiersz Wisławy Szymborskiej w którym poetka gorzko podsumowuje karierę tego uczucia na przestrzeni dziejów. Nienawiść jawi się wręcz jako najpotężniejsza z ludzkich emocji. Poetka portretując nienawiść sięga po personifikację. Posługuje się... Więcej »

Więcej »

Minuta ciszy po Ludwice Warzyńskiej – interpretacja i analiza

„Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej” to wiersz Wisławy Szymborskiej poświęcony bohaterskiej postawie nauczycielki która oddała życie ratując dzieci z płonącego domu. Poetka jest pełna podziwu dla czynu kobiety i zastanawia się czy ona sama w podobnej sytuacji miałaby... Więcej »

Więcej »

Gawęda o miłości ziemi ojczystej – interpretacja i analiza

„Gawęda o miłości ziemi ojczystej” Wisławy Szymborskiej to wiersz należący do liryki patriotycznej. Poetka wyraża w nim zachwyt nad pięknem rodzinnego kraju a także wymienia zalety patriotyzmu. Mocno akcentuje również swoją własną postawę wobec ojczyzny która... Więcej »

Więcej »

Rozmowa z kamieniem – interpretacja i analiza

„Rozmowa z kamieniem” Wisławy Szymborskiej to wiersz pochodzący z tomu „Sól” z 1962 roku. Utwór wpisuje się w poetykę i problematykę poezji tego okresu a mianowicie zanegowanie estetyki socrealizmu. Kamień podobnie jak u Zbigniewa Herberta („Kamyk”)... Więcej »

Więcej »

Portret kobiecy – interpretacja i analiza

„Portret kobiecy” Wisławy Szymborskiej to wiersz w którym autorka jak sam tytuł wskazuje podejmuje próbę stworzenia wizerunku kobiety. Szybko jednak okazuje się że jest to zadanie niewykonalne ponieważ pod pojęciem „kobieta” kryje się nieskończona ilość... Więcej »

Więcej »

O śmierci bez przesady – interpretacja i analiza

„O śmierci bez przesady” to wiersz Wisławy Szymborskiej w którym poetka rozważa problematykę umierania. Podmiot liryczny podchodzi do śmierci bez zwyczajowego patosu jak w tytule – „bez przesady” zamiast tego pojawia się zaś poetyka ironii i dyskretnego żartu.... Więcej »

Więcej »

Miłość od pierwszego wejrzenia – interpretacja i analiza

„Miłość od pierwszego wejrzenia” to wiersz Wisławy Szymborskiej który można zaliczyć do liryki miłosnej. Przedmiotem refleksji podmiotu jest tu bowiem pierwsze spotkanie kochanków. Staje się ono również punktem wyjścia do filozoficznych rozważań na temat... Więcej »

Więcej »

Pierwsza fotografia Hitlera – interpretacja i analiza

„Pierwsza fotografia Hitlera” Wisławy Szymborskiej to wiersz który pod względem poetyki przypomina ekfrazę. Różnica polega jednak na tym że przedmiotem opisu nie jest dzieło sztuki ale okolicznościowe zdjęcie. Chodzi o fotografię małego Adolfa Hitlera zrobioną w... Więcej »

Więcej »

Dwie małpy Bruegla – interpretacja i analiza

„Dwie małpy Bruegla” to wiersz Wisławy Szymborskiej o charakterze ekfrazy a więc poetyckiego opisu dzieła malarskiego. Chodzi o obraz Pietera Bruegela – „Dwie małpy”. Przedstawia on dwa zwierzęta tego gatunku przykute łańcuchami do kamiennego okna. W tle rozciąga... Więcej »

Więcej »

Obmyślam świat – interpretacja i analiza

„Obmyślam świat” to autotematyczny wiersz Wisławy Szymborskiej w którym autorka dokonuje refleksji nad samym procesem powstawania poezji. Najbardziej lapidarną formułą opisującą czynność twórcza jest sam tytuł. Pisanie wierszy sprowadza się bowiem do „obmyślania... Więcej »

Więcej »

Wieczór autorski – interpretacja i analiza

„Wieczór autorski” to zabawny wiersz Wisławy Szymborskiej w którym poetka z nutą ironii wypowiada się o losie współczesnych poetów oraz dokonuje swoistej diagnozy kultury współczesnej. Utwór w dużej mierze ma charakter autotematyczny poetka... Więcej »

Więcej »

Schyłek wieku – interpretacja i analiza

„Schyłek wieku” to wiersz Wisławy Szymborskiej z tomu „Ludzie na moście” (1986). Autorka napisała go pod koniec XX stulecia i zawarła w nim swoiste podsumowanie całego wieku. Nie mamy tu do czynienia z katastroficzną wizją końca która zwykle pojawia się przy... Więcej »

Więcej »

Koniec i początek – interpretacja i analiza

„Koniec i początek” to wiersz Wisławy Szymborskiej traktujący o dziwnych mechanizmach historii. Poetka skupia się na przeplataniu się w dziejach okresów wojny i pokoju. Ta pierwsza zostaje w wierszu pokazana jako wielki bałagan po którym trzeba posprzątać. Pojawia... Więcej »

Więcej »

Radość pisania – interpretacja i analiza

„Radość pisania” to wiersz Wisławy Szymborskiej o charakterze autotematycznym. Poetka przedstawia w nim refleksję nad aktem twórczym a także stawia pytania o relację pomiędzy literaturą a rzeczywistością. Sytuacja liryczna w wierszu sytuuje się na pograniczu dwóch... Więcej »

Więcej »

Na wieży Babel – interpretacja i analiza

„Na wieży Babel” to wiersz Wisławy Szymborskiej w którym autorka przedstawia reinterpretację biblijnego mitu wieży Babel. Tekst został wyraźnie udramatyzowany w całości składa się bowiem z dialogów dwojga ludzi. Jednocześnie mamy do czynienia z mini-fabułą rozmowa... Więcej »

Więcej »

Cebula – interpretacja i analiza

„Cebula” to wiersz Wisławy Szymborskiej który przyjmuje formę intelektualnego konceptu. Poetka tworzy efektowne porównanie tytułowego warzywa i człowieka a całe rozumowanie zmierza do zaskakującej pointy. Początkowe słowa tekstu wskazują na to że podmiot liryczny... Więcej »

Więcej »

Utopia – interpretacja i analiza

Poetka wyraża refleksję nad niepoznawalnością świata i ludzkiego losu. Tekst nawiązuje do rodowodu utopii czyli dzieła Tomasza More’a. Autor ten przedstawił wizję fikcyjnej wyspy na której istnieje idealne królestwo. W wierszu Szymborskiej sytuacja liryczna również... Więcej »

Więcej »

Kot w pustym mieszkaniu – interpretacja i analiza

„Kot w pustym mieszkaniu” to wiersz Wisławy Szymborskiej który stanowi poruszającą refleksję nad śmiercią. Poetka rozważa skutki tego faktu z perspektywy osieroconego kota. Wiersz otwiera ironiczny komentarz: „Umrzeć – tego się nie robi kotu”. Sformułowanie... Więcej »

Więcej »

Nic dwa razy – interpretacja i analiza

„Nic dwa razy” to wiersz Wisławy Szymborskiej w którym poetka wyraża zdziwienie nad naturą ludzkiej egzystencji. W fakcie przemijania odnajduje ona zarówno negatywne jak i pozytywne aspekty. Obiegowe powiedzenie „Nic dwa razy się nie zdarza” staje się w wierszu... Więcej »

Więcej »

Guziki – interpretacja i analiza

“Guziki” to wiersz Zbigniewa Herberta poświęcony zbrodni katyńskiej. Wiosną 1940 roku ponad dwadzieścia tysięcy polskich oficerów zostało rozstrzelanych prze Sowietów w lasach smoleńskich. Tekst Herberta został dedykowany pamięci kapitana Edwarda Herberta stanowi... Więcej »

Więcej »

Stary Prometeusz – interpretacja i analiza

„Stary Prometeusz” to wiersz Zbigniewa Herberta w którym poeta przedstawia odmienny od utrwalonego w tradycji wizerunek mitologicznego tytana. W tekście tym jak wskazuje tytuł Prometeusz jest „stary” a w ślad za jego podeszłym wiekiem idą atrybuty przynależnie jesieni... Więcej »

Więcej »

Powrót prokonsula – interpretacja i analiza

„Powrót prokonsula” Zbigniewa Herberta to wiersz którego tematem są moralne rozważania rzymskiego urzędnika. Tekst można również odczytywać w sensie parabolicznym – jako komentarz do politycznej emigracji w czasach PRL-u. Prokonsul to nazwa rzymskiego zarządcy... Więcej »

Więcej »

Dedal i Ikar – interpretacja i analiza

Dedal i Ikar” Zbigniewa Herberta to wiersz w którym poeta dokonuje reinterpretacji mitologii. Poeta polemizuje z tradycyjnym rozumieniem mitu o Dedalu i Ikarze. Zgodnie z nią Dedal to bowiem symbol twardo stąpającego po ziemi pragmatyka Ikar zaś stanowi archetyp marzyciela i idealisty.... Więcej »

Więcej »

Ze szczytu schodów – interpretacja i analiza

„Ze szczytu schodów” Zbigniewa Herberta to wiersz z tomu „Raport z oblężonego miasta” i jak cały zbiór został utrzymany w poetyce parabolicznej. Poeta konstruuje sytuację liryczną o charakterze parabolicznym. Podmiot tekstu przemawia w pierwszej osobie liczby... Więcej »

Więcej »

Nike, która się waha – interpretacja i analiza

„Nike która się waha” to wiersz Zbigniewa Herberta będący reinterpretacją mitologii. Mamy tu do czynienia z liryką opisową. Podmiot liryczny za pomocą środków poetyckich dokonuje prezentacji greckiej bogini zwycięstwa. Opis ten nawiązuje do wyobrażeń mitologicznych... Więcej »

Więcej »

Dlaczego klasycy – interpretacja i analiza

„Dlaczego klasycy” to wiersz Zbigniewa Herberta który stanowi refleksję nad kanonem wartości etycznych oraz sztuką. Poeta dokonuje wyrazistego przeciwstawienia tradycji czasom współczesnym jednoznacznie opowiadając się za modelem klasycznym. Ważne miejsce w wierszu... Więcej »

Więcej »

Sprawozdanie z raju – interpretacja i analiza

„Sprawozdanie z raju” to ironiczny wiersz Zbigniewa Herberta w którym poeta konstruuje czasoprzestrzeń na zasadzie analogii do idei socjalizmu. Tytułowy raj przypomina państwo urządzone według zasad marksizmu-leninizmu. Herbert świadomie wykorzystuje w wierszu obrazowość... Więcej »

Więcej »

Tren Fortynbrasa – interpretacja i analiza

„Tren Fortynbrasa” Zbigniewa Herberta to wiersz który stanowi swoistą reinterpretację najsłynniejszego dramatu Williama Szekspira pt. „Hamlet”. Mamy tu do czynienia z liryką maski – osobą mówiącą w tekście jest Fortynbras norweski władca Danii który... Więcej »

Więcej »

Losowe tematy z kategorii Lektury

Wielkie lanie – streszczenie plan...

Streszczenie Przed domem konstruktora Klapaucjusza stała brzuchata czteronożna maszyna. Jak sama powiedziała - była Maszyną Do Spełniania Życzeń którą przysłał...

Przygody Tomka Sawyera – opracowanie...

Geneza „Przygody Tomka Sawyera” to chyba najpopularniejsza książka słynnego amerykańskiego pisarza Marka Twaina. Zarazem jest to jedno z najważniejszych dzieł...

Bogurodzica – opracowanie interpretacja...

Autorstwo i czas powstania Przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej najstarszy rękopis „Bogurodzicy” pochodzi z początku XV w. Został on odnaleziony w oprawie...

Dym – opracowanie (geneza czas...

Geneza czas i miejsce akcji Akcja krótkiej noweli nie ma określonego miejsca ani też czasu. Można mniemać że czas ten przypada na wiek XIX natomiast o miejscu wiadomo...

Sklepy cynamonowe – opracowanie...

Geneza „Sklepy cynamonowe” po raz pierwszy zostały wydane w 1933 r. (chociaż opatrzono je datą o rok późniejszą). Był wtedy Schulz artystą znanym i...

Kłamczucha – opracowanie problematyka...

Czas i miejsce akcji Akcja rozgrywanych wydarzeń toczy się w dwóch miejscach. Początkowo miejscem akcji jest nadmorska miejscowość wypoczynkowa Łeba oraz plaża....

Pierwsza przechadzka – interpretacja...

„Pierwsza przechadzka” to wiersz Leopolda Staffa napisany w 1946 roku. Utwór powstał tuż po II wojnie światowej i traktuje właśnie o owym trudnym czasie...

Samotność bogów - opracowanie...

„Samotność bogów” uchodzi za najbardziej niezwykła powieść Doroty Terakowskiej. Książka ukazała się w 1998 roku. Pisząc ją autorka czerpała mocno...

Sonet 61 Francesco Petrarka –...

Błogosławiony niechaj ów dzień będzie to incipit „Sonetu 62” (w przekładzie Jalu Kurka) który wchodzi w skład cyklu „Sonetów do Laury”...